Agile a oprogramowanie dla Automotive | MOTOFAKTOR

Agile a oprogramowanie dla Automotive

Oprogramowanie można tworzyć w sposób kaskadowy lub agile (tj. "zwinny"). Ta druga metoda jest kluczowa do opracowania „pojazdów zdefiniowanych programowo”.

W podejściu kaskadowym tworzenie oprogramowania przechodzi przez odrębne, następujące po sobie fazy. Fazy te obejmują definiowanie wymagań, implementację oraz integrację i testowanie.

Metoda kaskadowa ma liczne wady: nie jest ona wystarczająco elastyczna, aby nadążyć za tempem zmian w dzisiejszym przemyśle motoryzacyjnym; nie kładzie mocnego nacisku na bliską współpracę i szybkie pozyskanie informacji zwrotnej od zespołów biznesowych wewnątrz firmy oraz od partnerów zewnętrznych, a także nie zapewnia testowania na wystarczająco wczesnym etapie projektu.

Możliwość testowania złożonych systemów oprogramowania jest szczególnie ważna w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie inżynierowie przeprowadzają zaawansowane symulacje rzeczywistych warunków jazdy – software-in-the-loophardware-in-the-loop i vehicle-in-the-loop – zanim wyjadą pojazdem na drogę publiczną.

Fot. Michał Mikee Wilczek

Jak działa agile?

Podejście „zwinne” stanowi kulturową i proceduralną zmianę w stosunku do podejścia kaskadowego, które jest liniowe i sekwencyjne. Agile jest iteracyjne, oparte na współpracy oraz uwzględnia częste pętle informacji zwrotnej.

Organizacje korzystające z agile tworzą małe zespoły adresujące konkretne, wysoko priorytetowe wymagania biznesowe. Zespoły często pracują w ustalonym, stosunkowo krótkim cyklu iteracyjnym, zwanym Sprintem. W ramach takiej pojedynczej iteracji wytwarzają na podstawie określonych potrzeb biznesowych, kompletny i przetestowany inkrement produktu softwareowego, gotowy do weryfikacji przez interesariuszy.

„W Aptiv, naszą siłą jest nie tylko dostosowywanie się do zmian zachodzących w branży, ale także dążenie do stworzenia warunków sprzyjających zwinności w naszym procesie wytwarzania oprogramowania. W obszarze agile, pracujemy w zespole składającym się z product ownera i scrum mastera, którzy działają w parze. To właśnie ich partnerstwo oraz umiejętność stawiania wyzwań przed zespołami skutkują praktycznym wdrożeniem teorii agile w Aptiv” – mówi Dariusz Mruk, dyrektor Centrum Technicznego Aptiv w Krakowie.

Zarówno podejście kaskadowe, jak i „zwinne”, mogą wykorzystywać V-model wytwarzania oprogramowania, przechodząc kolejno przez fazy projektowania, implementacji oraz testów. Różnica polega na tym, że podejście kaskadowe stosuje V-model jako proces nadrzędny o jednokrotnym przebiegu w ramach całego projektu, natomiast podejście „zwinne” może realizować V-model w ramach każdego Sprintu.

Metody „zwinne” umożliwiają firmom przejście od długo-okresowych aktualizacji produktu związanych z metodą kaskadową, do nowszego stylu wdrażania oprogramowania znanego jako CI/CD, czyli ciągła integracja i wdrażanie. Agile i CI/CD są ze sobą powiązane. Agile odnosi się do metody wytwarzania oprogramowania; CI/CD zapewnia częste integrowanie, testowanie i wdrażanie na produkcję nowych wersji z niewielkimi zmianami, solidnie zweryfikowanych pod kątem jakości.

Agile zapewnia wiele korzyści, w tym umożliwia inżynierom szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania biznesowe. Korzystając z metod zwinnych, inżynierowie mogą zapewnić ciągłą dostawę ulepszeń oprogramowania, które zostało dokładnie przetestowane i które odpowiada stale weryfikowanym potrzebom biznesu.

Fot. Michał Mikee Wilczek

„Zwinne” tworzenie oprogramowania w przemyśle motoryzacyjnym

Wraz z coraz większą rolą oprogramowania w pojazdach, rośnie presja na producentów samochodów (OEM) i dostawców, aby pisać, wdrażać i integrować kod szybciej i skuteczniej. Oprogramowanie nie tylko odgrywa większą rolę w podstawowych funkcjach pojazdu, ale także umożliwia wprowadzanie nowych funkcjonalności użytkowych, takich jak systemy rozrywki, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy i systemy jazdy autonomicznej.

„Zwinność, współpraca i innowacyjność to cechy, które pozwalają firmom odnosić sukcesy na rynku, zwłaszcza w dziedzinie technologii. Centrum Techniczne Aptiv w Krakowie ściśle współpracuje z naszymi klientami, co pozwala nam na niezwykle szybką reakcję na ich potrzeby i dostarczanie technologii opracowanych z myślą o nich. Dzięki setkom godzin pracy, jakie wkładamy w tworzenie i rozwijanie algorytmów, jesteśmy w stanie efektywnie przygotowywać prototypy, które ostatecznie wspierają wdrażanie innowacji. Zaangażowanie i wysiłek naszych zespołów w procesie tworzenia oprogramowania czyni nas prawdziwie zwinną firmą” – dodaje Dariusz Mruk.

Producenci muszą wprowadzać nowe funkcjonalności bliżej terminu rozpoczęcia produkcji, a także oczekują możliwości szybkiego i bezpiecznego wprowadzania aktualizacji oprogramowania już po wyprodukowaniu pojazdu.

Tradycyjnie, programiści odpowiadali za oprogramowanie dla każdego komponentu sprzętowego, a następnie integrowali je z kodem dla innych części pojazdu. Testowanie zintegrowanego oprogramowania odbywało się na późnym etapie procesu, co ograniczało czas na wprowadzanie dodatkowych zmian. Rozwój każdego komponentu i platformy samochodowej był procesem jednorazowym, który rozpoczynał się od nowa dla kolejnej platformy.

Producenci odchodzą od takiego podejścia na rzecz metod iteracyjnych, które uwzględniają korzyści płynące ze współpracy, integracji i ponownego wykorzystania kodu, wynikające z podejścia „zwinnego”. Na przykład, warstwy pośrednie oprogramowania (middleware) mogą zastąpić kod specyficzny dla każdego komponentu lub platformy pojazdu. Aplikacje i funkcje mogą być integrowane za pomocą interfejsów programowania aplikacji i współdzielone między zespołami programistów.

Metoda „zwinna” pomaga również producentom pojazdów wdrażać nowe architektury, w których przetwarzanie przenosi się z mniejszych jednostek sterujących, do dużych, scentralizowanych kontrolerów domenowych, co zmniejsza koszty i złożoność.

Źródło: Aptiv

Zdjęcie główne: Michał Mikee Wilczek

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami? 

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).