Kolejna tarcza antykryzysowa dla firm | MOTOFAKTOR

Kolejna tarcza antykryzysowa dla firm

Rząd przedstawił kolejny pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm.

Aby pomóc przedsiębiorcom, rząd zaplanował wsparcie, które ma służyć ochronie miejsc pracy.

 

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

 

 • Przekazane mają być dla firm subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem ma być spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 • Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

 

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

 

 • Umorzone mają być subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem ma być skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 • Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.

 

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

 

 • Zmienione mają być zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożona ma być także szybka ścieżka dla dużych MŚP.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.
 • Planowany termin: do połowy grudnia.

 

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

 

 • Mają być kontynuowane gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Z Komisją Europejską mają być konsultowane możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

 

5. Dofinansowanie do zatrudnienia

 

 • Mają być kontynuowane dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

 

6. Przedłużenie postojowego

 

 • Przedłużona ma być wypłata postojowego dla branż objętych restrykcjami.

 

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

 

 • Przedłużone mają być zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

 

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

 

 • Zwiększona ma być kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć ma nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

 

9. Polityka drugiej szansy

 

 • Agencja Rozwoju Przemysłu ma dofinansowywać koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
 • Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

 

10. Dofinansowanie leasingu

 

 • Agencja Rozwoju Przemysłu ma pokrywać koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

 

Źródło: gov.pl

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).