Grupa Wielton przedstawiła strategię na lata 2023-2027 | MOTOFAKTOR

Grupa Wielton przedstawiła strategię na lata 2023-2027

W swojej nowej strategii na lata 2023 – 2027 Grupa Wielton mierzy w podwojenie przychodów dzięki zwiększeniu udziałów w Europie oraz przejęciom.

 

 • Skonsolidowane przychody Grupy Wielton w 2027 r., z uwzględnieniem fuzji i przejęć, mają wynieść ok. 1,5 mld euro, wobec 732 mln euro w 2022 r. Wolumen sprzedaży zwiększy się w tym okresie z 23,2 tys. do ok. 45 tys. sztuk pojazdów
 • W 2027 r. w wyniku zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji stopa marży EBITDA ma wynieść 8%. Relacja długu netto do EBITDA utrzymana ma zostać na bezpiecznym poziomie ok. 2,5
 • Udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych mają zwiększyć się z 6,7% w 2022 r. do około 13% w roku 2027
 • Pozycję rynkową umocnić mają wszystkie kluczowe spółki Grupy. Większościowe udziały w skonsolidowanym wolumenie mają utrzymać Polska, Francja i Wielka Brytania. Planowana jest również większa dywersyfikacja rynkowa
 • Głównym motorem wzrostu sprzedaży ma być rozwój oferty produktowej. Grupa planuje wprowadzić do oferty szereg personalizowanych rozwiązań do całej gamy produktowej
 • Rozwój będzie oparty o najnowsze trendy globalne: personalizację, digitalizację i zrównoważony rozwój
 • Więcej informacji w polskiej (i nie tylko) branży aftermarketowej i motoryzacyjnej znajdziesz na stronie głównej Motofaktora. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży — zapisz się na nasz newsletter

 

Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton
Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton, Fot. Wielton

Grupa Wielton ma ambicje umacniania się na pozycji europejskiego championa rynku naczep. Stworzona przez nas Strategia na lata 2023 – 2027 przewiduje podwojenie sprzedaży wolumenowej do ok 45 tys. sztuk i przychodów do blisko 1,5 mld euro. Wzrost ten realizowany będzie w oparciu o rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13% udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa Grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5, w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8% marża EBITDA. Kluczowym motorem dynamicznego wzrostu Grupy w okresie trwania Strategii będzie realizacja planów działań opartych na głównych mega trendach światowej gospodarki tj. personalizacji, digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz na zrównoważonym rozwoju – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Dalszy rozwój na kluczowych rynkach, zwiększenie dywersyfikacji sprzedaży

Zgodnie ze Strategią rozwoju na lata 2023–2027 skonsolidowane wolumeny sprzedaży,
z uwzględnieniem fuzji i przejęć, mają wynieść w 2027 r. ok. 45 tys. sztuk pojazdów w porównaniu do poziomu 23,2 tys. sztuk w 2022 r. (wzrost o 93%). W tym samym okresie skonsolidowane przychody Grupy powinny zwiększyć się z 732 mln euro do ok. 1,5 mld euro. W 2027 r. w wyniku zarówno rozwoju organicznego, jak i akwizycji stopa marży EBITDA ma osiągnąć wartość 8%. Relacja długu netto do EBITDA powinna zostać utrzymana na bezpiecznym dla finansów Grupy poziomie ok. 2,5.

 

Grupa zakłada, że jej udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych zwiększą się z 6,7% w 2022 r. do około 13% w 2027 r. Firma będzie się rozwijać na wszystkich kierunkach strategicznych, poza Rosją i Białorusią. Większościowe udziały w sprzedaży Grupy utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Strategia Grupy zakłada większą dywersyfikację sprzedaży. Udział pozostałych rynków w wolumenach Grupy wzrośnie z 36% do 48%.

 

Grupa Wielton planuje zwiększać wolumeny sprzedaży oraz udziały we wszystkich kluczowych grupach produktowych: blisko połowa wzrostu ma pochodzić z największej grupy produktowej na rynku – naczep uniwersalnych. Silne wzrosty odnotować mają również m.in. wywrotki.

 

Ponadto, sprzedaż ma być wsparta dodatkowymi usługami, m in. w oparciu o własną telematykę oraz różnorodne rozwiązania ABERG. Szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności Grupy będzie miał rozwój technologii produkcyjnych w oparciu o automatyzację oraz robotyzację produkcji.

 

Aby osiągnąć zamierzone wartości wskazane w celach ilościowych, Grupa Wielton planuje zrealizować następujące cele jakościowe:

 

I. Personalizacja – rozwój oferty w kierunku unikalnych wartości dodanych dla klientów.
II. Digitalizacja – transformacja cyfrowa, robotyzacja, automatyzacja, telematyka oparta o AI.
III. Zrównoważony rozwój – redukcja śladu węglowego, wspieranie lokalnych społeczności, federacyjny model zarządzania.
IV. Kapitał ludzki – „Family Corp”, zarządzanie talentami, sukcesja przywództwa.
V. Innowacyjne rozwiązania – produktowe i produkcyjne.

 

Kluczowe perspektywy, w obrębie których Grupa będzie realizowała założenia Strategii:

 

 1. Podejście do rynku
 2. Model operacyjny
 3. ESG
 4. HR
 5. Digitalizacja
 6. Projekty rozwojowe
 7. M&A

 

Źródło: Wielton

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).