Komisja Europejska za równym dostępem do danych pojazdów

Komisja Europejska przedłużyła rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dla pojazdów silnikowych i opowiedziała się za dostępem do danych pojazdów dla niezależnych warsztatów.

 

W dniu 28 maja 2021 r. Komisja opublikowała sprawozdanie z oceny i dokument roboczy służb Komisji przedstawiające wyniki oceny całego systemu mającego zastosowanie do sektora motoryzacyjnego (MVBER, dodatkowe wytyczne oraz rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych wertykalnych i wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych, o ile mają one zastosowanie do sektora motoryzacyjnego).

 

Ocena wykazała, że system był użyteczny i jest nadal istotny dla zainteresowanych stron. W szczególności wykazano, że ogólnie otoczenie konkurencyjne w branży motoryzacyjnej nie zmieniło się znacząco od czasu ostatniej oceny tych rynków przeprowadzonej przez Komisję w 2010 r., ale że sektor znajduje się obecnie pod silną presją, aby dostosować się do transformacji ekologicznej i cyfrowej.

 

Ocena wykazała jednak również, że aktualizacja była konieczna, aby odzwierciedlić zwiększone znaczenie dostępu do danych generowanych przez pojazdy. W lipcu 2022 r. Komisja rozpoczęła konsultacje z zainteresowanymi stronami i zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie projektu rozporządzenia przedłużającego MVBER i projektu komunikatu zmieniającego dodatkowe wytyczne. W listopadzie 2022 r. opublikowała podsumowanie uwag otrzymanych podczas tych konsultacji.

Rozporządzenie i wytyczne uzupełniające są już dostępne. Obecnie analizujemy dokumenty, natomiast już teraz mogę powiedzieć, że opierając się na wcześniejszych propozycjach Komisji Europejskiej i wczorajszej notce prasowej można czuć niedosyt. Komisja nie uwzględniła wielorakich zarzutów zawartych we własnym raporcie ewaluacyjnym. Komisja sugeruje odłożenie w czasie większych zmian w MVBER i Wytycznych Uzupełniających do czasu gdy „nowa rzeczywistość rynkowa” się nie zmaterializuje na przestrzeni kolejnych 5 lat. W zależności od tego, w którym kierunku pójdzie rozwój rynku zostaną podjęte decyzje o bardziej znaczących zmianach przepisów. To ucieczka od potrzeby regulacji zauważonych problemów lub niezrozumienie potrzeb i wyzwań stojących przed branżą motoryzacyjną. Tomasz Bęben dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

 

Jak wskazuje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych proces rewizji przeprowadzony przez Komisję uwidocznił kilka aspektów, które powinny już teraz zostać uwzględnione w wytycznych uzupełniających. Nieuwzględnienie teraz znaczących wysiłków podjętych w obecnym procesie przeglądu MVBER będzie niezrozumiałe. Mając na uwadze skuteczną konkurencję na rynku wtórnym, jest wystarczająco jasne, że zagrożenia konkurencyjne utrzymają się po upływie tych pięciu lat, a nawet wzrosną, zwłaszcza jeśli uwzględnimy trwałość pojazdów, a także ich rosnącą złożoność techniczną oraz formę dostępu do danych narzucaną przez producentów pojazdów. W związku z tym lepiej byłoby przewidzieć dodatkowe zmiany w przyszłych wytycznych już teraz.

Główne zmiany opisane w komunikacje Komisji

Wedle informacji z Komisji Europejskiej w wytycznych sektorowych wskazano, że dane generowane przez czujniki pojazdów mogą stanowić istotny wkład w świadczenie usług naprawy i serwisowania. Dlatego też, w celu zachowania zgodności z art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), autoryzowane i niezależne warsztaty powinny mieć dostęp do takich danych na równych prawach. Istniejące zasady dotyczące dostarczania informacji technicznych, narzędzi i szkoleń niezbędnych do świadczenia usług naprawy i serwisowania zostały rozszerzone, tak aby wyraźnie obejmowały dane pochodzące z pojazdów.

 

Wytyczne doprecyzowują, że producenci pojazdów muszą stosować zasadę proporcjonalności przy rozważaniu, czy wstrzymać wprowadzanie danych, takich jak dane wygenerowane przez pojazd, ze względu na potencjalne obawy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. W ramach wytycznych Komisja ostrzega, że art. 102 TFUE może mieć zastosowanie w przypadku, gdy dostawca jednostronnie odmawia niezależnym podmiotom dostępu do istotnych danych wejściowych, takich jak dane wygenerowane przez pojazd.

 

SDCM ocenia to pozytywnie, jednak wskazuje, że minusem jest to, że ASO nadal są punktem odniesienia dla całego sektora odnośnie zakresu tego co można „otrzymać” od producentów pojazdów. W opinii Stowarzyszenia nie jest to wystarczające z kilku powodów. Przede wszystkim takie podejście Komisji nie uwzględnia różnic w modelach biznesowych niezależnych operatorów, które w dużej mierze oparte są na świadczeniu usług wielomarkowych (w odniesieniu do pojazdów różnych marek) stąd potrzebny jest dostęp do informacji niezagregowanych, umożliwiających elektroniczne przetwarzanie obejmujących wiele różnych marek.

 

Umowy ASO są oparte na modelu biznesowym zorientowanym na konkretną markę pojazdu. Zatem może to w efekcie skutkować ograniczeniem niezależnym warsztatom możliwości oferowania konkurencyjnych usług. Podejście Komisji nie uwzględnia również specyficznych ról i potrzeb niezależnych operatorów działających na różnych poziomach aftermarketowego łańcucha dostaw, w tym wydawców danych, producentów narzędzi warsztatowych, niezależnych dystrybutorów, i wielu innych. Nie bierze pod uwagę faktu, że zupełnie innych informacji będzie potrzebował operator działający na poziomie hurtowym, a zupełnie innych warsztat (np. dostęp do informacji technicznych przy użyciu nr VIN jest niewystarczający).

 

Nie uwzględnia również szerszego zakresu działalności niezależnych operatorów (np. do prowadzenia swojej działalności warsztaty autoryzowane potrzebują innych danych oraz w zupełnie innym formacie niż np. wydawcy danych). SDCM wskazuje także że kwestia dostępu do danych została jedynie poruszona w wytycznych uzupełniających. Mają one być „niezbędne do napraw i serwisowania”. Nadal jednak niejasna pozostaje kwestia jaki rodzaj lub format danych otrzymają niezależni operatorzy, oraz w jakich okolicznościach.

 

Źródło: SDCM

user photo

Autor

Joanna Piszcz

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).