1Q 2023 z kolejnymi rekordami branży moto – dane AutomotiveSuppliers.pl | MOTOFAKTOR

1Q 2023 z kolejnymi rekordami branży moto - dane AutomotiveSuppliers.pl

Najnowszy raport AutomotiveSuppliers.pl wskazuje rekordową produkcję sprzedaną i eksport przemysłu motoryzacyjnego w I kwartale 2023 roku.

 

Produkcja sprzedana

W I kwartale 2023 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wyniosła aż 59,3 mld zł. To o 22,6% więcej niż rok wcześniej.

 

Początek roku rozpoczął się znaczącym wzrostem – mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl – Musimy jednak pamiętać, w analogicznym okresie zeszłego roku, szczególnie w marcu, polski i europejski przemysł motoryzacyjny borykał się z przerwanymi łańcuchami dostaw na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w I kwartale br. osiągnęła poziom 57,3 mld złotych. To o 23,8% więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost procentowy, o 37,2% (22,4 mld złotych) nastąpił w grupie producentów pojazdów i silników (PKD 29.1). Także w pozostałych grupach produkcja sprzedana była wyższa w stosunku do I kwartału 2022 roku. W największej grupie pod względem przychodów, grupie producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) nastąpił wzrost o 17,6% do 32,8 mld złotych a u producentów przyczep i naczep (PKD 29.2) o 7,8% do 2,08 mld złotych.

Zatrudnienie

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 zatrzymany został spadek zatrudnienia, jeśli porównujemy dane rok do roku. Po I kwartale 2023 roku przeciętne zatrudnienie[1] w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przekroczyło ponownie poziom 200 tys. i wyniosło 200,4 tys. osób. To 1,9% więcej (+3,6 tys.) niż przed rokiem.

 

Musimy pamiętać, że jeszcze kwartał temu, na koniec 2022 roku przeciętne zatrudnienie było jeszcze niższe niż przed rokiem i wynosiło 196,6 tys. – dodaje Rafał Orłowski – Tak więc, w ciągu tylko pierwszych 3 miesięcy tego roku wzrosło ono o blisko 4 tys.!

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło po I kwartale br. 192,0 tys. wobec 187,0 tys. rok wcześniej (+2,7%). Liczba miejsc pracy wzrosła w każdej z grup: u producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) do 144,3 tys. (+3,5 tys., +2,5%), u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) do 35,6 tys. (+1,7 tys., +2,3%), u producentów przyczep i naczep (PKD 29.2) do 12,1 tys. (+0,8 tys., +7,1%).

Eksport

Pierwsze trzy miesiące tego roku przyniosły nienotowane dotychczas wyniki w eksporcie przemysłu motoryzacyjnego z naszego kraju. W całym I kwartale wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski[2] wyniosła aż 12,9 mld euro wobec 8,35 mld euro w analogicznym okresie zeszłego roku.

 

W każdym miesiącu minionego kwartału eksport rósł o nie mniej niż 40% – zaznacza Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl – W sumie w I kwartale wartość eksportu była wyższa od zeszłorocznych o 55,4%.

 

Jednocześnie padł nowy rekord w eksporcie miesięcznym – 4,71 mld euro w marcu bieżącego roku.

Niezmiennie od lat naszym najważniejszym zagranicznym partnerem w sektorze motoryzacyjnym są Niemcy (38,57% całości). W I kwartale tego roku eksport do naszego zachodniego sąsiada wzrósł rok do rok o 78,48%. Kolejne miejsca należały do: Francji (8,81% całości, +189,79%), Czech (6,08%, +145,88%) i Włoch (5,57%, +124,57%).

Części i akcesoria

Od kilku lat najważniejszą grupą eksportową są części i akcesoria. W I kwartale na rynki zagraniczne trafiły komponenty o wartości 4,34 mld euro. To nowy rekord dla tego okresu roku. W stosunku do analogicznego okresu 2022 roku nastąpił wzrost o 24,54%. Na części i akcesoria przypadło 33,66% całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski. W porównaniu do zeszłego roku udział części spadło o 17,13 punktów procentowych.

 

Największym partnerem nadal pozostają Niemcy (34,68% całości, +37,39%). Kolejne miejsca należą do: Czech (9,06% całości, 15,58%), Słowacji (7,36%, +20,56%) i Francji (6,1%, +29,42%). Warto dodać, że w marcu ustanowiony został nowy miesięczny rekord eksportu części i akcesoriów (1,6 mld euro).

Akumulatory litowo-jonowe

Na początku 2023 roku eksport akumulatorów litowo-jonowych wystrzelił w przysłowiowy kosmos. Zarówno w styczniu, lutym jak i marcu wartość eksportu tych komponentów była dwukrotnie wyższa niż w 2022 roku. Dzięki temu ustanowiono nowy rekord dla I kwartału roku – 3,25 mld euro. To o 128,14% więcej niż rok wcześniej. Obecnie akumulatory litowo-jonowe odpowiadają za ¼ eksportu całej branży (25,23%). Większość akumulatorów trafiła do klientów w: Niemczech (58,94% wartości tej grupy, +1483,54%), Francji (10,17%, +1116,94%) i Meksyku (7,07%, +285 939,98%!). Podobnie jak w przypadku części i akcesoriów, także w marcu padł nowy miesięczny rekord w eksporcie akumulatorów litowo-jonowych (1,11 mld euro).

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

W I kwartale br. eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych miał wartość 1,55 mld euro. To o 52,43% więcej niż rok wcześniej. Na tego typu pojazdy przypadło 12,0% całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski (spadek rok do roku o 2,8 punktu procentowego). Do najważniejszych rynków zbytu należą: Niemcy (24,62% całości, +25,39%), Włochy (15,65%, +57,77%) i Francja (6,14%, +5,23%).

Podsumowanie

W 2022 roku, sytuacja w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, po początkowych problemach związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę, stopniowo normalizowała się w II połowie roku. Zwiększanie produkcji samochodów w Europie, ustabilizowanie się i przewidywalność wolumenów zamówień oraz czynnik inflacyjny pozwoliły osiągnąć najwyższe wyniki produkcji sprzedanej oraz eksportu w historii tego sektora w Polsce.

 

Dobra passa trwa także na początku tego roku. Ustanowione zostały nowe rekordy, kwartalne, jak i miesięczne, zarówno dla produkcji sprzedanej, jak i eksportu. Co jest szczególnie istotne, że poza wartością sprzedaży i eksportu na ścieżkę wzrostu powróciło także zatrudnienie. Wyższe wolumeny zamówień oraz nowe inwestycje motoryzacyjne w Polsce pozwoliły na znaczący skok w liczbie miejsc pracy w tej branży.

 

Jeśli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności w całym 2023 roku zostaną pobite nowe rekordy. O ile wzrosty produkcji sprzedanej i eksportu są niemal pewne to sytuacja w zatrudnieniu nadal jest bardzo złożona, szczególnie w sektorze producentów środków transportu. W ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy zostaną zamknięte dwie fabryki autobusów (Wrocław, Słupsk) a w kolejnej (Starachowice) zostaje ograniczana produkcja. W efekcie zostanie zlikwidowanych ponad 3 tys. miejsc pracy.

 

[1] Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

[2] Od 2020 roku AutomotiveSuppliers.pl do analizowanych grup eksportowych dodaje: baterie (w tym litowo-jonowe) oraz opony.

 

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).