Euro 7 - kluczowe warunki wykonalności nowej normy

Euro 7 - kluczowe warunki wykonalności nowej normy

Norma Euro 7 ma zachęcać do dalszych innowacji i poprawy jakości powietrza, z korzyścią dla środowiska i konsumentów.

Norma Euro 7 elektryzuje bardzo mocno środowisko motoryzacyjne, ale i kraje członkowskie Unii Europejskiej. Pojawiają się nawet głosy by całkowicie zrezygnować z prac nad tą normą, natomiast trudno sobie wyobrazić by Komisja Europejska przystała na ten postulat.

 

CLEPA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych, uznaje, że propozycja Komisji Europejskiej może stanowić znaczący krok w kierunku wyższych ambicji, oferując potencjał dalszego zmniejszania wpływu nowych pojazdów na jakość powietrza. Nie należy jednocześnie zapominać, że będzie to możliwe jedynie w przypadku odpowiedniego dopracowania przepisów.

Europejski przemysł motoryzacyjny popiera Euro 7 jako ważne narzędzie do spełnienia przyszłych norm jakości powietrza w Europie, a jednocześnie zapewnienia wysokiej jakości standardów technologicznych w UE. Euro 7 będzie wykonalne i przystępne cenowo, jeśli zostaną spełnione pewne warunki.

sekretarz generalny CLEPA - Benjamin Krieger

 

Aby zapewnić skuteczne wdrożenie nowych przepisów, należy uwzględnić konkretne kwestie dotyczące harmonogramu oraz wykonalności technicznej i ekonomicznej. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ogólną ambicję nowego rozporządzenia są konkretne parametry techniczne badań pojazdów, które muszą zagwarantować przeprowadzanie testów w warunkach realistycznych, wykluczając tzw. biased driving (czyli jasno definiować tendencyjność badań zarówno przy zimnym rozruchu, jak i podczas całego badania).

 

Nowe stanowisko CLEPA ws. Euro 7 kompleksowo ocenia proponowane rozporządzenie i wysuwa zalecenia mające na celu ułatwienie rozwoju zrównoważonej mobilności w Europie. Szybkie przyjęcie nowych przepisów, w tym aktów wykonawczych i delegowanych, w obecnym okresie legislacyjnym ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia regulacji.

Większość dyskusji jest już w toku, ale terminowe przyjęcie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przewidywalności dla branży i umożliwienia wczesnego wprowadzenia nowych wymogów, co może nastąpić około połowy 2026 r. dla samochodów osobowych. Jeśli harmonogram narzucony przemysłowi motoryzacyjnemu będzie zbyt napięty i będzie kolidował z jego możliwościami do dostosowania się do nowych wymogów wtedy oczekiwania Brukseli nie będą możliwe do spełnienia w zakładanym czasie. Co więcej mogą mieć poważny wpływ nie tylko na europejski przemysł motoryzacyjny, ale i całą europejską gospodarkę. Liczymy więc na konstruktywny dialog europejskiego legislatora z przemysłem.

prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, członek zarządu CLEPA - Tomasz Bęben

 

Jak wskazuje SDCM norma Euro 7, jak każda rewolucyjna zmiana legislacyjna z pewnością wpłynie na branżę motoryzacyjną w całej UE i nie mówimy tu tylko o producentach pojazdów i dostarczających do nich swoje produkty producentów części na pierwszy montaż, ale także na rynek wtórny i firmy znajdujące się w orbicie motoryzacji.

 

Co więcej przyjęcie przepisów w niewłaściwej formie może nie przynieść spodziewanych efektów, a dodatkowo doprowadzić do znacznej podwyżki cen nowych pojazdów.

 

Źródło: SDCM

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).