LG Chem dzieli swój kluczowy dział ds. baterii | MOTOFAKTOR

LG Chem dzieli swój kluczowy dział ds. baterii

1 grudnia br. LG Chem ma wydzielić nowy koncern akumulatorowy o roboczej nazwie LG Energy Solutions.

LG Chem ogłosił, że ​​17 września podczas posiedzenia zarządu i podjęto decyzję o wydzieleniu spółki, której celem ma być podniesienie wartości korporacyjnej i wartości dla akcjonariuszy poprzez skoncentrowanie się na specjalizacji biznesowej.

 

W związku z tym LG Chem planuje uzyskać zgodę nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 30 października i oficjalnie uruchomić od 1 grudnia LG Energy Solutions (nazwa robocza) jako nową korporację odpowiedzialną wyłącznie za działalność związaną z bateriami.

 

Będzie to fizyczny oddział, w którym LG Chem będzie posiadał wszystkie akcje wyemitowane przez nowy koncern akumulatorowy, a także 100% nienotowanych udziałów nowego koncernu.

 

Odnosząc się do tego korporacyjnego wydzielenia, władze LG Chem ogłosiły: Doszliśmy do wniosku, że jest to właściwy czas na spin-off korporacji, ponieważ branża akumulatorów szybko rośnie, a zyski strukturalne w sektorze akumulatorów do pojazdów elektrycznych są osiągane na dobre.

 

Dodali też: Wydzielenie firmy umożliwi skupienie się na wyspecjalizowanych obszarach biznesowych i podniesienie efektywności zarządzania, a tym samym podniesienie wartości korporacyjnej i wartości dla akcjonariuszy.

 

W odniesieniu do metody podziału fizycznego, która zostanie zastosowana, stwierdzono: Poprawa wartości korporacyjnej poprzez wzrost nowej korporacji będzie miała również pozytywny wpływ na spółkę matkę. Rozważaliśmy również korzyści wynikające z synergii obu firm takich jak współpraca badawczo-rozwojowa, a także stowarzyszenie firm zajmujących się materiałami akumulatorowymi, takimi jak materiały anodowe.

 

LG Chem planuje wesprzeć nową korporację, aby w 2024 roku osiągnąć sprzedaż na poziomie ponad 30 bilionów KRW (ok. 98 mld zł) i stać się najlepszym na świecie producentem rozwiązań energetycznych opartych na bateriach. Oczekiwane przychody nowej korporacji to w tym roku około 13 bilionów KRW (ok. 42,5 mld zł).

 

W odniesieniu do pierwszej oferty publicznej nowej korporacji stwierdzono, że na razie nic nie jest potwierdzone i planujemy stale weryfikować to w przyszłości.

 

Dodano: Środki pieniężne wygenerowane z działalności biznesowej zostaną wykorzystane jako fundusze inwestycyjne obiektu zgodnie ze wzrostem zapotrzebowania na pojazdy elektryczne, a ponieważ LG Chem posiada 100% udziałów, będzie można pozyskać środki różnymi metodami.

Struktura LG Chem przed i po planowanym podziale

Tło i skutki podziału

Powodem, dla którego LG Chem zdecydowało się podzielić firmę, jest stwierdzenie, że jest to optymalny moment na przewartościowanie wartości przedsiębiorstwa i maksymalizację wartości dla akcjonariuszy, biorąc pod uwagę wyniki działalności w zakresie baterii i sytuację rynkową.

 

Rzeczywiście LG Chem stworzył podstawy do generowania zysków strukturalnych w branży akumulatorów do pojazdów elektrycznych i osiągnął najwyższy zysk operacyjny w branży akumulatorów.

 

Ponadto obecnie pozyskał ponad 150 bilionów KRW (ok. 489,4 mld zł) w zamówieniach w branży akumulatorów EV i inwestuje ponad 3 biliony KRW (ok. 9,8 mld zł) rocznie w obiekty, w związku z czym wzrosła również potrzeba terminowego pozyskiwania dużych funduszy inwestycyjnych.

 

Dzięki takiemu podziałowi możliwe ma być przyciąganie dużych inwestycji, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń finansowych poprzez ustanowienie niezależnego systemu struktury finansowej dla każdego sektora biznesowego.

 

Kolejnym powodem takiego podziału jest potrzeba szybkiego podejmowania decyzji w odpowiedzi na szybko zmieniający się rynek, a także rosnąca potrzeba elastycznego działania organizacyjnego.

 

Dzięki temu korporacyjnemu wydzieleniu LG Chem ma być w stanie uzyskać odpowiednią ocenę wartości biznesowej w każdym ze swoich obszarów działalności, w tym w zakresie baterii. Dodatkowo, wzrost wartości firmy wraz ze wzrostem nowej korporacji pozwoli na zwiększenie wartości korporacyjnej spółki matki przy jednoczesnej maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

 

LG Chem planuje wspierać nową korporację, aby stała się najlepszą na świecie firmą zajmującą się rozwiązaniami energetycznymi nie tylko w zakresie materiałów akumulatorowych, ogniw, produkcji i sprzedaży pakietowej, ale także wyróżniającą się konkurencyjnością w sektorze platform elektronicznych, który oferuje różne usługi przez cały okres eksploatacji akumulatorów, takie jak konserwacja/dzierżawa/ładowanie/ponowne użycie baterii.

 

Ponadto, koncentrując inwestycje tam, gdzie jest to potrzebne i we właściwym czasie, w sektorach petrochemicznym, materiałów zaawansowanych i biotechnologii, LG Chem planuje osiągnąć pozycję jednej z pięciu największych firm chemicznych na świecie ze zrównoważonym portfelem biznesowym wraz z działem baterii.

 

Źródło: LG Chem

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).