Europejskie konsorcjum rozpoczyna misję StasHH | MOTOFAKTOR

Europejskie konsorcjum rozpoczyna misję StasHH

Europejskie konsorcjum opracuje normy dla modułów ogniw paliwowych do zastosowań m.in. w pojazdach ciężarowych i autobusach.

Europejskie konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 wiodących podmiotów z sektora wodorowego, rozpoczyna współpracę, aby określić, opracować i przetestować pierwszą normę europejską dla modułów ogniw paliwowych do zastosowań typu „heavy-duty” czyli pojazdów użytkowych, w tym autobusów czy ciężarówek.

 

Norma ta może oznaczać przełom, którego branża ogniw paliwowych potrzebuje, aby poprawić konkurencyjność na rynku poprzez umożliwienie konkurencji, zmniejszenie kosztów oraz produkcję na szeroką skalę. Konsorcjum działa pod nazwą „StasHH”, a w jego skład wchodzi 11 dostawców modułów ogniw paliwowych, 9 producentów oryginalnego wyposażenia oraz 5 instytucji badawczych, przeprowadzających testy, techniki inżynieryjnej i/lub naukowych.

 

Konsorcjum opracuje normy w zakresie wymiarów fizycznych, interfejsów cyfrowych, protokołów z testów i wymogów w zakresie bezpieczeństwa modułów ogniw paliwowych, które można zamontować i stosować w pojazdach typu „heavy-duty”, takich jak wózki widłowe, autobusy, pojazdy ciężarowe, pociągi, statki oraz maszyny budowlane.

 

Konsorcjum otrzyma 7,5 mln EUR z Unii Europejskiej ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych, co ma umożliwić mu rozpoczęcie prac nad wykorzystaniem ogniw paliwowych w ww. obszarze. Całkowity budżet projektu wynosi 15,2 mln EUR.

 

Nomenklatura rozmiarów baterii i akumulatorów została ustalona wraz z upływem czasu i jest znana jako nomenklatura „typ AA”. Jej stworzenie przełożyło się na szybkie zastosowanie technologii baterii w szerokiej gamie rozwiązań. W odniesieniu do modułów ogniw paliwowych, które są kluczowym komponentem systemów ogniw paliwowych, konsorcjum StasHH przewiduje opracowanie podobnej nomenklatury, tj. „typ HH”. Po wypracowaniu porozumienia branżowego w zakresie normy między dostawcami modułów ogniw paliwowych a producentami oryginalnego wyposażenia, dostawcy modułów ogniw paliwowych z konsorcjum mają zaprojektować i opracować znormalizowane moduły dla różnych klas mocy.

 

Następnie moduły mają być przetestowane w ośrodkach testowych w konsorcjum. Testy te mają pozwolić zweryfikować kluczowe wskaźniki norm w zakresie wydajności i bezpieczeństwa. W międzyczasie konsorcjum ma nieustannie podejmować starania na rzecz promowania opracowanych norm we właściwych przepisach europejskich i międzynarodowych, kodeksach i na platformach poświęconych standardom, tak by przyczynić się do ogólnoświatowego przyjęcia tej normy. Konsorcjum ma dopilnować również właściwego upowszechnienia normy wśród zewnętrznych dostawców modułów ogniw paliwowych oraz producentów oryginalnego wyposażenia oraz dołożyć wszelkich starań, by podmioty te zaczęły ją stosować.

 

25 podmiotów wchodzących w skład konsorcjum StasHH to: Alstom Transport SA, AVL List GmbH, Ballard Power Systems Europe A/S, Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A., Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, DAMEN, ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH, FCP Fuel Cell Powertrain GmbH, FEV Europe GmbH (wspierany przez FEV Software and Testing Solutions GmbH), Freudenberg FST GmbH, Future Proof Shipping BV, Hydrogenics GmbH (Hydrogenics GmbH jest obecnie częścią Cummins), Intelligent Energy Limited, Nedstack Fuel Cell Technology BV, Holenderska Organizacja na rzecz Stosowanych Badań Naukowych (TNO), Nuvera Fuel Cells Europe, Proton Motor Fuel Cell GmbH, SINTEF AS, Solaris Bus & Coach sp. z o.o., Symbio SAS, Toyota Motor Europe NV/SA, VDL Enabling Transport Solutions BV, VDL Energy Systems, Volvo Construction Equipment (wspierany przez Volvo Technology i Volvo Penta) oraz WaterstofNet vzw.

 

Projekt StasHH korzysta z finansowania Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 101005934. Wspólne Przedsięwzięcie korzysta ze środków Programu Ramowego w zakresie Badań naukowych i Innowacji – „Horyzont 2020” oraz organizacji Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research.

Z dumą wspieramy ten projekt o strategicznym znaczeniu jako zasadniczy krok w kierunku dekarbonizacji branży transportowej. Wyniki projektu StasHH będą nie tylko bodźcem do wzmocnienia konkurencji wśród dostawców ogniw paliwowych, lecz również wzbogacą ofertę rynkową i ułatwią zastosowanie systemów ogniw paliwowych w napędach pojazdów typu heavy-duty. Projekt, który koncentruje się przede wszystkim na branży pojazdów ciężkich, odegra zasadniczą rolę w osiąganiu wspólnego celu 100 000 pojazdów ciężarowych do 2030 roku wyznaczonego we wspólnym oświadczeniu przedstawicieli branży z grudnia ubiegłego roku.

Dyrektor Wykonawczy Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) - Bart Biebuyck

StasHH to najlepsza szansa dla Europy, by jak najszybciej zacząć stosować wodór w transporcie ciężkim, branży, którą nie tak łatwo jest zelektryfikować przy pomocy baterii z uwagi na ciężar, koszty i inne ograniczenia. Współpraca wielu rynków i stworzenie możliwości konkurowania, masowa produkcja oraz automatyzacja przyczynią się w decydujący sposób do wycofywania się ze stosowania paliw kopalnych oraz do wykorzystania nowych technologii z korzyścią dla społeczeństwa.

koordynator konsorcjum StasHH - Federico Zenith

 

Źródło: Solaris

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).