DEKRA zajęła stanowisko ws. cen badań technicznych | MOTOFAKTOR

DEKRA zajęła stanowisko ws. cen badań technicznych

DEKRA Polska opublikowała swoje stanowisko odnośnie aktualizacji cen za urzędowe badania techniczne pojazdów.

Treść oficjalnego stanowiska DEKRA Polska publikujemy poniżej:

 

DEKRA Polska prowadząc własne stacje kontroli pojazdu jak również skupiając ponad 165 stacji kontroli pojazdów w programie Partner DEKRA popiera konieczność pilnego wprowadzenia aktualizacji cen za urzędowe badania techniczne (przeglądy rejestracyjne).

 

Urzędowe badania techniczne (przeglądy rejestracyjne) przyczyniają się w istotny sposób do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Badania wypadków drogowych prowadzone przez DEKRA wraz z Policją w Niemczech wskazują, że główną przyczyną prawie 8% wypadków drogowych był zły stan techniczny pojazdów.

 

Obecnie przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów zmagają się z poważnymi trudnościami finansowymi wynikającymi z faktu, iż cena za badanie techniczne nie była rewaloryzowana od przeszło 17 lat. W tym czasie najniższe wynagrodzenie wzrosło z 890 zł do 2.800 zł. Oprócz rosnących ogólnych kosztów mediów oraz innych związanych z utrzymaniem budynku stacji kontroli pojazdów, wysokie wymagania w stosunku do diagnostów, jak również konieczność ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności wyposażenia technicznego oraz jego dostosowaniem do zmieniających się przepisów, powoduje, że poważna część przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów prowadzi tę działalność na granicy opłacalności lub notując straty.

 

Powyżej opisana sytuacja może prowadzić do stopniowego zamykania stacji kontroli pojazdów oraz stanowi na pewno duże zagrożenie w zakresie rzetelnego przeprowadzania badań technicznych, co będzie mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie ryzyka uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów w złym stanie technicznym stanowiąc tym samym poważne zagrożenie w ruchu drogowym.

 

DEKRA Polska oraz stacje kontroli pojazdów skupione w programie Partner DEKRA Polska apelują o jak najszybsze wprowadzenie uaktualnienie ceny za podstawowe badanie samochodu osobowego do kwoty 184,50 zł brutto, w takiej samej proporcji aktualizację pozostałych cen za urzędowe badania oraz zapewnienie corocznej, inflacyjnej aktualizacji cen za badanie techniczne.

 

Źródło: DEKRA Polska

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).