NTK Vehicle Electronics dla rynku wtórnego | MOTOFAKTOR

NTK Vehicle Electronics dla rynku wtórnego

W mobilności zarówno dnia dzisiejszego, jak i przyszłości, coraz większe znaczenie mają czujniki silnika. Ponieważ obniżenie poziomu emisji jest coraz bardziej palącą kwestią, NTK Vehicle Electronics - marka firmy Niterra ma do odegrania kluczową rolę.

logo NTK Vehicle Electronics

Podczas gdy asortyment sond lambda marki NTK Vehicle Electronics (z dwutlenkiem cyrkonu, z dwutlenkiem tytanu oraz szerokopasmowych/liniowych) słynie z wysokiej jakości i szerokiego pokrycia parku samochodowego, firma w istocie zapewnia rozwiązanie odpowiadające wszystkim potrzebom w zakresie czujników dla rynku wtórnego. Przyjrzyjmy się niektórym mniej znanym, ale równie ważnym produktom z gamy oferowanej przez NTK Vehicle Electronics.

Czujniki temperatury spalin (EGT)

Czujniki temperatury spalin służą do monitorowania temperatury w turbosprężarkach, katalizatorach, filtrach cząstek stałych i układach redukcji tlenków azotu oraz optymalnego punktu pracy, ochrony odpowiednich komponentów przed przeciążeniem temperaturowym i utrzymywania ich w pożądanym zakresie temperatur w celu uzyskania optymalnych współczynników konwersji. Pod tym względem czujniki temperatury spalin są ważnym elementem w systemie redukcji szkodliwych związków zawartych w spalinach.

Istnieją dwa typy czujników temperatury spalin: PTC i NTC. W przypadku czujników PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym) rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Natomiast w przypadku czujników NTC (o ujemnym współczynniku temperaturowym) rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury.

czujniki EGT

NTK Vehicle Electronics od wielu lat zaopatruje w czujniki NTC zarówno rynek wyposażenia oryginalnego, jak i rynek części zamiennych, a w tym roku wprowadziła również czujniki PTC. Ten rozwój umożliwia spełnienie rosnących złożonych wymagań dla silników samochodowych, a także bardziej rygorystycznych norm emisji. Istotnie, wielu producentów pojazdów instaluje obecnie zarówno czujniki PTC, jak i NTC, aby dokonywać wiarygodnych pomiarów temperatury spalin w różnych punktach.

Marka NTK Vehicle Electronics oferuje 285 referencji dla rynku wtórnego, które obejmują 61 milionów samochodów w Europie. W czujnikach EGTS wykorzystano elementy odporne na temperatury w zakresie od -40°C do 900°C.

Zawory do układu recyrkulacji spalin (zawory EGR)

Obecne we wszystkich europejskich silnikach wysokoprężnych, a także w coraz większej liczbie silników benzynowych (w celu spełnienia rygorystycznych europejskich norm emisji), zawory EGR służą do ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx), które mają negatywny wpływ na zdrowie i środowisko. Tlenki azotu są wytwarzane podczas procesu spalania, gdy wysoka temperatura spalania umożliwia połączenie azotu i tlenu obecnych w mieszance paliwowo-powietrznej.

Aby ograniczyć emisję tych szkodliwych substancji, zawór EGR odbiera spaliny z kolektora wydechowego i wprowadza je ponownie do kolektora dolotowego, mieszając je ze świeżym powietrzem. Zapewnia to podwójny efekt: zmniejsza ilość tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej i obniża temperaturę, zmniejszając tym samym ilość wytwarzanych przez silnik tlenków azotu. Można to naprawdę nazwać inteligentnym wykorzystaniem powietrza.

zawory EGR NTK

NTK Vehicle Electronics oferuje trzy różne typy zaworów EGR – „pneumatyczne”, „elektryczne” i „elektryczne wyposażone w jednostkę chłodzącą”. Pneumatyczne zawory EGR posiadają membranę sterowaną podciśnieniem. Elektryczne zawory EGR są obsługiwane za pomocą zintegrowanej elektroniki. Zawory te są kontrolowane bezpośrednio przez sterownik silnika i mogą być regulowane ze znacznie większą precyzją. Do tego dochodzą elektryczne zawory EGR wyposażone w jednostkę chłodzącą, która dodatkowo obniża temperaturę spalin.

Gama zaworów EGR marki NTK Vehicle Electronics obejmuje obecnie 94 referencje, co przekłada się na pokrycie rynku w wysokości 40%, przy czym do końca listopada liczby te osiągną 100 referencji i 42% pokrycie europejskiego parku samochodowego.

Czujniki ciśnienia (MAP) oraz przepływomierze powietrza (MAF)

Będąc integralną częścią układu zarządzania pracą silnika czujniki ciśnienia i przepływomierze powietrza służą do wysyłania informacji do elektronicznego modułu sterującego (ECU), umożliwiając określenie odpowiedniej ilości paliwa potrzebnej do zoptymalizowanej pracy silnika.

Większość czujników MAF występuje w dwóch odmianach: technologia hot-wire i technologia hot-film. Te przepływomierze powietrza nie posiadają ruchomych części i wykorzystują prąd elektryczny do pomiaru masy powietrza. Przepływomierz powietrza umieszczony pomiędzy kolektorem dolotowym a filtrem powietrza ma kluczowe znaczenie dla działania układu zarządzania pracą silnika określając ilość powietrza wpływającego do układu dolotowego w silnikach wysokoprężnych i benzynowych. Na podstawie informacji o masie powietrza moduł sterowania silnikiem jest w stanie zrównoważyć i dostarczyć właściwą ilość paliwa do silnika. W silnikach wysokoprężnych przepływomierz powietrza służy głównie do sterowania recyrkulacją gazów spalinowych (EGR).

czujniki MAF_MAP NTK

Z kolei czujniki ciśnienia można podzielić na dwie grupy: czujniki ciśnienia kolektora dolotowego i czujniki ciśnienia doładowania. Dostarczają one na bieżąco dane na temat ciśnienia w kolektorze dolotowym/ ciśnienia doładowania do modułu ECU, mierząc ciśnienie powietrza w celu wykonania obliczeń dotyczących paliwa i kalibracji zapłonu, co ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wydajności silnika.
Oferując 377 dostępnych referencji czujników ciśnienia i przepływomierzy powietrza NTK Vehicle Electronics zapewnia dopasowanie do największej liczby pojazdów na rynku (przepływomierze powietrza – do 156 milionów pojazdów, natomiast czujniki ciśnienia – do 213 milionów pojazdów). Ponadto uwzględniono pięć typów wtyczek, co zapewnia dopasowanie do 25 milionów pojazdów.

Czujniki prędkości obrotowej silnika i położenia wałka rozrządu i wału korbowego

Czas jest kluczowym czynnikiem, gdy chodzi o utrzymanie prawidłowego działania silnika spalinowego. W wysoce złożonych procesach zachodzących podczas pracy silnika celem czujników prędkości obrotowej i położenia jest dostarczenie do modułu sterującego ECU najistotniejszych informacji potrzebnych do zapewnienia pracy silnika poprzez wysyłanie do niego sygnałów odnośnie prędkości obrotowej oraz położenia wału korbowego i wałka rozrządu.

NTK Vehicle Electronics produkuje dwa rodzaje czujników prędkości obrotowej i położenia: czujniki położenia wału korbowego i czujniki położenia wałka rozrządu. Wał korbowy połączony z tłokami przekształca liniową i pionową pracę tłoków w ruch obrotowy, który napędza silnik i wprawia pojazd w ruch. Czujnik prędkości obrotowej wału korbowego kontroluje prędkość obrotową wału korbowego, a także jego położenie.

Z kolei zadaniem wałka rozrządu jest otwieranie i zamykanie zaworów. Jest on połączony i napędzany przez wał korbowy. Wałek rozrządu obraca się z prędkością o połowę mniejszą od wału korbowego. Czujnik położenia wałka rozrządu w sposób ciągły mierzy jego pozycję i wspomaga moduł ECU w określaniu właściwego momentu zapłonu i wtrysku paliwa.

Przy 562 referencjach czujników położenia wału i wałka rozrządu NTK Vehicle Electronics zapewnia pokrycie rynku w wysokości 78%, więcej niż jakakolwiek inna marka premium na rynku.

Już będąc światowym liderem w dziedzinie czujników NTK Vehicle Electronics zamierza skoncentrować się w jeszcze większym stopniu na wzbogaceniu swojej i tak już obszernej oferty dla rynku części zamiennych, kontynuując swoją misję zapewnienia większej efektywności spalania we wszystkich pojazdach.

Artykuł sponsorowany przez firmę Niterra

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).