BorgWarner chce wydzielić działy Układów Paliwowych i Aftermarketu | MOTOFAKTOR

BorgWarner chce wydzielić działy Układów Paliwowych i Aftermarketu

BorgWarner ogłosił zamiar dokonania nieopodatkowanego podziału swoich segmentów Układów Paliwowych i Aftermarketu w oddzielną spółkę NewCo notowaną na giełdzie.

 

 

Zarząd BorgWarner uważa, że strategiczny podział naszych segmentów Systemów Paliwowych i Rynku Wtórnego byłby najlepszą drogą do dalszej transformacji naszej firmy. Planowana separacja wspiera optymalizację naszego portfela urządzeń do spalania i rozwijanie naszej drogi elektryfikacji, podczas gdy NewCo będzie w stanie wykorzystać możliwości rozwoju w zakresie paliw alternatywnych, takich jak wodór, oraz na rynku wtórnym — powiedział Alexis P. Michas, niewykonawczy prezes zarządu BorgWarner ds. Dyrektorzy – Ostatecznie spodziewamy się, że planowana separacja zmaksymalizuje wartość dla akcjonariuszy poprzez posiadanie dwóch skoncentrowanych i silnych spółek, z których każda będzie realizować swoje strategie.

 

Jesteśmy niezwykle dumni z postępów, jakie poczyniliśmy w realizacji naszej strategii „Charging Forward” — powiedział Frédéric B. Lissalde, prezes i dyrektor generalny BorgWarner – Jednocześnie nasza działalność związana z pojazdami elektrycznymi (EV) przyspiesza. Uważamy, że jesteśmy już na dobrej drodze do przekroczenia naszego celu sprzedaży ekologicznych pojazdów elektrycznych na 2025 r., a w ciągu ostatnich dwóch lat ogłosiliśmy lub sfinalizowaliśmy cztery przejęcia. Zamierzone oddzielenie naszych segmentów Systemów Paliwowych i Rynku Wtórnego byłoby ważnym kolejnym krokiem w kierunku dalszego ukierunkowania się na pojazdy elektryczne i realizacji naszej wizji czystego, energooszczędnego świata, a jednocześnie stworzenia nowego, skoncentrowanego podmiotu o silnych finansach, aby wspierać jego przyszłość. Biorąc pod uwagę, że dział Układów Paliwowych rozwija się szybciej niż rynek, a Aftermarket oczekuje, że skorzysta na korzystnych długoterminowych trendach, wierzymy, że NewCo miałaby również dobrą pozycję do odniesienia sukcesu jako samodzielna spółka publiczna.

BorgWarner na rzecz elektryfikacji

Po zakończeniu planowanej separacji BorgWarner obejmowałby obecne segmenty firmy e-Propulsion & Drivetrain oraz Air Management. Firma uważa, że ma pozycję lidera na rynku napędów elektrycznych, z długoterminowymi, sekularnymi możliwościami wzrostu i zwiększonym naciskiem na rozwój i komercjalizację technologii pojazdów elektrycznych.

 

Firma spodziewa się, że planowana separacja pozwoli BorgWarner lepiej skoncentrować zasoby na atrakcyjnych możliwościach organicznych i nieorganicznych, które zapewnią jej realizację, a nawet przekroczenie celów leżących u podstaw „Charging Forward”. Spółka szacuje, że po zrealizowaniu zamierzonej transakcji jest już na dobrej drodze w zakresie swoich dotychczasowych organicznych rezerwacji i przejęć, aby do 2025 roku, czyli mniej niż dwa lata od realizacji swojej strategii pięcioletniej. Kontynuując realizację inicjatyw rozwoju elektryfikacji, firma wierzy, że ostatecznie osiągnie lub przekroczy zadeklarowany cel 25% przychodów z pojazdów elektrycznych do 2025 roku.

 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. segment Air Management firmy BorgWarner wygenerował przychody w wysokości około 5,5 mld USD i skorygowaną dla segmentu marżę operacyjną na poziomie 13,7%, podczas gdy segment e-Propulsion & Drivetrain wygenerował przychody w wysokości około 3,9 mld USD i skorygowaną dla segmentu marżę operacyjną na poziomie 6,9%. Środkowy punkt prognozy Spółki przedstawiony 27 października obejmował około 12,3 miliarda USD przychodów, po uwzględnieniu eliminacji między segmentami, z segmentów e-Propulsion & Drivetrain oraz Air Management firmy BorgWarner za cały rok obrotowy 2022.

NewCo na rzecz napędów spalinowych

Po zamierzonym rozdzieleniu NewCo składałoby się z obecnych segmentów Spółki w zakresie Systemów Paliwowych i Rynku Wtórnego. Oczekuje się, że NewCo będzie liderem produktowym w zakresie systemów paliwowych i dystrybucji na rynku wtórnym ze zrównoważoną i synergiczną ekspozycją na rynki końcowe pojazdów użytkowych (CV), lekkich pojazdów (LV) i rynku wtórnego, a także będzie mieć szeroką ekspozycję regionalną. Oczekuje się, że NewCo skorzysta na swoich zakorzenionych relacjach z globalnymi producentami OEM i skupi się na globalnym parku pojazdów, które do 2040 r. będą oparte głównie na silnikach spalinowych. NewCo planuje również wykorzystać trendy wzrostowe w zakresie układów bezpośredniego wtrysku benzyny (GDI) i wtrysku wodoru.

 

Obecne segmenty Systemów Paliwowych i Rynku Wtórnego Spółki zapewniły znaczną poprawę marży operacyjnej i segmentowej w ciągu ostatnich kilku lat, pomimo trudnego środowiska wolumenowego w branży. Spodziewane jest, że NewCo utrzyma silny, dwucyfrowy profil marży operacyjnej, co zdaniem Spółki powinno umożliwić jej uzyskanie solidnych wolnych przepływów pieniężnych. Wreszcie, przewiduje się, że NewCo będzie dysponować umiarkowaną dźwignią finansową i solidną płynnością, zapewniając jej elastyczność finansową w celu wspierania bieżącej działalności biznesowej i długoterminowych strategii, które mają jeszcze bardziej podnieść wartość dla akcjonariuszy.

 

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. segment Systemów Paliwowych wygenerował przychody w wysokości około 1,7 mld USD i skorygowaną marżę operacyjną segmentu na poziomie 11,3%, podczas gdy segment Rynku Wtórnego wygenerował przychody w wysokości nieco poniżej 1,0 mld USD i skorygowaną marżę operacyjną segmentu na poziomie 14,5%. Punkt środkowy wytycznych Spółki przedstawionych 27 października obejmował około 3,3 miliarda USD przychodów, po uwzględnieniu eliminacji między segmentami, z segmentów Układów Paliwowych i Rynku Wtórnego za cały rok obrotowy 2022.

Szczegóły transakcji

Natychmiast po sfinalizowaniu planowanej transakcji akcjonariusze BorgWarner byliby właścicielami akcji obu spółek. Transakcja ma kwalifikować się jako nieopodatkowany spin-off dla celów federalnego podatku dochodowego w USA. Spółka spodziewa się sfinalizowania transakcji pod koniec 2023 r., z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków, w tym między innymi ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów BorgWarner, złożenia i skutecznego zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu 10 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, otrzymania opinii podatkowej, pomyślnego zakończenia finansowania, zakończenia procesów informacyjnych i konsultacyjnych z radami zakładowymi i innymi organami przedstawicielskimi pracowników, w zależności od potrzeb, oraz uzyskania niezbędnych zgód i innych zgód regulacyjnych. Nie ma pewności co do ostatecznego terminu zamierzonej transakcji lub jej zakończenia.

 

Źródło: BorgWarner

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).