Zagraniczne izby handlowe za rozwojem elektromobilności w Polsce | MOTOFAKTOR

Zagraniczne izby handlowe za rozwojem elektromobilności w Polsce

person Redakcja 21/08/2020

Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy chcą współuczestniczyć w rozwoju elektromobilności w Polsce.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz z 9 izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, przekazała Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce list zawierający propozycje działań, które pomogą w szybszej transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjności. Rekomendacje wypracowano w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i KPMG w oparciu o postulaty zawarte w „Białej Księdze Elektromobilności” PSPA.

Pamiętajmy, że transport odpowiada za ponad jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Jest to jedyny sektor gospodarki, w odróżnieniu od energetyki i przemysłu, w którym emisje od 1990 roku wzrosły. Dlatego też przygotowaliśmy kilka propozycji, które mają na celu przyspieszenie rozwoju sektora elektromobilności oraz wsparcie przedsiębiorców w korzystaniu, czy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-mobility. Monika Constant Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

 

Jak piszą przedstawiciele Izb, dekarbonizacja transportu jest kluczowym wyzwaniem warunkującym realizację europejskich celów oraz polskich ambicji w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska stawia sobie za cel rozwijanie nisko- i zeroemisyjnego transportu. Autorzy listu przypominają słowa Mateusza Morawieckiego, wypowiedziane podczas międzynarodowej konferencji Global e-Mobility Forum odbywającej się w Warszawie. Premier podkreślił wówczas, że elektromobilność pozostaje jednym z ważniejszych zadań polskiego rządu.

 

Izby wskazują na istotną przewagę pojazdów elektrycznych podczas pandemii COVID-19. Notujący poważne spadki segment pojazdów konwencjonalnych został daleko w tyle. W celu ograniczenia ryzyka zachorowania mieszkańcy wielu krajów przesiadali się do samochodów, jak się okazało ¬– głównie elektrycznych. Jak podkreślają, Unia Europejska zapowiedziała, że unijny plan rekonwalescencji po COVID-19 musi być zielony i ambitny i w tym też kierunku idą rozwiązania proponowane przez Izby bilateralne oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

 

W liście adresowanym do Ministra Klimatu ujęto dziewięć postulatów dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce w jej wymiarze ekonomicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym. Postulaty przygotowano w oparciu o rezultaty prac nad „Białą Księgą Elektromobilności”. „Biała Księga” to projekt, w ramach którego ponad 150 podmiotów reprezentujących całą branżę elektromobilną, administrację centralną i samorządową, identyfikowało bariery spowalniające rozwój polskiego rynku e-mobility. Dla każdej z barier zaproponowano odpowiednie rozwiązanie. Sygnatariusze listu podkreślili, że realizacja postulatów nie wpłynie w znaczący sposób na budżet państwa, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za ich wdrożeniem.

 

Listę otwiera wprowadzenie E-Taryfy, która pozwoli utrzymać istniejące i zachęci do inwestowania w nowe ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Propozycja wyodrębnienia taryfy „E” jest odpowiedzią na problem nadmiernego obciążenia operatorów kosztami dystrybucyjnymi o charakterze stałym przy niskim poziomie wykorzystania infrastruktury ładowania. Konstrukcja nowej taryfy zakłada podniesienie opłat zmiennych i zniesienie opłaty stałej, co pozwoli prawidłowo odzwierciedlić koszty związane z funkcjonowaniem infrastruktury ładowania na wczesnym etapie jej rozwoju.

 

Kolejnym postulatem jest wprowadzenie pakietu rozwiązań usprawniających procedury przyłączeniowe dla nowych stacji ładowania. Zaadresowano przede wszystkim problem długotrwałości tych procedur, a niektóre spośród zaproponowanych rozwiązań oparto na mechanizmach przewidzianych w polskim prawie dla instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

W obszarze infrastruktury ładowania Izby rekomendują też uproszczenie odbiorów technicznych stacji normalnej mocy typu AC. Rezygnacja z wymogu uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na rzecz formuły uzgodnienia z nim dokumentacji spowoduje redukcję istotną kosztów w tym zakresie.

 

Istotną, zdaniem Izb, jest kwestia przyjęcia dedykowanych przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W odniesieniu do budynków nowych zachodzi pilna potrzeba transpozycji postanowień Dyrektywy 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. w zakresie wymogów dotyczących wyposażenia we wstępną infrastrukturę kanałową.

 

Izby apelują o kontynuację wdrażania konkretnych programów wsparcia finansowego dla elektromobilności. Jak czytamy w liście, oparcie funkcjonowania systemu wsparcia finansowego elektromobilności w Polsce na modelu transparentności i przewidywalności pozwoli na racjonalne planowanie inwestycji w długim okresie czasu.

 

W obszarze podatkowym Izby rekomendują pełne odliczenie VAT od zakupu i eksploatacji e-pojazdów przez przedsiębiorców. Jest to zarazem jeden z kluczowych postulatów „Białej Księgi Elektromobilności”. Jego realizacja ułatwi zakup pojazdów elektrycznych przez przedsiębiorców i tym samym stopniowo zwiększy popyt na nie również wśród klientów indywidualnych.

 

Izby zwracają uwagę na potrzebę rozwijania w warunkach polskich transportu opartego na technologiach wodorowych, czemu ma służyć przyjęcie w pierwszej kolejności odpowiednich ram prawnych.

 

Podobnie, jeżeli chodzi o współdzieloną mobilność, która zdaniem Izb jest przyszłością miejskiego transportu. Stworzenie temu trendowi sprzyjających warunków rozwoju wymaga zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego.

 

Przedstawiony pakiet rekomendowanych działań to postulaty o charakterze kluczowym, których realizacja w sposób znaczący przyśpieszy transformację polskiego sektora transportu ku technologiom nisko- i zeroemisyjnym. Cieszy fakt, ze izby dostrzegają potrzebę rozwoju w tym zakresie, podpisują się pod rozwiązaniami wypracowanymi przez branżę, a także same chcą w tym procesie uczestniczyć. Maciej Mazur Dyrektor Zarządzający PSPA

 

W odpowiedzi na list, Ministerstwo Klimatu poinformowało, że obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Część z przedstawionych postulatów będzie w niej uwzględniona, a kolejne są analizowane i konsultowane z innymi resortami.

 

Więcej o apelu oraz lista sygnatariuszy TUTAJ

 

Źródło: PSPA

user photo

Autor

Redakcja

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).