Nokian Tyres notowany na DJSI World i DJSI Europe | MOTOFAKTOR

Nokian Tyres notowany na DJSI World i DJSI Europe

Firma Nokian Tyres ponownie znalazła się w indeksie w Dow Jones World Sustainability Index – DJSI World oraz DJSI Europe.

Firma Nokian Tyres po raz kolejny włączona została do indeksu przedsiębiorstw uwzględniających w swojej polityce cele społeczne i ekologiczne – Dow Jones World Sustainability Index (DJSI World), a po raz pierwszy, także do bardziej rygorystycznego indeksu DJSI Europe. W 20 spośród 21 kategorii, branych pod uwagę w tegorocznej ocenie, Nokian Tyres uzyskała wynik powyżej średniej wyróżniając się tym samym na tle globalnych producentów komponentów samochodowych.

Jestem dumny z naszych pracowników i cieszę się, że ich ciężka praca i determinacja zaowocowały włączeniem firmy do indeksów DJSI World oraz DJSI Europe. Zeszły rok poświęciliśmy w dużej mierze działaniom na rzecz poprawy kultury korporacyjnej firmy oraz naszego systemu pracy, a także różnych aspektów polityki w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu. Idea zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie nie tylko dla funkcjonowania firmy, ale także dla całej marki.

prezes i dyrektor generalny Nokian Tyres - Hille Korhonen

 

Nokian Tyres nieustannie podejmuje działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju zarówno w kontekście oferowanych produktów oraz działalności firmy jak i całego przemysłu oponiarskiego. Od 2012 r. firma publikuje raporty zrównoważonego rozwoju zgodne z międzynarodowymi wytycznymi GRI. W maju 2018 roku, Nokian Tyres przyłączyła się do inicjatywy Science Based Targets (Inicjatywa na rzecz celu opartego na ustaleniach naukowych) stawiając sobie za cel redukcje oporu toczenia w swoich oponach aż o 7% w stosunku do wartości wyjściowej z roku 2013. W rezultacie firmie udało się nie tylko ograniczyć emisję dwutlenku węgla, stanowiącego składnik spalin samochodowych, o 500 milionów kg, ale także osiągnąć założone cele ze znacznym wyprzedzeniem, bo już w 2017 roku. Dowodzi to, jak bardzo zdeterminowana jest Nokian Tyres, aby uczynić swoje produkty bardziej przyjaznymi dla środowiska gwarantując przy tym dotychczasowy poziom bezpieczeństwa.

W najbliższych latach nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju skupiać się będą wokół nowej fabryki Nokian Tyres w Stanach Zjednoczonych. Również za oceanem chcemy być liderem w kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Hille Korhonen

 

Nokian Tyres będzie kontynuować swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich jej aspektach. Firma chce stanowić przykład dla całej branży oponiarskiej przyczyniając się do tworzenia wartości dodanej nie tylko dla gospodarki, ale też dla środowiska naturalnego.

Nokian Tyres wśród liderów zrównoważonego rozwoju

The Dow Jones Sustainability Index (DJSI) opiera się na dokonywanej przez szwajcarską firmę Swiss RobecoSAM corocznej ocenie przedsiębiorstw pod kątem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla inwestorów jest to niezwykle cenne źródło informacji o tym jaką wagę poszczególne firmy przywiązują do kwestii zrównoważonego rozwoju. W swojej ocenie RobecoSAM bierze pod uwagę szereg kryteriów z obszarów ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Tego typu niezależna ocena dokonywana przez międzynarodowe przedsiębiorstwo dostarcza interesariuszom – klientom, inwestorom i pracownikom – wiarygodnych informacji o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju jakie podejmuje firma.

 

W 2018 roku, firma RobecoSAM dokonała oceny ponad 3 500 największych notowanych na giełdzie przedsiębiorstw z 47 krajów pod katem działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. 10% najwyżej plasujących się firm włączonych zostało do indeksu DJSI World jako liderzy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło: Nokian Tyres

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).