52. wydanie Informatora Autos | MOTOFAKTOR

52. wydanie Informatora Autos

52. wydanie kwartalnika dystrybutora jest już dostępne, także online.

Autos za­pra­sza­ do lek­tu­ry no­we­go wydania In­for­ma­to­ra. Dystrybutor przygotował 68 stron, a na nich jak co kwar­tał pro­mo­cje ce­no­we, ga­dże­to­we, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne. W nu­me­rze znaleźć można te­ma­tycz­ne ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne za­rów­no tech­nicz­ne jak i inne, przegląd oferty oraz pro­mo­cje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak Bosch, febi bilstein, Schaeffler, Wabco, Total i inne. Można rów­nież za­po­zna­ć się z wy­da­niem elek­tro­nicz­nym, któ­re jest do­stęp­ne TUTAJ.

 

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).