30 nagród na 30-lecie Autos - edycja sierpniowa | MOTOFAKTOR

30 nagród na 30-lecie Autos - edycja sierpniowa

Au­tos kontynuuje kon­kurs ZŁO­TA 30-tka. Sierpnio­wa edy­cja od­by­wa się we współ­pra­cy z Bosch.

Co mie­siąc, klienci Autos mają szan­sę wy­grać wy­jąt­ko­we na­gro­dy, a wśród nich Hu­laj­no­ga elek­trycz­na Blaupunkt i ze­staw elek­tro­na­rzę­dzi Bosch. W ak­tu­al­nej edy­cji na­le­ży do­ko­nać za­ku­pu pro­duk­tów mar­ki Bosch za mi­ni­mum 1500 zł net­to przez ca­ły sierpień 2021.

 

Szcze­gó­ły w re­gu­la­mi­nie.

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).