Atradius: rok 2020 trudny dla branży moto w Niemczech | MOTOFAKTOR

Atradius: rok 2020 trudny dla branży moto w Niemczech

Według ekspertów Atradius w 2020 roku nastąpi znaczny wzrost niewypłacalności w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym oraz metali i stali w Niemczech.

Globalne spowolnienie handlu, rosnący protekcjonizm, widoczny zwłaszcza na linii USA – Chiny oraz nadchodzący Brexit negatywnie wpływają na największą gospodarkę strefy euro. Indeks PMI, wskaźnik obrazujący nastroje w niemieckim sektorze przemysłowym znacznie spadł w październiku 2019 roku i osiągnął 41,9 pkt., co jest najgorszym wynikiem od światowego kryzysu finansowego w 2009 roku.

 

Dane za III kwartał 2019 roku pokazują natomiast, że Niemcy były na skraju recesji technicznej – jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden od lipca do września br. PKB wzrósł zaledwie o 0,1%.

 

Spadek produkcji negatywnie wpływa na wyniki biznesowe, ryzyko kredytowe oraz prognozy niewypłacalności w kluczowych sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, maszynowym oraz metali i stali, które odpowiadają za prawie 10% niemieckiego PKB.

 

Zgodnie z prognozami ekspertów Atradius, wzrost wartości dodanej w niemieckim sektorze motoryzacyjnym zmniejszy się w 2019 o ponad 9% rok do roku, natomiast w 2020 nieznacznie wzrośnie o 1%.

Branża automotive u naszych zachodnich sąsiadów mierzy się z wyzwaniami związanymi z nowymi standardami emisji dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Dodatkowo cały sektor musi stawić czoła takim fundamentalnym zmianom strukturalnym, jak przejście na e-mobilność czy rosnącą popularność car-sharingu. Wszystkie te kwestie powodują, że ryzyko w sektorze motoryzacyjnym wzrosła, co przekłada się na słabszą ocenę podmiotów działających w  tej branży.

dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius - Arkadiusz Taraszkiewicz

 

Problemy niemieckiego sektora motoryzacyjnego negatywnie wpływają na wyniki w branży maszynowej i inżynieryjnej. Dodatkowo, malejące inwestycje kapitałowe w energetykę wiatrową i elektrownie wpływają na obniżenie popytu wewnętrznego na maszyny i urządzenia. Zagrożeniem dla sektora, którego wskaźnik eksportu wynosi 70% jest także zwiększone ryzyko geopolityczne, spory handlowe oraz rosnący protekcjonizm, co już doprowadziło do zmniejszenia stałych inwestycji na wielu rynkach eksportowych. W okresie od stycznia do września 2019 zamówienia zmniejszyły się o 8% rok do roku.

 

Pogorszenie koniunktury w sektorze motoryzacyjnym i maszynowym poważnie wpływa na wyniki wielu niemieckich dostawców metali i stali, podczas gdy na eksport wpływa stłumiony globalny popyt. Ze spadkiem sprzedaży i pogarszającymi się wynikami zmagają się zwłaszcza dostawcy metali i stali dla przemysłu motoryzacyjnego (od 10 do 20% w I półroczu 2019 r.)

 

Wpływ na branżę ma także dodatkowy napływ stali przekierowany z USA do UE (ze względu na amerykańskie taryfy importowe), co wywiera presję na ceny sprzedaży. Marże firm metalowych hutniczych ulegną dalszej obniżce w 2020 r.

 

Analitycy Atradius przewidują, że w sektorach: motoryzacyjnym, maszynowym oraz metali i stali niewypłacalność firm wzrośnie w 2020 o 2-3% rok do roku.

 

Źródło: Atradius

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).