CLEPA ostrzega przed kontrolami granicznymi | MOTOFAKTOR

CLEPA ostrzega przed kontrolami granicznymi

CLEPA uważa, że kontrole graniczne między Niemcami, Austrią i Czechami grożą w niedługim czasie zakłóceniami w zakładach motoryzacyjnych.

III fala COVID-19, która stale rozprzestrzenia się w Europie Zachodniej sprawia, że m.in. na przejściach granicznych między Niemcami, Czechami i Austrią mogą znów pojawić się kontrole graniczne, czemu stanowczo sprzeciwia się stowarzyszenie CLEPA.

Europejscy dostawcy motoryzacyjni są zaniepokojeni niedawno ogłoszonymi decyzjami o zamknięciu granic i zintensyfikowaniu kontroli. Środki te powodują zakłócenia na wewnętrznych granicach Europy i krytyczne opóźnienia w łańcuchu dostaw. Jednolity rynek jest ważnym osiągnięciem Unii Europejskiej. Obrona jego integralności jest priorytetem, szczególnie w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów i pracowników. Części, które utknęły na granicy, mogą zakłócić nasze łańcuchy dostaw Just in Time, przerwać produkcję i zagrozić wydajności sektora oraz miejscom pracy.

Sekretarz Generalna CLEPA - Sigrid de Vries

 

CLEPA uważa, że chociaż zdrowie i bezpieczeństwo mają nadrzędne znaczenie, a sam przemysł podjął liczne środki w celu utrzymania najwyższych standardów, ważna jest też ochrona integralności rynku wewnętrznego.

Rządy UE muszą przestrzegać zobowiązania uzgodnionego na styczniowym posiedzeniu Rady, aby utrzymać otwarte granice. Transport towarów powinien być zwolniony z zamykania granic, a państwa członkowskie powinny zapewnić dostosowanie swoich środków kontroli granicznej, tak aby wspierać funkcjonowanie jednolitego rynku. Jeżeli kontrole na przejściach granicznych zostaną zintensyfikowane, państwa członkowskie powinny uszanować swoje zobowiązanie do priorytetowego traktowania transportu towarowego, co udało się z powodzeniem podczas pierwszej fali poprzez wprowadzenie „zielonych pasów” z łatwo stosowalnymi przepisami. Należy zauważyć, że wymagania testów COVID-19 dla zawodowych kierowców ciężarówek mogą podważyć korytarze towarowe i zagrozić zakłóceniami w łańcuchach dostaw, jak wykazano na przykładzie Dover w grudniu, gdzie długie kolejki do testowania kierowców ciężarówek spowodowały znaczne zakłócenia, podczas gdy prawie wszyscy kierowcy mieli ujemny wynik na obecność koronawirusa. Tylko poprzez ustanowienie praktycznej praktyki testowania, która zapewni ochronę pracowników, a jednocześnie zagwarantuje dostawę towarów, utrzymany zostanie sprawny łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej.

- Sigrid de Vries

 

Źródło: CLEPA

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).