Co skłania Polaków do kupna EV? – badanie VW | MOTOFAKTOR

Co skłania Polaków do kupna EV? - badanie VW

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na zlecenie VW polscy kierowcy odpowiedzieli, jakie udogodnienia skłaniają ich do zakupu aut elektrycznego.

 

 

Ładowanie auta elektrycznego to, obok ceny pojazdu, kluczowy czynnik wpływający na decyzję o rozważaniu zakupu takiego samochodu. Gdy pod koniec 2021 r. InsightOut Lab i Volkswagen pytali Polaków o plany zakupowe na kolejny rok te wspomniane dwa obszary były wskazywane przez badanych jako najważniejsze powody, dla których nie biorą oni pod uwagę auta elektrycznego.

 

Można więc powiedzieć, że to właśnie kwestia ładowania i ceny aut będą kluczowe dla rozwoju elektromobilności w nadchodzących latach. Dlatego InsightOut Lab i marka Volkswagen sprawdzają, czy łatwiejszy dostęp do infrastruktury ładowania może zwiększyć zainteresowanie autami elektrycznymi w Polsce?

 

Są co najmniej dwa powody, które sprawiają, że nie są to tylko rozważania teoretyczne. Po pierwsze, w Unii Europejskiej trwa procedowanie zmian w Dyrektywie o Efektywności Energetycznej Budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Kładzie ona nacisk m.in. na rozbudowę infrastruktury do ładowania aut elektrycznych oraz tej, związanej z mikromobilnością w nowych i starszych budynkach oraz inwestycje w panele fotowoltaiczne (PV). W praktyce oznacza to ułatwienia dla posiadaczy aut elektrycznych. Po drugie, prywatne panele słoneczne przeżywają prawdziwy boom w Polsce, a dla właścicieli „elektryków” stanowią one źródło darmowego „paliwa”.

Udogodnienia, które zwiększają zainteresowanie „elektrykami”

Dostęp do prywatnej infrastruktury ładowania zwiększa zainteresowanie autami elektrycznymi. Różnica jest znacząca i wynosi 12 punktów procentowych. Odsetek osób, które rozważają zakup „elektryka” rośnie z 17 do 29 procent, jeśli w miejscu parkowania auta w nocy byłaby możliwość ładowania pojazdu. Więcej jest także osób niezdecydowanych (+5 punktów procentowych) oraz mniej tych, którzy nie rozważają takiego zakupu (-17 p.p.). Te zmiany sugerują, że z punktu widzenia badanych dostęp do ładowarki stanowi argument wart zastanowienia, gdy mowa o rozważaniu zakupu auta elektrycznego.

W badaniu pytanie o możliwość nocnego ładowania w miejscu parkowania auta nie było przypadkowe. Wspomniana Dyrektywa o Efektywności Energetycznej Budynków kładzie nacisk na rozbudowę infrastruktury do ładowania aut elektrycznych (a także mikromobilności) w nowych i starszych budynkach. Warto odnotować, że nawet jeśli obecna sytuacja w danej lokalizacji jest taka, że samych ładowarek nie da się zainstalować, to nowe (lub przebudowywane) miejsca parkingowe mają być okablowane (tzw. pre-cabling). Oznacza to, że takie miejsca będą przystosowane do zamontowania ładowarek w przyszłości. Nowe zapisy promują także system ładowania dwukierunkowy, czyli taki, w którym samochody mogą pełnić funkcję magazynowania oraz dystrybucji energii w ramach sieci. UE chce również likwidować utrudnienia administracyjne w montowaniu ładowarek w budynkach wielorodzinnych.

 

Do fotowoltaiki Polaków przekonywać nie trzeba. Widać to chociażby w porównaniu wyników aktualnego badania InsightOut Labu i Volkswagena z ankietą przeprowadzoną we wrześniu 2020 r. W tym czasie odsetek respondentów, posiadających panele fotowoltaiczne wzrósł z 12 do 19 procent. Z najnowszego badania wynika również, że fotowoltaika oraz auta elektryczne idą w parze.

 

Co trzeci badany, który mieszka w budynku, gdzie są zainstalowane panele fotowoltaiczne, rozważa zakup auta elektrycznego. Wśród badanych, którzy mieszkają w budynku, gdzie nie ma fotowoltaiki, ten odsetek wynosi tylko 13%. Jeżeli spojrzymy zaś na grupę osób rozważających zakup auta elektrycznego to 37% z nich już teraz mieszka w budynku, w którym zainstalowano panele fotowoltaiczne.

O tym, że do fotowoltaiki Polaków przekonywać nie trzeba świadczą również dane Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2019-2022 dynamika przyrostu instalacji prosumenckich wynosiła od ok. 40 do 200 procent. Natomiast dynamika wzrostu ilości wytworzonej i wprowadzonej do sieci energii elektrycznej we wszystkich mikroinstalacjach w latach 2019-2022 nie spadła poniżej 100%.

 

Nota metodologiczna

 

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1072 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 23-26 czerwca 2023 r. Metoda: CAWI. W treści raportu mowa o tekście Dyrektywy o Efektywności Energetycznej Budynków przegłosowanym przez Parlament Europejski 14 marca 2023 r. (ang. Proposal for a Directive of The European Parliament and of The Council on The Energy Performance of Buildings (Text with EEA relevance)).

 

Źródło: Volkswagen

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).