Będą zmiany w ustawie o transporcie drogowym | MOTOFAKTOR

Będą zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Przyjęty projekt ustawy dostosować ma polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o szczegółowe zasady dotyczące procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej.

Najważniejsze rozwiązania

  • Prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. centralna ewidencja naruszeń ma zostać powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone. Chodzi o  numer VIN pojazdu.
  • Gromadzenie nowych danych jest potrzebne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.
  • Nowe rozwiązania pozwolić mają na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami innych unijnych państw.
  • Zaproponowane przepisy mają przyczynić się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.

 

Źródło: Kancelaria Premiera

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).