FCA i PSA oficjalnie się łączą! | MOTOFAKTOR

FCA i PSA oficjalnie się łączą!

Koncerny FCA i PSA podpisały dziś Combination Agreement, łączący 50/50 ich firmy w celu utworzenia czwartego na świecie motoryzacyjnego producenta OEM.

Dzięki połączonej sile finansowej i umiejętnościom nowy podmiot FCA/PSA ma być szczególnie dobrze przygotowany do zapewnienia innowacyjnych, czystych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności, zarówno w szybko zurbanizowanym środowisku, jak i na obszarach wiejskich na całym świecie.

 

Wzrost wydajności wynikający z większych wolumenów, a także korzyści wynikające z połączenia mocnych stron i kluczowych kompetencji obu firm, mają zapewnić, że połączony biznes będzie mógł oferować wszystkim swoim klientom najlepsze w swojej klasie produkty, technologie i usługi oraz reagować ze zwiększoną sprawnością do zmiany zachodzącej w tym bardzo wymagającym sektorze.

 

Połączone przedsiębiorstwo ma mieć roczną sprzedaż jednostkową w wysokości 8,7 miliona pojazdów, przy przychodach prawie 170 mld euro, powtarzającym się zysku operacyjnym w wysokości ponad 11 mld euro i marży zysku operacyjnego na poziomie 6,6%. Silny połączony bilans ma zapewniać znaczną elastyczność finansową i duży zapas zarówno do realizacji planów strategicznych, jak i inwestowania w nowe technologie w całym cyklu.

 

Efektywność, która zostanie uzyskana dzięki optymalizacji inwestycji w platformy samochodowe, rodziny silników i nowe technologie przy jednoczesnym zwiększeniu skali, ma pozwolić firmie zwiększyć wydajność zakupów i stworzyć dodatkową wartość dla interesariuszy. Ponad dwie trzecie wolumenów będzie koncentrować się na 2 platformach, z około 3 milionami samochodów rocznie na każdej z małych platform i platform kompaktowych/średnich.

 

Podmiot powstały w wyniku połączenia ma skorzystać ze skutecznej struktury zarządzania zaprojektowanej w celu promowania efektywnego działania, z Radą w skład której wejdzie 11 członków, z których większość będzie niezależna. Pięciu członków Rady zostanie nominowanych przez FCA i jej referencyjnego akcjonariusza (w tym Johna Elkanna na stanowisko Przewodniczącego), a pięciu będzie nominowanych przez PSA i jego referencyjnych akcjonariuszy (w tym Starszego Dyrektora Niewykonawczego i Wiceprzewodniczącego). Na zakończenie w skład zarządu wejdzie dwóch członków reprezentujących pracowników FCA i PSA. Carlos Tavares będzie dyrektorem naczelnym na początkową pięcioletnią kadencję, a także członkiem zarządu.

Carlos Tavares, Mike Manley i ich zespoły wykonawcze mają duże doświadczenie w kierowaniu firmami i łączeniu producentów OEM z różnorodnymi kulturami. To doświadczenie wesprze szybkość realizacji fuzji, wspartą przez ostatnie dobre wyniki spółek i już solidne bilanse.

 

Holenderska spółka macierzysta nowej grupy będzie notowana na giełdach w Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku i skorzysta z silnej obecności we Francji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

 

Przed zamknięciem procesu łączenia, FCA przekaże swoim akcjonariuszom specjalną dywidendę w wysokości 5,5 mld euro, podczas gdy PSA przekaże swoim akcjonariuszom 46% udziałów w Faurecii. Ponadto FCA będzie kontynuować prace nad wydzieleniem swojego udziału w Comau, który zostanie rozdzielony niezwłocznie po zamknięciu transakcji, z korzyścią dla akcjonariuszy połączonej spółki.

 

Ma to umożliwić akcjonariuszom połączonej grupy równy udział w synergiach i korzyściach płynących z połączenia, przy jednoczesnym uznaniu znacznej wartości aktywów i mocnych stron PSA i FCA pod względem udziału w rynku i potencjału marki. Każda spółka zamierza wypłacić w 2020 r. 1,1 mld euro zwykłej dywidendy za rok obrotowy 2019, pod warunkiem zatwierdzenia przez zarząd i akcjonariuszy każdej spółki. Na zakończenie akcjonariusze PSA otrzymają 1,742 akcji nowej połączonej spółki za każdą akcję PSA, zaś akcjonariusze FCA będą mieli 1 akcję nowej połączonej spółki na każdą akcję FCA.

 

Oczekuje się, że zakończenie proponowanego połączenia nastąpi w ciągu 12-15 miesięcy, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zgody akcjonariuszy obu spółek na ich Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz spełnienia wymogów antymonopolowych i innych wymogów regulacyjnych.

Nasze połączenie to ogromna szansa na zajęcie silniejszej pozycji w branży motoryzacyjnej, ponieważ staramy się opanować przejście do świata czystej, bezpiecznej i zrównoważonej mobilności oraz zapewnić naszym klientom światowej klasy produkty, technologie i usługi. Jestem przekonany, że dzięki ich ogromnemu talentowi i wspólnemu nastawieniu nasze zespoły odniosą sukces w zapewnianiu maksymalnej wydajności z wigorem i entuzjazmem.

prezes zarządu Groupe PSA - Carlos Tavares

To związek dwóch firm o niesamowitych markach oraz wykwalifikowanej i oddanej sile roboczej. Obaj mieli do czynienia z najtrudniejszymi czasami i stali się zwinnymi, inteligentnymi i potężnymi konkurentami. Nasi ludzie mają wspólną cechę - traktują wyzwania jako okazje do przyjęcia i drogę do ulepszenia nas w tym, co robimy.

dyrektor generalny FCA - Mike Manley

 

Źródło: Groupe PSA

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).