FRP krytyczne wobec tarczy antykryzysowej | MOTOFAKTOR

FRP krytyczne wobec tarczy antykryzysowej

Forum Rozwoju Przemysłu apeluje, by cała administracja przygotowując tarczę antykryzysową uwzględniała stanowiska przedsiębiorców.

Żaden rozwinięty przemysłowo kraj nie przechodził takiej próby od kilkudziesięciu lat. Już teraz mocno zachwiane jest działanie wielu branż na wszystkich poziomach – produkcja, logistyka, sprzedaż. Tak jest także u naszych głównych partnerów gospodarczych.

 

Przedsiębiorstwa produkcyjne nie mają możliwości znalezienia innych rynków zbytu. Nie poradzą sobie nawet gdy działają w międzynarodowych grupach kapitałowych. Takiej sytuacji nie było ani w 2000, ani w 2009 r. Ta nadchodząca fala kryzysu wymaga bardziej znaczących instrumentów wsparcia niż w dotychczasowych propozycjach, takich jak opracowało wiele innych krajów naszego regionu.

 

Zaproponowane zmiany FRP ocenia jako zdecydowanie niewystarczające. Obecnie proponowane mechanizmy wsparcia kierowane są głównie do mikro, małych i średnich firm, natomiast w stanowią jeden z wielu elementów całego łańcucha wartości.

 

MŚP są w przemyśle kooperantami w łańcuchu dostaw do dużych firm albo logistyki i transportu. Ich rola jest niezwykle ważna, jednak, gdy duże zakłady zostaną zatrzymane mogą stracić oni swoje kontrakty.

 

W propozycjach rządu FRP brakuje, m.in. fundamentalnych rozwiązań:

 

  • Wprowadzenia mechanizmów ochronnych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i źródeł kapitału,
  • Przejęcia przez państwo wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej,
  • Większego wsparcia w dofinansowaniu miejsc pracy – np. przejęcie państwo wypłaty 60% wynagrodzenia pracowników u pracodawcy notującego spadek min. 15 proc. w stosunku do marca 2020 r.,
  • Umorzenie danin publicznych dla przedsiębiorców na 6 miesięcy liczone od zobowiązań za marzec 2020 r. – VAT, PIT, CIT, ZUS.

 

Te i bardziej szczegółowe zmiany, które FRP wysłało rządowi mogące usprawnić działanie przemysłu na poziomie operacyjnym powinny być zdaniem Forum natychmiast wprowadzone. Brak wsparcia dla dużych zakładów może oznaczać natychmiastowe zwolnienia nawet do 25% pracowników. Co w przypadku jedynie członków FRP oznacza około 200 tyś osób.

 

Patrząc na zbyt zbiurokratyzowane procedury wsparcia dla mikro firm i MŚP FRP uważa, że duża część z nich będzie wolała zawiesić działalność i zwolnić pracowników, niż podejmować próby skorzystania z i tak zbyt ograniczonego i trudnego do uzyskania wsparcia.

Zaproponowane przez rząd zmiany, powinny stanowić większy parasol ochronny niż w przedstawionym w środę projekcie. Przetrwanie polskiej gospodarki, utrzymanie się polskiego przemysłu są w tym momencie niezwykle istotne. To właśnie podjęcie ryzyka w tym trudnym momencie jest jedyną drogą do ochrony przed recesją gospodarczą i utratą wielu tysięcy miejsc pracy.

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjator i przewodniczący Forum Rozwoju Przemysłu - dr inż. Tomasz Zieliński

 

FRP apeluje do rządu i parlamentu, aby pochylili się jeszcze raz nad zaproponowanymi przez przemysł postulatami i szczegółowymi uwagami do projektów ustaw, które mają na celu zabezpieczenie polskiej gospodarki w czasie epidemii oraz spodziewanych skutków zaistniałej sytuacji w Polsce i na świecie.

 

Źródło: FRP

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).