Zmiany w badaniach technicznych aut od września | MOTOFAKTOR

Zmiany w badaniach technicznych aut od września

person Adrian Januszkiewicz 9/02/2022

Od 1 września br. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie zmian w badaniach technicznych aut, aby jeszcze zmniejszyć skalę błędów.

Według statystyk 1 na 42 pojazdy w Polsce nie jest dopuszczany do ruchu po przeglądzie, a przykładowo w Niemczech jest to już 1 na 6 pojazdów. Różnica jest więc 7-krotna, a na polskich drogach nie brakuje pojazdów, które się po nich poruszają, choć zgodnie z prawem nie powinny. Wynika to z faktu, że albo niesłusznie przechodzą przeglądy, albo późno się na nie zgłaszają, stanowiąc zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

 

Zmiany w przepisach przeglądów technicznych pojazdów zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury mają wejść w życie od 1 września 2022 r., a obecnie są na etapie Komisji Prawniczej. Ich celem jest większe zdyscyplinowanie zarówno kierowców, jak i diagnostów oraz wdrożenie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE.

Spóźnialscy zapłacą więcej

Stosunkowo łagodne podejście do spóźniających się, to jeden z problemów w egzekwowaniu badań technicznych. Ustawodawca, chcąc zmobilizować właścicieli pojazdów do stawienia się w stacji diagnostycznej na czas, proponuje wprowadzenie podwójnej stawki za przegląd wykonany z opóźnieniem ponad 30 dni. Dodatkowy motywator stanowić ma też podwyższenie kar do 1,5 tys. zł za jazdę bez aktualnego przeglądu, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Z kolei kierowca, który pojawi się na badaniu technicznym pojazdu do 30 dni przed upływem terminu aktualnego przeglądu, nie poniesie dodatkowych kosztów, a diagnosta przedłuży pozwolenie na rok od daty w dowodzie rejestracyjnym, zamiast od daty przedwczesnej wizyty.

Sesje zdjęciowe pojazdu podczas badania

Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek fotografowania pojazdu podczas badania. Zgodnie z treścią ustawy, zdjęcia mają przedstawiać całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu na stanowisku kontrolnym oraz wskazanie drogomierza. Mają one być następnie przechowywane w bazie danych SKP przez 5 lat od dnia przeprowadzenia przeglądu.

Diagnosta pod nadzorem

Według nowych przepisów, kierowcy będą mieli też możliwość odwołania się od decyzji diagnosty. W tym przypadku kierowca będzie mógł wystąpić do dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w ciągu dwóch dni roboczych z wnioskiem o powtórzenie badania. Po akceptacji wniosku podczas powtórnego badania w SKP pojawi się pracownik TDT, który będzie „patrzył na ręce” diagnoście.

Inne zmiany

Ustawa poza powyższymi zmianami przewiduje także m.in.:

 

  • Stworzenie nowego systemu szkolenia dla diagnostów;
  • Wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego jako odpowiedzialnego za egzaminowanie kandydatów na diagnostów i diagnostów;
  • Wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego oraz Dyrektora TDT do przeprowadzania seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów;
  • Wyznaczenie Dyrektora TDT jako organu prowadzącego punkt kontaktowy odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z badaniami technicznymi pojazdów, z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską.

Jak to wygląda za granicą?

W innych państwach UE w wielu przypadkach system nadzoru już funkcjonuje. Jest on realizowany w większości znanych przypadków przez jedną instytucję i z wykorzystaniem systemów informatycznych, które m. in. monitorują wyniki badań technicznych wykonywanych w stacjach kontroli pojazdów.

 

Przykładowo:

 

  • Władza Homologacyjna Królestwa Niderlandów (RDW) realizuje zadania wynikające z m.in. zakresu dopuszczenia do użytku pojazdów i ich części, wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych przez monitorowanie stanu technicznego pojazdów (w tym przez dokonywanie akredytacji dla przedsiębiorców prowadzących SKP) lub wydawanie odpowiednich dokumentów dla pojazdu lub właścicieli. Jest również organem właściwym do spraw wykonywania umowy L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR), tj. przewozu towarów niebezpiecznych, w ruchu drogowym. System RDW, będący urzeczywistnieniem regulacji zawartych w dyrektywie 2014/45/UE, finansowany jest m.in. z opłat pobieranych od każdego badania technicznego pojazdu w wysokości 4 euro.
  • W Finlandii obie funkcje tj. właściwej władzy w sprawie badania zdatności drogowej i organu nadzoru pełni Fińska Agencja Transportowa (TRAFI). Działalność obejmująca nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, finansowana jest stałą opłatą wnoszoną przez stację kontroli pojazdów z tytułu każdego wykonanego badania.
  • W Szwecji właściwą władzą w sprawach badań technicznych jest Szwedzka Agencja Transportowa. Jej działalność w obszarze badań technicznych jest finansowana stałą opłatą stanowiącą część należności za badanie techniczne.

 

Z kolei, jeśli chodzi o system szkoleń diagnostów, to w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Królestwie Niderlandów, Finlandii, Szwecji i Hiszpanii jednostka centralna pod bezpośrednim nadzorem ministra właściwego ds. transportu i w jego imieniu prowadzi bezpośredni nadzór nad jakością prowadzonych szkoleń, centralne rejestry oraz zapewnia wsparcie referencyjnymi danymi technicznymi pojazdów.

Kiedy zmiany?

Projekt powstaje od 21 października 2020 r. Dat wprowadzenia nowelizacji było już kilka, ale najnowsza mówi o 1 września 2022 r. Niedawno miał miejsce istotny krok legislacyjny, ponieważ dokument 3 lutego znalazł się w rękach Komisji Prawniczej. Stąd jeszcze trafić w ręce Rady Ministrów, by potem zostać skierowanym do Sejmu.

 

Jego pełna treść jest dostępna TUTAJ.

 

Ostatnio informowaliśmy także o tym,  że przedstawiciele stacji kontroli pojazdów walczą o podwyżki stawek za badania techniczne pojazdów i jak widzą przyszłość SKP – „Jaki los czeka stacje kontroli pojazdów?

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Rządowe Centrum Legislacyjne

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).