FIGIEFA akceptuje z uwagami wniosek KE ws. ustawy o danych | MOTOFAKTOR

FIGIEFA akceptuje z uwagami wniosek KE ws. ustawy o danych

FIGIEFA z zadowoleniem przyjęła publikację wniosku KE ws. unijnej ustawy o danych.

Ustawa o danych określa ważne zasady. Ustanawia ona ważne prawo użytkowników do dostępu do danych generowanych w wyniku korzystania przez nich z połączonych produktów oraz do przydzielania praw dostępu do danych wybranemu przez nich usługodawcy zewnętrznemu. Wyraźnie uwzględniono również usługi naprawy i konserwacji na rynku wtórnym oraz dostęp do informacji diagnostycznych. Inne ważne przepisy to obowiązek producenta, aby dane były przejrzyste i „łatwo dostępne” dla użytkownika, ograniczenia producenta w zakresie monitorowania działań użytkownika lub osoby trzeciej oraz rekompensata kosztów udostępnienia danych, w szczególności dla MŚP .

 

Jednakże, chociaż koalicja uznaje, że ustawa o danych stanowi istotny krok w kierunku rozwoju europejskiej gospodarki opartej na danych, jest głęboko przekonana, że ​​sama ustawa o danych nie będzie wystarczająca w sektorze motoryzacyjnym. Ekosystem potrzebuje specyficznych dla sektora przepisów prawa motoryzacyjnego, które przełożą zasady i przepisy ustawy o danych na konkretne, prawne i techniczne środki dla sektora motoryzacyjnego.

 

Również niektóre aspekty ustawy o danych wymagają większej jasności dla sektora motoryzacyjnego, ponieważ pozostawiają one obecnie zbyt wiele miejsca na interpretację, powodując niepewność prawną i wysokie ryzyko sporów sądowych. Tylko specjalny akt prawny zapewni zaufanie i zachętę, jakich niezależni dostawcy usług potrzebują do inwestowania w nowe usługi oparte na danych, które przyniosą korzyści konsumentom i całemu społeczeństwu, zapewniając inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności.

 

Oprócz wyraźnej zgody użytkownika na dostęp do danych, zewnętrzni dostawcy usług wymagają samodzielnych praw dostępu do informacji i zasobów, które są niezbędne do rozwijania konkurencyjnych usług. Zgodnie z podejściem opartym na ustawie o danych wszyscy ci dostawcy usług uzyskaliby jednak tylko prawo pochodne, które całkowicie pomija fakt, że te strony muszą w pierwszej kolejności wiedzieć i testować z wyprzedzeniem, jakie dane i funkcje są w zasadzie dostępne i będą dostępne.

 

W związku z tym jedynie autonomiczne i samodzielne prawo dostępu do narzędzi i zasobów wymaganych do opracowania środków dostępu umożliwi niezależnym dostawcom usług opracowanie z wyprzedzeniem konkurencyjnych usług cyfrowych, tak aby można je było oferować, wprowadzać na rynek i reklamować konsumentom lub innym kogeneratorom danych. Prawa dostępu muszą być wspierane odpowiednimi środkami, aby z nich korzystać.

 

Ponadto pięć lat szeroko zakrojonego gromadzenia dowodów przez Komisję Europejską przy udziale zainteresowanych stron ekosystemu podkreśliło, że chociaż przypadki użycia danych generowanych przez pojazdy są potencjalnie nieograniczone, są one całkowicie zależne od skutecznego dostępu do danych i zasobów pojazdu.

 

Koalicja wezwała zatem Komisję Europejską do szybkiego zaproponowania solidnych przepisów sektorowych dotyczących dostępu do danych i zasobów w pojazdach, tak aby procedura współdecyzji mogła rozpocząć się od października 2022 r. i zostać zakończona przed końcem tej kadencji Parlamentu w kwietniu 2024 r.

 

Źródło: FIGIEFA

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).