O przyszłości motoryzacji na IABM w Jaworznie

O przyszłości motoryzacji na IABM w Jaworznie

Przedstawiciele i eksperci rynku motoryzacyjnego rozmawiali nt. rozwoju branży w Jaworznie podczas VI edycji International Automotive Business Meeting (IABM).

Polski samochód elektryczny

Głównym partnerem strategicznym tegorocznego IABM była spółka ElectroMobility Poland, producent pierwszego polskiego samochodu z napędem elektrycznymIzera. Kluczowym celem strategicznym dla produkcji Izery jest budowanie krótkich, lokalnych, dobrze skomunikowanych i efektywnych łańcuchów dostaw. Aby to osiągnąć, niezbędna jest współpraca z dostawcami o zaawansowanych możliwościach badawczo-rozwojowych, którzy będą wsparciem w procesie rozwoju komponentów.

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa organizuje IABM we współpracy z najważniejszymi organizacjami gospodarczymi i biznesowymi w Polsce. W tym roku mieliśmy zaszczyt współpracować z ElectroMobility Poland. Partnerstwo to świadczy o prestiżu i zaufaniu, jakim cieszy się impreza, co czyni ją ważnym wydarzeniem dla wszystkich, którzy chcą nawiązać współpracę z branżą motoryzacyjną.

Prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce - Piero Cannas

 

ElectroMobility Poland zapewnia, że jest w dość zaawansowanym dialogu z branżą i jest gotowa do wprowadzenia pierwszych dostawców do procesu. IABM było doskonałą okazją do dalszego omówienia potrzeb projektowych.

Spotkania z potencjalnymi dostawcami, poznanie ich kompetencji, szczególnie w kontekście wyzwań, jakie stoją przed zespołami zakupowymi, stanowią dla nas istotny element procesu zakupowego. Mając zapewnione technologiczne fundamenty projektu oraz dostawy kluczowych elementów platformy od jej licencjodawcy, możemy dostosować łańcuch dostaw Izery do potencjału rynku. Cieszy nas duża frekwencja, zaangażowanie i otwartość na dialog uczestników IABM.

Director of Procurement and Supply Chain, ElectroMobility Poland - Beata Białoń-Dudek

Dolina Elektromobilności

Niewątpliwie Województwo Śląskie jest polską krainą motoryzacji, dlatego wybór Jaworzna na gospodarza tegorocznej edycji International Automotive Business Meeting IZERA Edition nie jest przypadkowy – to tu można postawić pinezkę pt. „Dolina Elektromobilności”. Jaworznicki Obszar Gospodarczy, na którego terenie powstanie fabryka polskiego samochodu elektrycznego Izera, ma szansę stać się najważniejszym obszarem inwestycyjnym dla nowych technologii w Polsce. Stanowi to doskonałą okazję dla włoskich przedsiębiorców oraz polskich i europejskich firm.

Wszystkie działania jakie prowadzimy w tym kierunku, wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Jaworzno jako pierwsze miasto w Polsce w 2015 roku wprowadziło do floty komunikacji miejskiej autobusy elektryczne, wprowadzamy też System Elektrycznego Roweru Miejskiego na wynajem długoterminowy. Razem z przedstawicielami branży automotive bierzemy udział w testach pojazdów autonomicznych, pozyskaliśmy także wsparcie na tworzenie Branżowego Centrum Umiejętności, gdzie będziemy szkolić młodzież i dorosłych w zakresie branży motoryzacyjnej.

Prezydent Miasta Jaworzna - Paweł Silbert

 

Przemysł motoryzacyjny nieustannie się rozwija, w ostatnich latach nastąpił znaczny postęp technologiczny, a także zmiany w zapotrzebowaniu konsumentów. Branża szybko ewoluuje, a bycie na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami oraz nawiązywanie nowych kontaktów i partnerstw ma kluczowe znaczenie. Doświadczenia z ostatniej dekady pokazują, że sektor motoryzacyjny odgrywa znaczącą rolę w portfolio nowych projektów i inwestycji.

Obserwujemy przedsięwzięcia dotyczące elektromobilności, czy też zaawansowanych rozwiązań związanych z autonomicznością pojazdów. Ważne jest, aby zapewnić regionalnie odpowiednie warunki dla inwestorów. Stawiamy na wykwalifikowaną kadrę, wyspecjalizowanych dostawców oraz sprawną współpracę na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Janusz Michałek

Z ziemi włoskiej do Polski

Włoski przemysł motoryzacyjny odgrywa ogromną rolę na całym świecie – również w Polsce. Dlatego to włoskie firmy i instytucje są jednymi z inicjatorów dialogu w sektorze motoryzacyjnym.

Obecna edycja International Automotive Business Meeting, odbywa się w bardzo pozytywnym momencie dla bilateralnych relacji między Włochami a Polską: w ostatnich miesiącach nastąpiła intensyfikacja dialogu politycznego między naszymi stolicami. Jestem pewien, że IABM IZERA Edition stanowi użyteczną platformę, na której można przeanalizować i przedyskutować, w jaki sposób włoskie i polskie firmy mogą współpracować, dzielić się swoim doświadczeniem i know-how, aby stawić czoła dzisiejszym ambitnym wyzwaniom, które muszą być rozwiązywane wspólnie, poprzez współpracę międzynarodową.

Ambasador Włoch w Polsce - Jego Ekscelencja Luca Franchetti Pardo

 

Z ekonomicznego i handlowego punktu widzenia Polska jest strategicznym partnerem Włoch, a wymiana handlowa między obydwoma krajami osiągnęła 33 miliardy euro w 2022 roku. Sektor motoryzacyjny odgrywa fundamentalną rolę w procesie transformacji energetycznej, a elektromobilność jest zarówno wyzwaniem, jak i perspektywą.

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej znaczących sektorów współpracy włosko-polskiej, który bardziej niż inne przyczynił się do konsolidacji stosunków handlowych między naszymi krajami poprzez postępujący proces integracji przemysłowej. Włochy należą do głównych partnerów Polski w tej branży pod względem wartości wymienianych towarów. W tym kontekście, IABM stanowi ważne, doroczne spotkanie biznesowe dla włoskich firm zaangażowanych w polski przemysł i handel motoryzacyjny, któremu Włoska Agencja Handlowa (ITA) ma przyjemność zaoferować swoje wsparcie.

Dyrektor Włoskiej Agencji Handlowej (ITA) w Warszawie - Paolo Lemma

Międzynarodowa współpraca klastrów motoryzacyjnych

Przemysł motoryzacyjny jest obecnie w procesie, największej od stu lat transformacji. Silny trend w kierunku ekologicznej produkcji, zeroemisyjnego transportu oraz dynamiczny rozwój nowych technologii cyfrowych zmienia to, w jaki sposób oraz jakie produkty wytwarzają firmy branży motoryzacyjnej. Taka sytuacja stanowi dla wielu przedsiębiorstw ogromne wyzwanie: z jednej strony szanse, ale także zagrożenie.

 

Wsparciem w ewolucji sektora automotive i jego dalszego rozwoju w Polsce są aktywnie działające klastry motoryzacyjne, które dostrzegają rosnącą potrzebę zacieśniania współpracy między-klastrowej dla osiągnięcia lepszych efektów.

Uważamy, że rola klastrów w inicjowaniu i moderowaniu współpracy jest bardzo istotna, dlatego zaprosiliśmy na IABM pozostałe trzy działające w Polsce klastry oraz przedstawicieli Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych. Dzisiaj wspólnie będziemy słuchać głosu branży motoryzacyjnej, aby jutro pracować nad strategią Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych na kolejne lata.

Director Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster - Łukasz Górecki

 

Porozumienie na rzecz rozwoju branży automotive w Polsce podczas IABM uroczyście podpisały: Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM), Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (WSM), Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (DKM).

Patrzymy w przyszłość znacznie dalej

Dynamika globalnego sektora motoryzacyjnego zmienia się ze względu na rozwój technologii takich jak elektryfikacja i wodór, jak również geopolitykę, a także rosnący nacisk na zrównoważony rozwój i rozważania dotyczące zeroemisyjności. Są to trendy i możliwości, których firmy nie mogą ignorować.

Wnioski są proste: musimy jeszcze intensywniej pracować i zrobić wszystko, żeby Polska była miejscem, do którego będą chcieli trafiać inwestorzy, będą produkowane nowe samochody i będą rozwijały się nowe technologie, takie jak wodór czy pojazdy autonomiczne.

Prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego i prowadzący tegoroczny International Automotive Business Meeting - Jakub Faryś

 

Źródło: IABM

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).