NGK SPARK PLUG zmienia nazwę i logo | MOTOFAKTOR

NGK SPARK PLUG zmienia nazwę i logo

Po ubiegłorocznej zapowiedzi zmiany nazwy na Niterra teraz NGK SPARK PLUG prezentuje nowe logo Grupy i Korporacji.

Na początku obecnej dekady firma NGK SPARK PLUG przedstawiła zarówno swoją wizję na rok 2040 nazwaną „Więcej niż ceramika, przekraczając granice wyobraźni”, jak i długoterminowy plan zarządzania do roku 2030 „NITTOKU BX”, które określają plany wprowadzenia radykalnych zmian wykraczających poza obecną ścieżkę, aby zapewnić firmie sukces sięgający daleko w przyszłość.

 

W nadchodzących latach firma dokona transformacji swojego portfolio w kierunkach bardziej zorientowanych na zrównoważony rozwój. W tym celu zidentyfikowano cztery nowe obszary biznesowe – Mobilność, Medycyna, Środowisko i Energia oraz Komunikacja.

 

W kontekście szybko zmieniającej się branży motoryzacyjnej, w której oczekuje się znacznego spadku wykorzystania silników spalinowych (ICE), firma doszła do wniosku, że nazwa NGK SPARK PLUG nie odzwierciedla już dokładnie rozwoju działalności firmy jako całości. Rzeczywiście, szczególnie w Europie i krajach anglojęzycznych, nazwa ta jest silnie kojarzona z segmentem ICE. Co więcej, ta nazwa może prowadzić do przeoczenia pozytywnego wkładu firmy w ochronę środowiska – zwłaszcza dzięki różnym gamom czujników, dziedzinie ceramiki technicznej i wielu nowym obszarom działalności.

 

Aby zaznaczyć ten przełomowy moment, zaprezentowano zarówno nową nazwę, jak i logo. Niterra to wymyślone słowo, które łączy łacińskie słowa niteo oznaczające „błyszczeć” i terra/ziemia. Wyraża ono pragnienie bycia firmą, która nie tylko przyczynia się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa, ale także sprawia, że ziemia błyszczy: jest to cel sformułowany w wizji firmy na 2040 rok.

 

Kolory wybrane dla nowego logo to „Earth Green” dla liter tworzących wyraz Niterra i „Shine Yellow” dla kropki nad literą „i”. Zdecydowano się na użycie koloru „Earth Green”, ponieważ tworzy on wrażenie Ziemi widzianej z kosmosu. Ponadto jest to kolor, który odwołuje się do poczucia tradycji i zaufania. Dodatkowo użyto koloru „Shine Yellow” przypominającego płonącą świecę.

Dzięki naszemu nowemu logo korporacyjnemu zrobiliśmy kolejny krok w transformacji naszej firmy. Nowa nazwa i logo będą wspaniałymi symbolami naszej drogi prowadzącej do tworzenia zrównoważonych rozwiązań przyszłości.

President & CEO NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, Regional President EMEA i Corporate Officer w siedzibie głównej w Japonii - Damien Germès

 

Niterra stanie się ogólną nazwą Korporacji, a kultowe marki – NGK i NTK – będą nadal istnieć w poszczególnych działach firmy zajmujących się technologią zapłonu i czujników.

 

Źródło: NGK SPARK PLUG

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).