Nabór do programu grantowego Fundacji Inter Cars

Nabór do programu grantowego Fundacji Inter Cars

Fundacja Inter Cars uruchamia nabór do drugiej edycji ogólnopolskiego programu grantowego Drogowskaz, której celem jest edukacja dzieci i młodzieży.

Od początku istnienia Fundacji Inter Cars poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z jej najważniejszych celów. Pierwsza edycja programu pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten obszar, jednocześnie ukazując wielką potrzebę edukacji społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci w tym zakresie. Dlatego w drugiej edycji programu Drogowskaz zdecydowano się jeszcze mocniej wesprzeć społeczności lokalne, znacząco zwiększając pulę grantów by poprawić sytuację najmłodszych użytkowników ruchu na drogach w Polsce.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i publicznych, np. przedszkoli, szkół, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej czy urzędów gmin. W ramach drugiej edycji programu Drogowskaz, Fundacja planuje przekazanie lokalnym organizacjom grantów w trzech kategoriach: trzydzieści małych grantów do 20 tys. zł, dziesięć średnich grantów w wysokości do 50 tys. zł i trzy duże granty w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Jak można się zgłosić?

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej dostępnej pod adresem, https://fundacja.intercars.eu/drogowskaz/, opisać problem, z którym mierzy się lokalna społeczność z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowskaz oraz zaproponować Projekt,
który pomoże skutecznie go rozwiązać. Termin składania wniosków – 24 marca. Projekt musi zostać zrealizowany do 31 grudnia 2024 roku.

Jakie projekty można zrealizować w ramach grantu?

W 2024 roku będą nadal premiowane projekty edukacyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Fundacja Inter Cars dofinansuje projekty dotyczące np. wzrostu świadomości o tym, jak odpowiedzialnie zachowywać się na drodze, poprawy infrastruktury drogowej oraz działań profilaktycznych i informacyjnych. Szczególną uwagą w tegorocznej edycji Fundacja otacza najmłodszych uczestników ruchu – dzieci i młodzież.

Wyniki naboru do programu

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione przez Komisję, której skład będzie reprezentował zespół ekspertów zewnętrznych specjalizujących się w tematach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawicieli organizacji Inter Cars. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego zostanie opublikowane w terminie zgodnym z Harmonogramem Programu dostępnym na stronie internetowej fundacja.intercars.eu/drogowskaz.

Fundacja Inter Cars zaprasza organizacje z całej Polski, które chcą razem z nią działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Koordynatorką programu grantowego Drogowskaz jest Anna Słoboda, tel: +48 516 444 555, e-mail: asloboda@intercars.eu.

Źródło: Inter Cars

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).