Afera w MI w związku z testami na prawo jazdy | MOTOFAKTOR

Afera w MI w związku z testami na prawo jazdy

W MI nie milkną echa ws. afery z ubiegłego tygodnia, w wyniku której do bazy WORD-ów wgrano testy na prawo jazdy z błędami.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury doszło do afery wokół komisji recenzującej pytania egzaminacyjne na prawo jazdy. 22 stycznia do bazy WORD-ów zostały wgrane testy, których część pytań miała rażące błędy. Niedługo potem zostały usunięte, jednak mimo to z pracą w resorcie pożegnał się szef Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak.

 

Na tym jednak nie koniec, bo według najnowszych informacji portalu brd24.pl prywatna firma, której logotypy umieszczone były na błędnych i wycofanych z bazy pytaniach, opublikowała te pytania na swojej stronie internetowej dzień przed tym zanim trafiły na egzamin. Oznaczać to może kolejne dymisje w resorcie.

 

Ministerstwo Infrastruktury we wtorek 25 stycznia opublikowało komunikat, w którym poinformowało o uzupełnieniu systemów teleinformatycznych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego o 41 nowych pytań do części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy, niedługo potem usunęło 8 z nich ze względu na błędy.

 

W związku z powyższym Minister infrastruktury miał zlecić uruchomienie kontroli w Departamencie Transportu Drogowego w MI oraz w Komisji. Resort poinformowałi, że trwa ustalanie bezpośrednich przyczyn błędu i jednocześnie przeprosił za zaistniałą sytuację.

 

Jak podało MI, zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami każda osoba egzaminowana, której wylosowano na egzaminie wadliwe pytanie, a odpowiedź na nie miała bezpośredni wpływ na wynik egzaminu może złożyć skargę wraz z uzasadnieniem do dyrektora właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W przypadku uznania skargi za zasadną egzamin ulega unieważnieniu i przeprowadza się go ponownie – na koszt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

MI szykuje zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło też prace nad projektem ustawy zakładającym szereg zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. Projekt nowelizacji jest przygotowywany w związku postulatami organizacji społecznych zrzeszających instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kierowców o dokonanie szeregu zmian w zasadach przeprowadzania i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz w zasadach organizacji egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. W ich ocenie niska zdawalność części praktycznej egzaminu państwowego nie jest wyłącznie spowodowana słabą jakością wyszkolenia kandydatów na kierowców.

 

Realizujemy inwestycje drogowe na niespotykaną dotąd skalę. Od 2016 roku długość dróg szybkiego ruchu zwiększyła się o połowę. Jednocześnie zmieniamy przepisy, które umożliwiają walkę z najcięższymi w skutkach wykroczeniami drogowymi. Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego pokazują, że działania te już przynoszą efekty. Kolejnym krokiem będzie poprawa skuteczności działania systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

W celu pełnej analizy systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i proponowanych przez stronę społeczną zmian, Minister Infrastruktury powołał zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk, m.in. egzaminatorzy, instruktorzy, przedstawiciele Policji, organizacje działające na rzecz BRD.

 

Zespół wypracował propozycje zmian w przepisach, które w jego ocenie poprawią jakość szkolenia kandydatów na kierowców oraz zwiększą obiektywizm procedur egzaminacyjnych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy zdawalności egzaminów na prawo jazdy.

 

Szkolenie z opiekunem

 

Nowością będzie możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osobą towarzyszącą. Taka możliwość będzie dotyczyła osoby, która ukończyła kurs w szkole nauki jazdy, a jej opiekun prawny będzie musiał posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat.

 

Jazdy doszkalające dla kierowców

 

Obecnie kierowcy, którzy mają dłuższą przerwę w prowadzeniu pojazdu i chcą doszkolić się pod okiem doświadczonego instruktora, nie mogą korzystać z usług szkół nauki jazdy. Nowe przepisy wprowadzić mają możliwość szkolenia w OSK osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także ubiegających się o przywrócenie cofniętych lub zatrzymanych praw jazdy.

 

Wyższe wymagania dla instruktorów i egzaminatorów

 

W ocenie MI konieczne jest wprowadzenie wyższych wymagań dla kandydatów na instruktora oraz egzaminatorów. Obecnie, aby zostać instruktorem nauki jazdy lub egzaminatorem dla kategorii B, wystarczy posiadać prawo jazdy tej kategorii odpowiednio od 2 lat lub od 3 lat. Zgodnie z nowymi przepisami, wymóg posiadania prawa jazdy kategorii B będzie wynosił minimum 5 lat zarówno dla instruktorów, jak i dla egzaminatorów.

 

Nowelizacja zawiera też zmiany zmniejszające częstotliwość odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Obecnie muszą oni odbywać szkolenia raz na rok, zgodnie z nowymi przepisami raz na dwa lata. Odbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego będzie też konieczne dla instruktorów techniki jazdy, obecnie takie szkolenie nie jest wymagane.

 

Wychowanie komunikacyjne

 

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W programie nauczania dla klasy 4. szkoły podstawowej wprowadzony ma zostać obowiązkowy przedmiot „wychowanie komunikacyjne”. Będą to zajęcia, w ramach których uczniowie będą m.in. przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.

 

Baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy

 

Zgodnie z projektem pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza jednak rezygnować z publikowania na stronach internetowych pytań stosowanych na egzaminie państwowym.

 

Resort planuje, aby po wprowadzeniu przepisów ustawy publikowane były przykładowe (ale nie wszystkie) pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Intencją MI jest zmiana tendencji szkolenia kierowców – z ukierunkowanej na naukę pytań egzaminacyjnych na ukierunkowaną na naukę przepisów i zasad ruchu drogowego. Taka zmiana ma wpłynąć pozytywnie na kandydatów na kierowców i poszerzyć ich zakres wiedzy. Trzeba pamiętać, że zakres wiedzy sprawdzanej na egzaminie państwowym na prawo jazdy jest węższy niż ten, który kierowcy powinni posiadać.

 

Celem szkolenia kandydatów na kierowców (30 godzin zajęć teoretycznych w ramach kategorii B) nie jest nauczenie rozwiązywania testów na prawo jazdy, a przekazanie kompletnej wiedzy na temat przepisów i zasad ruchu drogowego. Bezpośrednia dostępność pytań egzaminacyjnych ma wpłynąć na obniżenie poziomu przekazywanej przez instruktorów wiedzy. Zdarza się, że nieuczciwe szkoły jazdy, w celu ograniczenia kosztów, poprzestają jedynie na dostarczeniu kursantom płyty z pytaniami.

 

Kurs dokształcający jedynie dla łamiących przepisy

 

Ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła obowiązkowe kursy dokształcające dla wszystkich kierowców w okresie próbnym, między 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy. Z uwagi na niedostosowanie bazy Centralnej Ewidencji Kierowców przepisy te jednak nie są stosowane. Przygotowane przez MI rozwiązania wprowadzać mają obowiązek odbycia szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym jedynie dla tych młodych kierowców, którzy w okresie próbnym popełnili 2 wykroczenia w ruchu drogowym.

 

Nowe przepisy zakładają ponadto rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania. Poprawić ma się też nadzór nad szkołami nauki jazdy. Wprowadzone mają być wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co ma przyczynić się do poprawy ich jakości.

Źródło: brd24.pl/Ministerstwo Infrastruktury

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).