Czym są JPK_V7 i kody GTU? | MOTOFAKTOR

Czym są JPK_V7 i kody GTU?

W związku z tym, że niebawem JPK_V7 i kody GTU będą ważne dla przedsiębiorców, Integra rozwija oba te pojęcia i daje narzędzie do ich wypełniania.

Co to jest JPK V7? Kogo i od kiedy obowiązuje?

Od 1 października 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorstw deklaracje VAT_7 i VAT_7K oraz obecnie składane pliki JPK VAT zostaną zastąpione nową strukturą w postaci pliku JPK, który będzie nosił nazwę JPK_V7M dla podatników miesięcznych i JPK_V7K dla podatników kwartalnych. Plik kontrolny JPK_V7 od października 2020 roku będzie zatem podstawą rozliczenia podatkowego dla mikro, małych, średnich  i dużych przedsiębiorców.

GTU - Obowiązek oznaczenia grup towarowych i rodzajów transakcji na fakturach

Podatnicy będą zobowiązani do weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu Grup Towarowo-Usługowych (GTU).  W przypadku, jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w plikach kontrolnych JPK_V7M albo JPK_V7K. Ponadto ustawodawca wprowadził dodatkowe kody na dokumentach sprzedaży związane z rodzajem transakcji.

Sankcje za błędy w JPK

Każdy błąd w nowej strukturze pliku JPK będzie kosztował podatnika 500 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika wysyła informacje o błędach w JPK, które należy skorygować. Kara zostaje nałożona jeśli podatnik nie skoryguje plików kontrolnych w terminie 14 dni od wezwania lub nie złoży odpowiedniego wyjaśnienia.

 

Program Integra 7.6.2 jest dostosowany do nowych zmian w przepisach dotyczących obsługi kodów GTU dla pliku JPK_V7 oraz posiada możliwość eksportu danych do systemów finansowo-księgowych.

JPK_7 w praktyce:

Źródło: Integra

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).