Diesel Technic Quality System (DTQS) z ulepszeniami

W ramach ostatnich inwestycji dokonanych w firmie Diesel Technic udoskonalił system jakości Diesel Technic (DTQS).