Grupa Oponeo.pl przedstawiła wyniki za 1Q 2023 | MOTOFAKTOR

Grupa Oponeo.pl przedstawiła wyniki za 1Q 2023

W I kwartale 2023 roku Grupa Oponeo.pl uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 292 188 tys. zł, czyli o 5,89% r/r.

 

W I kwartale 2023 największy udział w przychodach Grupy Oponeo.pl stanowiły przychody ze sprzedaży towarów w segmencie akcesoriów samochodowych 79,8% osiągając wartość 233 257 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,12% w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Przychody z transakcji krajowych wyniosły 219 005 tys. zł (wzrost o 1,67% r/r.). Udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem wyniósł 74,95%. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wzrosły o 20,92% i wyniosły 73 183 tys. zł. Jednocześnie wzrósł o 3,11% udział sprzedaży zagranicznej w strukturze sprzedaży ogółem w porównaniu do IV kwartału 2022.

 

Wynik netto za I kwartał 2023 roku wyniósł -3 607 tys. zł wobec -2 732 tys. zł straty netto w I kwartale 2022 roku. Na niższy wynik finansowy netto, miał wpływ przede wszystkim wzrost kosztów operacyjnych.

Opony i felgi

W I kwartale 2023 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała w sumie 643,9 tys. sztuk opon, co oznacza spadek o 4,9% r/r oraz 26,9 tys. sztuk felg zarówno aluminiowych, jak i stalowych. Niższa sprzedaż opon w I kwartale 2023 roku wynikała przede wszystkim z mniejszej o ponad 17% sprzedaży opon zimowych. Sezon sprzedaży opon zimowych przypadał głównie w miesiącach październik- grudzień 2022, inaczej zaś rozłożyła się sprzedaż opon zimowych w poprzednim sezonie.

 

Zmniejszenie sprzedaży opon letnich o 5,2% w I kwartale 2023 roku wynikało z opóźnienia sezonu wymiany opon na letnie w stosunku do roku ubiegłego i zostało prawie w całości skompensowane zwiększoną o 4,9% sprzedażą opon całorocznych – informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu Oponeo.pl S.A.

 

Według ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association) spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych w Europie wyniósł 12% kwartał do kwartału, zaś według danych opublikowanych przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, sprzedaż opon do samochodów osobowych w Polsce w I kwartale 2023 roku spadła o 25%.

Spółki zależne

Grupa Oponeo.pl realizuje także sprzedaż przez spółki zależne – elektronarzędzi i narzędzi przez spółkę Rotopino.pl S.A. oraz rowerów, części i akcesoriów rowerowych przez spółkę Dadelo S.A.

 

W I kwartale 2023 roku przychody spółki zależnej Rotopino.pl S.A. spadły o 2,38% i wyniosły 28 372 tys. zł. Stanowiły one 9,03% przychodów ogółem Grupy Kapitałowej Oponeo.pl. Przychody spółki zależnej Dadelo S.A. w I kwartale 2023 wzrosły o 48,67% osiągając wartość 28 837,6 tys. zł. W strukturze przychodów Grupy stanowiły one 9,87%.

Plany

W 2023 roku Grupa Oponeo.pl zamierza kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej Oponeo.pl S.A. oraz spółek zależnych. Kontynuowane mają być w tym prace mające na celu dalszy rozwój automatyzacji procesów wydawania towarów w nowym centrum logistycznym w Zelgoszczy.

 

Źródło: Oponeo.pl

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).