MI i GDDKiA przedstawiły plan budowy dróg na rok 2023 | MOTOFAKTOR

MI i GDDKiA przedstawiły plan budowy dróg na rok 2023

Otwarcie 256 km dróg krajowych, przetargi na inwestycje o długości 565 km oraz umowy na realizację 295 km to plany inwestycyjne MI i GDDKiA na 2023 r.

 

Sukcesywnie realizujemy plany inwestycyjne rządu, które w zakresie dróg krajowych polegają na budowie spójnego układu komunikacyjnego kraju. W tym roku planujemy zakończenie prac na blisko 50 km autostrady A18, dzięki czemu kierowcy będą mogli już korzystać z całego przebiegu tej trasy od granicy z Niemcami do A4. Planujemy ponadto oddanie do ruchu ponad 190 km dróg ekspresowych. Kierowcy skorzystają z odcinków S3, S7, S11, S14, S17, S52 oraz S61 w ramach międzynarodowej trasy Via Baltica – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Jedną z najważniejszych inwestycji, nad której realizacją nadzór sprawuje GDDKiA, jest otwarcie tunelu drogowego pod Świną, który połączy wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu. Nowa trasa o długości 3,2 km, w tym blisko 1,5 km tunel, jest planowana do oddania w maju 2023 r.

 

W 2023 r. kierowcy zyskać mają trzy nowe odcinki S61: Ełk Południe – Kalinowo, Podborze – Śniadowo i Łomża Zachód – Łomża Południe, czyli w sumie 50 km nowoczesnej i bezpiecznej drogi ekspresowej. Do ukończenia polskiej części trasy Via Baltica pozostanie jedynie fragment obwodnicy Łomży z mostem na Narwi.

Największy program drogowy w historii

Inwestycje na drogach krajowych mają być realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK), który Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2022 r., a także w ramach Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

 

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) obejmuje listę inwestycji na drogach krajowych o wartości 294 mld zł, zaplanowanych do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w. Przyjęcie Programu przez rząd, co wiąże się także z zapewnieniem finansowania dla ujętych w nim zadań, umożliwia ogłoszenie przetargów na nowe inwestycje.

 

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km. Ich wartość wstępnie oszacowano na ok. 28 mld zł. Główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Ruszają przetargi na kolejne odcinki dróg

W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie przetargów na poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o trzeci, a na odcinku najbliżej stolicy o czwarty pas ruchu na obu kierunkach. Uruchomione zostaną także postępowania przetargowe dla odcinków drogi ekspresowej S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego aż do fragmentu tej trasy Przełom/Mniów – Kielce, a także od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Plany przetargowe MI i GDDKiA w najbliższym czasie obejmują ponadto odcinki dróg ekspresowych S7 Czosnów – Kiełpin oraz S11 Bobolice – Szczecinek. W sumie w tym roku zaplanowano ogłoszenie przetargów na 480 km dróg w ramach RPBDK i 85 km w ramach PB100.

Umowy na nowe drogi krajowe

W bieżącym roku zaplanowano zawarcie kontraktów na kluczowe odcinki dróg ekspresowych:

 

  • S7 Czosnów – Kiełpin,
  • S10 Toruń Zachód – Toruń Południe,
  • S11 Bobolice – Szczecinek,
  • S12 od Piasków do granicy z Ukrainą,
  • S16 Olsztyn – Biskupiec,
  • S17 Piaski – Zamość,
  • S19 Jawornik – Domaradz;
  • S74 pomiędzy granicą województw łódzkiego i świętokrzyskiego a obwodnicą Opatowa.

 

W 2023 r. jest planowane ponadto zawarcie umów na realizację obwodnic Dzwoli, Gorajca i Gąsek.

Inwestycje zakończone w 2022 roku

Podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przedstawione zostały także zadania ukończone w ubiegłym roku. W 2022 roku kierowcy zyskali łącznie 322 km nowych dróg: 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych, blisko 55 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego), w tym dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

 

2022 rok przyniósł kierowcom wiele odcinków dróg, które pozwoliły na stworzenie wygodnych ciągów komunikacyjnych. Dzięki ukończeniu dwóch odcinków S19 kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej od Rzeszowa do Lublina, a dzięki S17 także do stolicy. Jedną z najważniejszych dróg oddanych do ruchu w ubiegłym roku jest bez wątpienia Trasa Kaszubska, czyli S6 na odcinku od Gdyni do Bożepola Wielkiego. Kierowcy mogą korzystać z całego przebiegu autostrady A1, a także z S7 od Płońska aż do Trójmiasta. Oddany do użytkowania został także tunel drogowy na trasie łączącej Kraków z Zakopanem, wydrążony pod górą Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7 – powiedział minister A. Adamczyk.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).