Inter Cars ma szacunki za rok 2023 | MOTOFAKTOR

Inter Cars ma szacunki za rok 2023

W najnowszym raporcie bieżącym Grupa Inter Cars przedstawiła wstępne wyniki finansowe za rok 2023. Według szacunków przychody ze sprzedaży wzrosły o ok. 18% r/r.

Kwota przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars według wstępnych skonsolidowanych szacunków wyniosła w 2023 r. 18,029 mld zł. Zysk netto Grupy wyniósł ok. 700 mln zł, co oznacza spadek o ok. 6% względem roku 2022.

Zysk netto w IV kwartale 2023 r. oszacowano wstępnie na blisko 19 mln zł, co oznacza spadek o ok. 40% względem IV kwartału 2022 r.

Wartość długu netto Grupy w stosunku do EBITDA wyniosła na koniec roku 2023 niecałe 1,82, co oznacza wzrost o 10% w stosunku r/r.

Szacowany poziom zapasów w Grupie Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł około 4 478 mln zł i jest wyższy o ok. 9% w stosunku do stanu na koniec roku 2022.

Zdaniem zarządu Inter Cars głównymi czynnikami, które wpłynęły na takie wyniki spółki w minionym roku były:

  • niższa marża spowodowana umocnieniem waluty lokalnej wobec euro (np. złotego polskiego) oraz presją rynkową występującą na niektórych rynkach;
  • wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej;
  • ujemne różnice kursowe związane z rozrachunkami z zagranicznymi spółkami dystrybucyjnymi;
  • wzrost stóp procentowych.

Ostateczne wyniki finansowe za rok 2023 mają pojawić się w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym, którego publikację zaplanowano na 25 kwietnia 2024 r.

Źródło: Inter Cars

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami?

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).