Będzie więcej fotoradarów | MOTOFAKTOR

Będzie więcej fotoradarów

Ogłoszono przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów, które usytuowane zostaną w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju.

Na polskich drogach ma być bezpieczniej

W kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, zostaną zainstalowane fotoradary. W wytypowaniu lokalizacji, przeznaczonych do objęcia nadzorem, pomógł ITD Instytut Transportu Samochodowego (w konsorcjum z firmą Heller Consult). Na zlecenie CANARD GITD wykonana została analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmująca wszystkie drogi publiczne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób rannych oraz zabitych. Instytut przekazał ITD wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie w pierwszej kolejności powinny zostać zainstalowane urządzenia rejestrujące.

 

Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń (np. skrzyżowań) lub czynników (innych niż nadmierna prędkość) zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku. Pod uwagę wzięto obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch.

 

Występowanie tego typu obiektów w promieniu 500 m od miejsca koncentracji zdarzeń, stanowiło dodatkowy argument za objęciem odcinka drogi lub obiektu drogowego automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. Kolejnym etapem kwalifikacji miejsca do ustawienia stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość była analiza geometrii przebiegu drogi pod kątem jej wpływu na prawidłowość pomiaru oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w analizowanym punkcie.

Nie tylko fotoradary. Będą OPP oraz RedLight

Kolejnym etapem rozbudowy będzie wybór lokalizacji oraz przetarg na odcinkowe pomiary prędkości oraz rejestratory wjazdu na czerwonym świetle.

 

Wypadki na skrzyżowaniach czy też przejazdach kolejowych, będące skutkiem niestosowania się kierujących do sygnału świetlnego są jednymi z najbardziej tragicznych w skutkach. Wstępna kwalifikacja miejsc do objęcia nadzorem nad ruchem drogowym w zakresie ujawniania wjazdu przy czerwonym świetle, przeprowadzona została w oparciu o analizę miejsc o największej intensywności zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach lub przejazdach kolejowych z sygnalizacją świetlną. Podczas analizy uwzględniono statystyki zdarzeń drogowych, zaistniałych na analizowanym skrzyżowaniu lub przejeździe z ostatnich trzech lat, poprzedzających ocenę lokalizacji.

 

Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości służą do monitorowania średniej prędkości pojazdów na niebezpiecznych odcinkach dróg. Kluczową zaletą OPP jest ich potencjalny zasięg, możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zazwyczaj w praktyce jeden zestaw urządzeń obejmuje swoim nadzorem odcinek pomiarowy o długości od 1-6 km.

 

Istotnym warunkiem instalacji urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości jest wysoka intensywność zdarzeń, występująca w szeregu następujących po sobie odcinków drogi. Kluczowym dla potencjalnej instalacji jest również ustalenie czy na analizowanym fragmencie drogi zainstalowano sygnalizację świetlną (skrzyżowanie, przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów). Weryfikacji podlegała także jednolitość obowiązującego limitu prędkości (np. czy analizowany odcinek nie znajduje się częściowo w obszarze zabudowanym, a częściowo w niezabudowanym o innym ograniczeniu prędkości).

Oczekiwania społeczeństwa

Za potrzebą rozbudowy systemu CANARD przemawia m.in. duża liczba wniosków o instalację urządzeń rejestrujących, składanych do CANARD. Do tej pory zarejestrowanych zostało ponad 3000 wniosków o zainstalowanie, przejęcie czy przeniesienie urządzeń, kierowanych między innymi ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Policji, samorządów, społeczności lokalnych oraz obywateli.

 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt jest kontynuacją już funkcjonującego projektu budowy centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, zrealizowanego w latach 2011-2015. Nowy projekt, wzorem zakończonego, służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przy założeniu, że nadzorem objęte zostaną drogi wchodzące w skład całej krajowej sieci dróg publicznych (system ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych). Działania, zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu, uwzględniają włączenie do systemu urządzeń najnowszej generacji.

 

Osiągnięcie ww. celu ma być możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, tj. spadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obszarze oddziaływania projektu, zwiększeniu efektywności i usprawnieniu działań CANARD czy też zwiększeniu łącznej liczby dróg objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. W ramach projektu zostanie zakupionych 358 sztuk nowych urządzeń rejestrujących, w tym 26 fotoradarów i 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości zainstalowanych w nowych lokalizacjach.

 

Liczba skrzyżowań, które nadzoruje GITD zwiększy się o 30, ponadto wideo detekcją objętych zostanie 5 przejazdów kolejowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach, w których nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących m.in. z przyczyn technicznych, liczba przenośnych urządzeń rejestrujących zwiększy się o 11.

 

W ramach realizacji projektu rozbudowana zostanie infrastruktura teleinformatyczna, poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD oraz zaplecze funkcjonalne projektu, poprzez m.in. zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług dodatkowych.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

 

Instalacje nowych urządzeń rejestrujących powinny rozpocząć się w IV kwartale 2020 r.

Źródło: ITS

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).