Elektromobilność w Polsce – nowy raport | MOTOFAKTOR

Elektromobilność w Polsce - nowy raport

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało raport "Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce"

Nowo opublikowany raport dotyczący elektromobilności w Polsce opracowano, by ocenić na jakim etapie rozwoju elektromobilności jesteśmy, wskazać szanse i zagrożenia związane z przygotowaniem systemu elektroenergetycznego do zmian związanych z rozwojem elektromobilności.

 

Analiza oraz zawarte w Raporcie wnioski i rekomendacje dotyczą czterech głównych obszarów:

 

 • potencjału innowacyjnego i produkcyjnego pod względem rozwiązań innowacyjnych oraz pożądanych kierunków rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie;
 • możliwej dynamiki elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego w Polsce;
 • możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu (utylizacji) baterii litowo-jonowych (i innych) wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych;
 • potencjału jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie rozwoju elektromobilności.

Ważniejsze wnioski

Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują m.in., że:

 

 • Duże firmy przeważają nad start-upami – udział polskich podmiotów w pracach projektowych, badawczych, rozwojowych i produkcyjnych, związanych z obszarem elektromobilności ogranicza się do większych i dłużej działających na rynku spółek, na co wpływ mają kwestie finansowe;
 • Elektryczne autobusy, znad Wisły hitem sprzedaży – istotny potencjał stanowią polskie spółki dostarczające autobusy elektryczne, takie jak Solaris Bus&Coach czy Ursus Bus, które posiadają solidne zaplecze techniczne i merytoryczne, a także wykwalifikowaną kadrę inżynierów, choć należy zwrócić uwagę, że wiele ich komponentów  nadal pochodzi z rynków zagranicznych, szczególnie azjatyckich;
 • Polakom mało zależy na własnym elektryku – w Polsce nie ma wielkiego popytu na samochody elektryczne, co  przyczynia się do małej dynamiki rozwoju tego kierunku w polskiej motoryzacji. Car-sharing mógłby, to zmienić, jednak nad Wisłą nie ma zbyt wiele firm świadczących taką usługę;
 • Infrastruktura i magazyny energii dają nadzieję – podobnie jak w przypadku
  autobusów elektrycznych, znane są polskie marki, takie jak: Ekoenergetyka Polska
  Sp. z o.o. czy Impact Clean Power Technology S.A. Światowe marki jak LG, Umicore i Northvolt realizują już w Polsce swoje pierwsze projekty i wprowadzają na rynek nowe produkty;
 • Barier, co niemiara – dla wdrożenia i rozwoju elektromobilności w Polsce nie brakuje barier o charakterze technicznym, ekonomicznym, społecznym i organizacyjnym. Koszty zakupu jak i eksploatacji pojazdu elektrycznego przewyższają możliwości finansowe polskich konsumentów. W społeczeństwie przeważa również chęć posiadania pojazdu na własność nad jego wynajmem;
 • Sieć energetyczna nieprzystosowana do ładowania dużej liczby pojazdów elektrycznych w krótkim czasie – zapewnienie zasilania dla dużej liczby punktów ładowania, szczególnie w przypadku szybkich ładowarek pobierających dużą moc, wiąże się z koniecznością modernizacji sieci elektroenergetycznych.
 • Nauka włącza się w rozwój elektromobilności w Polsce – W kilku ośrodkach naukowych (uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe) w Polsce trwają prace nad doskonaleniem baterii litowo-jonowych i litowo-polimerowych, wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych. Ośrodki te utworzyły w 2018 roku Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn;
 • Samorządy nie są obojętne elektromobilności – władze samorządowe wykazują duże zainteresowanie wdrożeniem zeroemisyjnych środków komunikacji w transporcie publicznym. Wskazują jednak na pilną konieczność wprowadzenia szeroko dostępnych źródeł wsparcia finansowania inwestycji w nowoczesny tabor pojazdów i obsługującą go infrastrukturę ładowania.

 

Dane do analiz gromadzono za pomocą trzech metod: analizy treści, wywiadów oraz ankietyzacji. Następnie dokonano porównania i łączenia uzyskanych za ich pośrednictwem wyników.

 

Wyniki analizy będą wykorzystane w pracach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku, w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Mają posłużyć również do aktualizacji założeń Planu rozwoju elektromobilności w Polsce oraz identyfikacji kluczowych i aktualnych barier jego realizacji.

 

Pełna treść raportu jest dostępna pod linkiem.

 

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).