Nokian Tyres zmienia plany w związku z wojną w Ukrainie | MOTOFAKTOR

Nokian Tyres zmienia plany w związku z wojną w Ukrainie

Nokian Tyres podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy podsumował I kwartał 2022 r. i przestawił zmiany w strategii firmy w związku z wojną w Ukrainie.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Nokian Tyres, które odbyło się 28 kwietnia br., Jukka Moisio, Prezes i Dyrektor Generalny fińskiego producenta opon wygłosił następujące stanowisko:

 

Przez ostatnie dwa miesiące byliśmy świadkami wstrząsających wydarzeń w Ukrainie. Z wielkim smutkiem śledzimy rozwój sytuacji i wraz z całą społecznością międzynarodową jednoznacznie potępiamy wojnę, która spowodowała niewyobrażalne cierpienie tak wielu osób.

 

Wojna w Ukrainie zaczęła wywierać wpływ na nasze środowisko operacyjne pod koniec lutego. Rok rozpoczął się jednak dobrym popytem na opony i w okresie styczeń-marzec nasza sprzedaż netto w porównywalnych walutach wzrosła o 21,9%, a zysk operacyjny segmentów poprawił się. Na wynik ten wpłynęły podwyżki cen, które wprowadziliśmy na wielu rynkach i w odniesieniu do wielu produktów, aby zrównoważyć wysoką inflację surowców i innych kosztów.

 

W tych trudnych chwilach naszym priorytetem była pomoc naszym ukraińskim kolegom i ich rodzinom w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wsparcie wszystkich pracowników Nokian Tyres. Aby zabezpieczyć dostawy naszych produktów, w lutym natychmiast uruchomiliśmy plany awaryjne, w tym wysyłkę opon do miejsc zlokalizowanych bliżej naszych klientów, zabezpieczenie dostaw surowców oraz przeniesienie produkcji wybranych kluczowych linii produktowych z Rosji do innych naszych fabryk. Aby zmniejszyć zależność od produkcji rosyjskiej i zdywersyfikować działalność produkcyjną, nadal zwiększamy moce produkcyjne naszych fabryk w Finlandii i USA oraz przyspieszamy realizację planów inwestycji w nowe moce produkcyjne w Europie.

 

Wojna w Ukrainie będzie miała znaczący wpływ na nasze wyniki finansowe w 2022 roku, zwłaszcza począwszy od trzeciego kwartału. Ze względu na dużą niepewność i dynamiczne środowisko nie można w tej chwili oszacować ostatecznego wpływu na nasze ogólne wyniki. Sankcje mają znaczący wpływ na naszą zdolność do produkcji opon w Rosji, a tym samym na naszą zdolność do sprzedaży opon w Rosji i Europie Środkowej.

 

W najbliższym czasie skupimy się na dostosowaniu się do szybko zmieniającego się, wysoce niepewnego środowiska operacyjnego, utrzymaniu kontroli nad działalnością w Rosji oraz zapewnieniu przepływów pieniężnych. Mamy solidną ofertę produktów i chociaż w krótkim okresie wystąpią trudności, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dostawy naszych produktów do klientów. W perspektywie średnioterminowej jednym z naszych głównych priorytetów będzie zwiększenie możliwości dostaw do Europy. Jednocześnie Zarząd dokonuje oceny długoterminowych strategii w zmieniającym się środowisku operacyjnym.

 

Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim pracownikom Nokian Tyres za ich wytrwałość i odporność w tym trudnym okresie.

 

8 kwietnia UE ogłosiła nowe sankcje przeciwko Rosji, które mają wpływ na działalność Nokian Tyres. Sankcje zakazują importu opon z Rosji do UE, zakazują eksportu niektórych surowców z UE do Rosji oraz ograniczają transport z i do Rosji. Ma to znaczący wpływ na zdolność Nokian Tyres do produkowania opon w Rosji oraz na zdolność do sprzedaży opon zarówno w Rosji, jak i w UE, a zwłaszcza w Europie Środkowej.

 

W 2021 roku Rosja stanowiła około 20% sprzedaży netto Nokian Tyres, a około 80% opon Nokian Tyres do samochodów osobowych było produkowanych w Rosji. Z surowców do produkcji opon produkowanych w Rosji około połowa pochodziła spoza tego kraju. Dostępność surowców i ich logistyka będą miały znaczący wpływ na zdolność firmy do kontynuowania produkcji w Rosji.

 

Nokian Tyres przyspiesza realizację planów inwestycji w nowe moce produkcyjne w Europie i nadal zwiększa moce produkcyjne w swoich fabrykach w Nokii w Finlandii i w Dayton w USA. Zgodnie z planem, w przyszłości wszystkie opony sprzedawane w krajach skandynawskich będą produkowane w Nokii, a wszystkie opony sprzedawane w Ameryce Północnej będą produkowane w Dayton i w Nokii.

 

Firma podjęła także aktywne działania, takie jak opisane poniżej, mające na celu zarządzanie wpływem wojny na Ukrainie na jej pracowników i działalność:

 

Działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

 

 • Stałe informowanie o sytuacji w ramach organizacji i udzielanie wsparcia pracownikom Nokian Tyres
 • Pozostawanie w codziennym kontakcie z ukraińskimi kolegami, aby pomóc im i ich rodzinom zachować bezpieczeństwo
 • Wsparcie działań humanitarnych na Ukrainie

 

Działania operacyjne

 

 • Zapewnienie zgodności z obowiązującym systemem sankcji
 • Powołanie zespołu zarządzania kryzysowego i uruchomienie planów awaryjnych w celu ograniczenia skutków operacyjnych i finansowych, w tym wysyłkę opon do miejsc zlokalizowanych bliżej klientów, zabezpieczenie dostaw surowców do fabryk oraz przeniesienie produkcji wybranych kluczowych linii produktów z Rosji do Finlandii i USA
 • Opieka nad personelem i kierownictwem na Ukrainie i w Rosji
 • Zapewnienie kontroli nad bazą aktywów w Rosji (31 marca 2022 r.: 476,1 mln euro)
 • Zaprzestanie inwestycji w produkcję rosyjską oraz wstrzymanie sprzedaży i dystrybucji opon ciężkich do Rosji
 • Przyspieszenie realizacji planów dywersyfikacji działalności produkcyjnej poprzez inwestycje w nowe moce produkcyjne w Europie oraz dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych opon do samochodów osobowych w fabrykach w Finlandii i USA
 • Wdrażanie środków oszczędnościowych poprzez ograniczanie i opóźnianie działań oraz zmniejszanie wydatków uznaniowych

 

Działania w ramach odpowiedzi finansowej

 

 • 30 marca br. Rada Dyrektorów postanowiła zmienić propozycję wypłaty dywidendy na dorocznym walnym zgromadzeniu, które odbyło się 28 kwietnia 2022 r. z 1,32 EUR/akcję na 0,55 EUR/akcję (2021 r.: 1,20 euro) Nowa propozycja dywidendy obniża całkowitą dywidendę wypłacaną akcjonariuszom o 106 mln EUR w celu sfinansowania nowych mocy produkcyjnych w Europie
 • Podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie płynności i elastyczności finansowej spółki
 • Wykorzystanie solidnego bilansu do wspierania firmy w trudnych czasach

 

Źródło: Nokian Tyres

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).