Błędy lakiernicze – właściwa ocena i usuwanie | MOTOFAKTOR

Błędy lakiernicze - właściwa ocena i usuwanie

Marka Standox, należąca do firmy Axalta, przedstawia listę typowych wad lakierniczych, ich przyczyn, metody zapobiegania i usuwania.

Błędy popełnia się zawsze

Uszkodzenia w lakierze mogą mieć wiele przyczyn. Na przykład klient miał wypadek lub środowisko pozostawiło na lakierze swoje ślady. Może się również zdarzyć, że podczas samego lakierowania popełniono błąd – z pewnych powodów grubość warstwy nie była optymalna lub czas suszenia za krótki. Czasami przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie podłoża. Bardzo ważną rolę odgrywają również warunki pracy w warsztacie.

 

Jak widać więc nie jest łatwo rozpoznać przyczyny błędu na pierwszy rzut oka. Dokładna analiza jest bardzo czasochłonna. Z pomocą tej broszury właściwe rozpoznanie błędów lakierniczych nie będzie już takie trudne. Na zdjęciach pokazane są poszczególne wady lakiernicze, a poniżej podane praktyczne wskazówki ich usuwania. Aby proces ten jeszcze bardziej uprościć, poradnik podzielono na 2 części: pierwsza to błędy powstałe podczas przygotowania aplikacji, druga to wpływ środowiska na jakość i wygląd lakieru.

 

Bez jakichkolwiek wątpliwości można teraz określić przyczynę danego błędu i szybko ją usunąć – zanim klient złoży reklamację. Oszczędzi to nie tylko nerwy, czas i koszty, ale umocni pozycję doskonale pracującego fachowca.

I - Błędy powstałe podczas przygotowania aplikacji

1. Zacieki

Przyczyna:

 • nieprawidłowa lepkość i technika natrysku, niezachowanie właściwego czasu odparowania i właściwej grubości warstw
 • źle dobrany pistolet (dysza)
 • źle dobrane ciśnienie natrysku
 • zbyt niska temperatura lakieru, podłoża lub pomieszczenia
 • niewłaściwy rozcieńczalnik lub utwardzacz

 

Zapobieganie:

 • przestrzegać podanego w metryczce sposobu aplikacji
 • używać sprawnych pistoletów natryskowych
 • obiekt i materiał ogrzać do temperatury pokojowej 20°C
 • wybrać właściwą kombinację utwardzacza i rozcieńczalnika

 

Usuwanie:

 • przeszlifować i spolerować
 • wyszlifować i ponownie polakierować

2. Plamy wodne

plamy wodne po lakierowaniu Przyczyna:

 • świeży, niedostatecznie utwardzony lakier
 • zbyt gruba warstwa, za krótki czas suszenia
 • zastosowanie niewłaściwego rozcieńczalnika
 • niewłaściwy utwardzacz lub złe proporcje mieszania

 

Zapobieganie:

 • przestrzegać podanego w metryczce sposobu aplikacji

 

Usuwanie:

 • po wysuszeniu plamy spolerować
 • lakier nawierzchniowy wysuszyć, przeszlifować i ponownie polakierować

3. Chmurki

Chmurki po lakierowaniu Przyczyna:

 • niewłaściwa lepkość natrysku, technika natrysku, czasy odparowania, niewłaściwa temperatura podczas natrysku
 • niewłaściwie dobrany pistolet, dysza pistoletu, ciśnienie natrysku
 • nieodpowiedni rozcieńczalnik

 

Zapobieganie:

 • ustawić odpowiednią lepkość natrysku
 • prowadzić pistolet w jednakowej odległości od lakierowanego przedmiotu
 • dobrać odpowiedni pistolet i dyszę
 • używać wyłącznie zalecanych rozcieńczalników
 • przestrzegać czasów odparowania
 • przestrzegać podanego w metryczce sposobu aplikacji

 

Usuwanie:

 • w przypadku konwencjonalnych lakierów bazowych: przed lakierem bezbarwnym zastosować metodę kropelkową
 • po wysuszeniu lakieru bezbarwnego powierzchnię przeszlifować i ponownie polakierować
 • w przypadku wodorozcieńczalnych lakierów bazowych: na mokry lakier bazowy nanieść równomiernie warstwę końcową zgodnie z metryczką

4. Pęcherzyki spowodowane utlenianiem się rozcieńczalnika

Pęcherzyki spowodowane utlenianiem się rozcieńczalnika po lakierowaniuPrzyczyna:

 • niedokładnie wysuszony wypełniacz np. na krawędziach, listwach ozdobnych
 • rozcieńczalnik lub powietrze, uwięzione w warstwie farby na skutek niewłaściwej lepkości natrysku, niewłaściwego ciśnienia natrysku, niezachowania czasów odparowania, niezachowania czasów suszenia
 • niewłaściwy utwardzacz lub rozcieńczalnik
 • zbyt grube warstwy
 • nieprawidłowa technika natrysku

 

Zapobieganie:

 • nanosić normalne warstwy
 • regularnie kontrolować temperaturę pieca
 • przestrzegać podanego w metryczce sposobu aplikacji

 

Usuwanie:

 • po wysuszeniu ponownie polakierować bez szlifowania (w ciągu 24 godzin) lub przeszlifować bardzo drobną włókniną ścierną
 • po wysuszeniu i szlifowaniu pokryć pory poliestrową szpachlą natryskową lub usunąć zły lakier i ponownie polakierować
 • przeszlifować, nałożyć wypełniacz i ponownie polakierować

5. Efekt „soli i pieprzu”

Efekt "soli i pieprzu" po lakierowaniu Przyczyna:

 • w przypadku wodorozcieńczalnych lakierów bazowych: aplikacja zbyt mokrej warstwy lakieru może powodować małe czarne punkciki przy jasnych kolorach metallic

 

Zapobieganie:

 • przestrzegać prawidłowych proporcji mieszania, ciśnienia natrysku i prawidłowej techniki

 

Usuwanie:

 • ponieważ wada widoczna jest z reguły dopiero po naniesieniu lakieru bezbarwnego, konieczne jest szlifowanie i ponowna aplikacja lakieru bazowego i bezbarwnego

6. Skórka pomarańczy

efekt skórki pomarańczy po lakierowaniuPrzyczyna:

 • niewłaściwe ciśnienie, lepkość i technika natrysku oraz temperatura pomieszczenia
 • niewłaściwa kombinacja rozcieńczalników
 • chropowate podłoże
 • niewłaściwy pistolet (dysza)
 • zbyt wysoka temperatura

 

Zapobieganie:

 • przestrzegać podanego w metryczce sposobu aplikacji
 • przygotować właściwie podłoże
 • stosować właściwy pistolet (dysze)
 • stosować zalecany rozcieńczalnik
 • unikać aplikacji w zbyt wysokiej temperaturze

 

Usuwanie:

 • przeszlifować i ponownie polakierować
 • przeszlifować i spolerować

7. Podnoszenie się lakieru

Podnoszenie się lakieruPrzyczyna:

 • przeszlifowanie do warstwy bazowej nieizolowanej
 • izolowanie niewłaściwym wypełniaczem/primerem
 • niewłaściwie nałożony wypełniacz/primer
 • podłoże niedostatecznie wysuszone

 

Zapobieganie:

 • test rozcieńczalnikowy
 • izolować wypełniaczem 2K lub EP – aplikować go kilkoma cienkimi warstwami i przestrzegać czasów odparowania
 • unikać szlifowania do warstwy bazowej

 

Usuwanie:

 • dokładnie wysuszyć lakier nawierzchniowy
 • uszkodzone miejsce zeszlifować, izolować i nałożyć nową warstwę

8. Ulatnianie się nadtlenku z utwardzacza przy lakierowaniu 2-warstwowym

 Ulatnianie się nadtlenku z utwardzacza przy lakierowaniu 2-warstwowymPrzyczyna:

 • szpachla poliestrowa za bardzo utwardzona (za dużo utwardzacza)
 • złe wymieszanie
 • brak izolacji materiału poliestrowego

 

Zapobieganie:

 • dozownik szpachli
 • sprawdzić ilość dodawanego utwardzacza (waga)
 • przestrzegać zalecanych ilości utwardzacza
 • dobrze wymieszać

 

Usuwanie:

 • szlifować, izolować, polakierować na nowo

9. Ślady po szlifowaniu

Ślady po szlifowaniu pod lakieremPrzyczyna:

 • szlifowanie papierem o zbyt grubej gradacji
 • niewystarczające utwardzenie wypełniacza
 • niewystarczająco dobrze przeszlifowana szpachla poliestrowa
 • niewystarczająca izolacja szpachli przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego

 

Zapobieganie:

 • stosować papier o zalecanej gradacji
 • zaszpachlowane miejsca odizolować wypełniaczem 2K-Fueller
 • utwardzić wypełniacz

 

Usuwanie:

 • wysuszyć i przeszlifować
 • izolować i ponownie polakierować

10. Brud i kurz w lakierze bazowym

Brud i kurz w lakierze bazowymPrzyczyna:

 • wniknięcie brudu z powietrza lub lakieru bazowego w wilgotną powłokę lakieru

 

Zapobieganie:

 • zawsze zwracać uwagę na czystość w kabinie
 • przestrzegać czystości w każdej fazie aplikacji
 • aplikować „czysty” lakier
 • stosować sitka i filtry

 

Usuwanie:

 • daną powierzchnię przeszlifować i nanieść nowy lakier bazowy

11. Brud i kurz w lakierze bezbarwnym

Brud i kurz w lakierze bezbarwnymPrzyczyna:

 • podczas aplikacji brud dostał się do wilgotnej warstwy lakieru
 • w zależności od koloru widoczny jako ciemne lub jasne punkciki

 

Zapobieganie:

 • zawsze zwracać uwagę na czystość w kabinie
 • przestrzegać czystości w każdej fazie aplikacji
 • aplikować „czysty” lakier

 

Usuwanie:

 • poprzez szlifowanie i polerowanie usunąć można tylko brud z powierzchni lakieru bezbarwnego
 • w innym przypadku konieczna jest ponowna aplikacja lakieru bazowego i bezbarwnego

12. Problemy z przyczepnością między lakierem bazowym i bezbarwnym

Problemy z przyczepnością między lakierem bazowym i bezbarwnymPrzyczyna:

 • zbyt gruba warstwa lakieru bazowego
 • zbyt krótki czas odparowania międzywarstwowego i końcowego lakieru bazowego
 • niewłaściwe proporcje mieszania lakieru bezbarwnego z utwardzaczem
 • niewłaściwa kombinacja utwardzacza i rozcieńczalnika, zbyt krótki system

 

Zapobieganie:

 • przestrzegać podanych w metryczce grubości warstw lakieru bazowego
 • przestrzegać podanych w metryczce czasów odparowania międzywarstwowego i końcowego
 • przestrzegać podanych w metryczce proporcji mieszania lakieru bezbarwnego, utwardzacza i rozcieńczalnika

 

Usuwanie:

 • przeszlifować i ponownie polakierować

13. Niedostateczne krycie

Niedostateczne krycie lakieruPrzyczyna:

 • niejednolite podłoże (lakierowanie efektowe)
 • zbyt cienka warstwa lakieru nawierzchniowego
 • zbyt duża ilość rozcieńczalnika

 

Zapobieganie:

 • natrysnąć neutralny podkład
 • przestrzegać zalecanej grubości warstwy
 • unikać zbyt dużej ilości rozcieńczalnika

 

Usuwanie:

 • przeszlifować i ponownie polakierować

14. Pęcherzyki wodne

Pęcherzyki wodnePrzyczyna:

 • pozostałość wody po szlifowaniu w kątach, załamaniach, rowkach i pod listwami
 • zanieczyszczone powietrze w instalacji
 • zła izolacja produktów poliestrowych
 • zbyt wysoka wilgotność powietrza
 • zbyt krótki czas odparowania produktów wodorozcieńczalnych
 • przyschnięte cząsteczki soli

 

Zapobieganie:

 • jeżeli jest to możliwe zdemontować listwy, lusterka itp.
 • osuszyć starannie powietrzem
 • regularnie kontrolować wentylację
 • przestrzegać zalecanych dla produktów wodorozcieńczalnych czasów odparowania
 • czyszczenie przed obróbką i aplikacją zgodnie z przepisami

 

Usuwanie:

 • uszkodzoną powierzchnię zeszlifować i ponownie polakierować

15. Złuszczanie się szpachli poliestrowej

 Złuszczanie się szpachli poliestrowejPrzyczyna:

 • niestaranne przygotowanie podłoża
 • niewłaściwa dla podłoża ocynkowanego szpachla poliestrowa
 • nieprawidłowe, suszenie promiennikiem
 • nieutwardzona szpachla poliestrowa – za dużo lub za mało utwardzacza

 

Zapobieganie:

 • dokładnie czyścić i szlifować
 • stosować właściwą dla podłoża ocynkowanego szpachlę poliestrową
 • przy suszeniu promiennikiem przestrzegać zaleceń producenta
 • przestrzegać prawidłowych proporcji mieszania
 • utwardzacz wymieszać zgodnie z metryczką

 

Usuwanie:

 • uszkodzone miejsce dokładnie zeszlifować
 • stosować wyłącznie szpachlę poliestrową Standox, która nadaje się do podłoża ocynkowanego
 • naprawić i nałożyć nową warstwę

16. Podnoszenie i marszczenie lakieru

Podnoszenie i marszczenie lakieruPrzyczyna:

 • reakcja chemiczna pomiędzy dwoma „konfliktowymi” podłożami
 • zbyt gruba warstwa
 • aplikacja na nieutwardzonym podłożu
 • niewłaściwa kombinacja utwardzacza i rozcieńczalnika w systemie mokro na mokro

 

Zapobieganie:

 • unikać aplikacji zbyt grubych warstw
 • stosować produkty tego samego systemu
 • przestrzegać podanych w metryczkach czasów odparowania i suszenia
 • stosować zalecaną kombinację utwardzacza i rozcieńczalnika

 

Usuwanie:

 • lakier całkowicie usunąć z podłoża metalicznego
 • jest to jedyne możliwe rozwiązanie problemu – w przypadku innych metod nie można zagwarantować stabilności warstwy lakieru

17. Igiełkowanie w materiałach poliestrowych

Igiełkowanie w materiałach poliestrowychPrzyczyna:

 • niedostateczne osuszenie podłoża
 • brak izolacji materiałów poliestrowych
 • pory nie zostały przeszlifowane

 

Zapobieganie:

 • materiały wstępne dobrze osuszyć
 • pory dobrze przeszlifować i zaszpachlować
 • na wypełniacz położyć szpachlę drobną
 • dokładnie wymieszać utwardzacz i szpachlę; nie dostanie się do środka powietrze
 • aplikacja drobnej szpachli pod ostrym kątem zapobiega powstawaniu porów

 

Usuwanie:

 • na pory aplikować szpachlę natryskową
 • uszkodzone miejsce przeszlifować i ponownie polakierować

18. Zmatowienie / utrata połysku

Zmatowienie/utrata połyskuPrzyczyna:

 • zbyt duża grubość warstwy / wilgotność powietrza
 • podłoże wrażliwe na działanie rozcieńczalnika
 • niewłaściwe utwardzenie lub reakcja utwardzacza z wilgocią
 • niewłaściwy rozcieńczalnik
 • niedostateczny przepływ powietrza
 • przerwany proces suszenia
 • zbyt szybka aplikacja lakieru bezbarwnego
 • zbyt szybkie i niewłaściwe polerowanie

 

Zapobieganie:

 • przestrzegać podanego w metryczce sposobu aplikacji
 • puszki z utwardzaczem szczelnie zamykać
 • zapewnić wystarczający przepływ powietrza podczas suszenia
 • nie przerywać procesu suszenia

 

Usuwanie:

 • przeszlifować, spolerować
 • przeszlifować i ponownie polakierować

19. Problemy z przyczepnością na tworzywach sztucznych

Problemy z przyczepnością na tworzywach sztucznychPrzyczyna:

 • niedostateczne oczyszczenie, wysuszenie (wygrzanie)
 • użycie niewłaściwego podkładu
 • zły system lakierowania

 

Zapobieganie:

 • wygrzać przed czyszczeniem i naniesieniem wypełniacza
 • dokładnie oczyścić
 • po oczyszczeniu dokładnie odparować rozcieńczalnik, zmywacz
 • użycie podkładu o właściwej przyczepności
 • aplikacja zgodnie z metryczką

 

Usuwanie:

 • przeszlifować, oczyścić i ponownie polakierować
 • przeszlifować i ponownie polakierować

20. Efekt pasów srebra

Efekt pasów srebraPrzyczyna:

 • zazwyczaj nieprawidłowa technika podczas cieniowania kolorów metallic
 • może być również widoczny w kształcie okrągłych kółek na jasnych odcieniach

 

Zapobieganie:

 • przestrzegać wskazówek dotyczących cieniowania
 • przestrzegać prawidłowych proporcji mieszania i ciśnienia natrysku przy lakierach bazowych

 

Usuwanie:

 • przeszlifować, oczyścić i ponownie polakierować
 • uszkodzone miejsce prawidłowo polakierować na nowo

II - Wpływ środowiska na jakość i wygląd lakieru

1. Odchody ptasie

Odchody ptasiePrzyczyna:

 • kwas zawarty w odchodach może wnikać w lakier i powodować różne szkody, od niedużych plam aż po uszkodzenie warstwy ocynkowanej

 

Zapobieganie:

 • jak najszybciej usunąć odchody
 • regularnie chronić warstwę lakieru odpowiednimi środkami
 • unikać parkowania pod drzewami

 

Usuwanie:

 • przykryć wilgotnym papierem i pozostawić na kilka minut
 • usunąć papier i zmyć odchody, wysuszyć
 • plamy usunąć można poprzez spolerowanie uszkodzonego miejsca; w przypadku mocnego uszkodzenia zeszlifować i polakierować od nowa

2. Kwaśny deszcz

Kwaśny deszczPrzyczyna:

 • reakcja związków chemicznych z atmosfery z dwutlenkiem węgla z powietrza
 • widoczny na powierzchni w postaci kropli deszczu w miejscach, gdzie związek był szczególnie skoncentrowany
 • może powodować poważne szkody

 

Zapobieganie:

 • unikać parkowania w dzielnicach przemysłowych
 • lakier chronić poprzez częste mycie i woskowanie karoserii

 

Usuwanie:

 • małe uszkodzenia usuwać np. poprzez polerowanie
 • w przypadku mocnego uszkodzenia polakierować od nowa
 • małe plamy usunąć można pastą czyszczącą

3. Uderzenia kamieni – lakier Uni

Uderzenia kamieni – lakier UniPrzyczyna:

 • uszkodzenia lakieru pod wpływem uderzeń kamieniami
 • w ekstremalnych przypadkach może pojawić się rdza

 

Zapobieganie:

 • zagrożone miejsce pokryć folią plastikową
 • odpowiednie środki chronią podwozie przed uszkodzeniami
 • stosować zalecane przez producenta powłoki lakiernicze

 

Usuwanie:

 • małe uszkodzenia usuwać np. poprzez polerowanie
 • w przypadku mocnego uszkodzenia możliwe tylko lakierowanie całości lub cieniowanie

4. Uderzenia kamieni – lakier metallic

Uderzenia kamieni – lakier metallicPrzyczyna:

 • uszkodzenia lakieru pod wpływem uderzeń kamieniami
 • w ekstremalnych przypadkach może pojawić się rdza

 

Zapobieganie:

 • zagrożone miejsce pokryć folią plastikową
 • odpowiednie środki chronią podwozie przed uszkodzeniami
 • stosować zalecane przez producenta powłoki lakiernicze

 

Usuwanie:

 • małe uszkodzenia usuwać np. poprzez polerowanie, konieczne jednak nałożenie lakieru bezbarwnego
 • w przypadku mocnego uszkodzenia możliwe tylko lakierowanie całości lub cieniowanie

5. Żywice

ŻywicePrzyczyna:

 • oddziaływanie żywic w połączeniu z innymi czynnikami (np. atmosferycznymi)

 

Zapobieganie:

 • natychmiast zmyć wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym
 • chronić regularnie woskując karoserię

 

Usuwanie:

 • unikać parkowania pod drzewami
 • małe uszkodzenia usuwać poprzez polerowanie
 • zanieczyszczone miejsce zeszlifować do podłoża i ponownie polakierować

6. Insekty

InsektyPrzyczyna:

 • alkaliczne resztki insektów w połączeniu z podłożem, atmosferą

 

Zapobieganie:

 • natychmiast zmyć wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym
 • chronić regularnie woskując karoserię

 

Usuwanie:

 • małe uszkodzenia usuwać poprzez polerowanie
 • zanieczyszczone miejsce zeszlifować do podłoża i ponownie polakierować

7. Plamy ze smoły

Plamy ze smołyPrzyczyna:

 • jazda po świeżo asfaltowanych ulicach
 • widoczne w postaci małych brązowych lub czarnych plamek

 

Zapobieganie:

 • unikać jazdy po świeżo asfaltowanych ulicach
 • stosować lakier bezbarwny odporny na zarysowania

 

Usuwanie:

 • środkiem czyszczącym na bazie rozpuszczalników lub delikatną gąbką polerską
 • po usunięciu plam powierzchnię nawoskować

8. Zanieczyszczenia przemysłowe

Zanieczyszczenia przemysłowePrzyczyna:

 • zanieczyszczenie powierzchni bardzo małymi cząstkami metalicznymi z kurzu kolejowego, przemysłowego, powstałego podczas szlifowania

 

Zapobieganie:

 • powierzchnię natychmiast wyczyścić
 • regularne woskowanie celem utworzenia warstwy ochronnej

 

Usuwanie:

 • małe uszkodzenia usuwać poprzez polerowanie
 • poważne uszkodzenia usunąć i ponownie polakierować

9. Kurz z wapna/cementu

Kurz z wapna/cementuPrzyczyna:

 • żrące oddziaływanie wapna/cementu na powierzchnię lakieru pod wpływem czynników atmosferycznych

 

Zapobieganie:

 • powierzchnię natychmiast zmyć wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym
 • regularne woskowanie celem utworzenia warstwy ochronnej

 

Usuwanie:

 • małe uszkodzenia usuwać poprzez spolerowanie pastą, w innym przypadku uszkodzone miejsce zeszlifować i ponownie polakierować

10. Rdza

RdzaPrzyczyna:

 • zawilgocenie po pęknięciu lakieru
 • wyeksponowany goły metal
 • warunki klimatyczne i atmosferyczne wpływają na powstawanie rdzy

 

Zapobieganie:

 • częste mycie i woskowanie, szczególnie w zimie
 • pęknięcia w lakierze natychmiast polakierować, aby zapobiec powstawaniu rdzy

 

Usuwanie:

 • małe uszkodzenia zeszlifować, silną rdzę usuwać poprzez piaskowanie
 • potraktować neutralnym kwasem
 • polakierować zalecanym systemem

11. Szkody w myjniach samochodowych

Szkody w myjniach samochodowychPrzyczyna:

 • uszkodzone lub zabrudzone szczotki w myjniach automatycznych

 

Zapobieganie:

 • unikać myjni automatycznych

 

Usuwanie:

 • pęcherzyki usunąć można poprzez mechaniczne polerowanie drobną pastą
 • unikać zbyt silnego polerowania; sprawdzać grubościomierzem

12. Wyblaknięcie/zmiana koloru

Wyblaknięcie/zmiana koloruPrzyczyna:

 • oddziaływanie promieni UV na określone pigmenty w lakierze
 • niskiej jakości lakier o słabej lub żadnej odporności na promienie UV

 

Zapobieganie:

 • ochrona poprzez regularne woskowanie

 

Usuwanie:

 • częściowo usunąć można poprzez mechaniczne polerowanie drobną pastą
 • unikać zbyt silnego polerowania; sprawdzać grubościomierzem
 • w razie potrzeby ponownie polakierować

13. Plamy wodne

Plamy wodnePrzyczyna:

 • myjnie z twardą wodą
 • widoczne na ciemnych kolorach, szczególnie w bezpośrednim słońcu po umyciu

 

Zapobieganie:

 • nigdy nie myć samochodu domowymi środkami czyszczącymi
 • spłukiwać miękką wodą
 • po umyciu samochód od razu osuszyć

 

Usuwanie:

 • czyścić środkami zawierającymi wosk
 • osuszać wilgotną ściereczką irchową
 • plamy stwardniałe usunąć można tylko poprzez polerowanie

 

Źródło: Standox

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).