Auto Partner SA ponownie z rekordowymi wynikami | MOTOFAKTOR

Auto Partner SA ponownie z rekordowymi wynikami

Grupa Auto Partner podtrzymuje dobrą passę i ponownie znacznie zwiększyła osiągane przychody ze sprzedaży oraz zysk netto.

 

Grupa Auto Partner po trzech kwartałach 2023 roku zanotowała przychody ze sprzedaży wynoszące 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 30,2% rok do roku i najwyższy wynik w historii po trzech kwartałach. W tym samym okresie EBITDA Grupy wzrosła o 13,9% do poziomu 268,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 172,8 mln zł (+10,4% r/r).

 

W samym III kwartale przychody Grupy wzrosły r/r o 27,3% do poziomu 956,3 mln zł, EBITDA wyniosła 102,1 mln zł (+21,5% r/r), a zysk netto urósł o 22,1% r/r do 65,6 mln zł.

 

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.
Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Przez dziewięć miesięcy 2023 roku konsekwentnie realizowaliśmy ambitne cele, które wewnętrznie przyjęliśmy na początku roku. Ciężka praca, w połączeniu ze sprzyjającą koniunkturą, ponownie zaowocowała osiągnięciem przez Grupę rekordowych wyników finansowych. Wypracowaliśmy ponad 30-procentowy wzrost przychodów oraz satysfakcjonujący poziom marż, pomimo wyzwań takich jak inflacja i związana z tym presja na wynagrodzenia czy wysokie stopy procentowe wpływające na koszty finansowe. Choć marża brutto na sprzedaży rok do roku odnotowała niewielki spadek, w trzecim kwartale widoczna była jej wyraźna poprawa wobec pierwszego półrocza, w związku z dużo mniejszym wpływem sprzedaży droższego towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 r. Nasza strategia działania, jak i szeroka oferta, dobrze dopasowana do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, pozwalają nam utrzymywać szybkie tempo wzrostu – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

 

Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa Auto Partner zanotowała istotny wzrost w sprzedaży – zagranicznej (+30,7% do 1 360,7 mln zł) oraz krajowej (+29,7% do 1 370,8 mln zł). W obecnej strukturze geograficznej 50,2% przychodów Grupa wygenerowała w Polsce, a 49,8% z rynków zagranicznych.

 

Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner S.A.
Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner S.A.

Niezmiennie ważny jest dla nas rozwój zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że ponownie znacznie poprawiliśmy nasze wyniki w Polsce, a także poza granicami kraju. Pomagała nam w tym rosnąca powierzchnia magazynowa Grupy oraz intensyfikacja działań na poszczególnych rynkach. Nieznacznie większą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przypadku sprzedaży eksportowej, co jest zgodne z naszym planem dalszego zwiększania sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem – podkreśla Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner S.A.

 

Grupa nadal utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 0,8.

Wybrane dane finansowe po III kwartałach 2023 r. Źródło: Auto Partner SA

Najlepszy rok w historii

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody ze sprzedaży w październiku 2023 r. wyniosły 338,7 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., w którym przychody wyniosły 254,8 mln zł stanowi wzrost sprzedaży Grupy o 32,9%. Za okres od stycznia do października br. przychody Grupy Auto Partner były na poziomie 3,07 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi ich wzrost o 30,5%.

 

W październiku tego roku przekroczyliśmy granicę 3 mld zł sprzedaży, więc już teraz wiemy, że 2023 r. będzie dla nas rekordowy pod względem przychodów, a skala wzrostu rok do roku będzie bardzo satysfakcjonująca – mówi na koniec Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

 

Źródło: Auto Partner SA

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).