Wyraźny wzrost przychodów Inter Cars w Q1 2022 | MOTOFAKTOR

Wyraźny wzrost przychodów Inter Cars w Q1 2022

person Adrian Januszkiewicz 23/05/2022

Przychody ze sprzedaży Grupy Inter Cars były w I kwartale 2022 zdecydowanie najwyższe od kilku lat w analogicznych okresach.

W I kwartale 2022 roku Grupa Inter Cars odnotowała 26,9% wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

 

Sprzedaż prowadzona przez spółkę Inter Cars Ukraina (stanowiąca w 2021 roku prawie 5% obrotu Grupy) odbywa się w znacznie mniejszym zakresie niż przed 24 lutego 2022. Obecnie działa 30 filii z 38 a sprzedaż jest realizowana na poziomie ok. 50% przychodów z analogicznych miesięcy roku 2021. Na koniec marca 2022 Grupa dokonała odpisu aktualizującego, w wysokości 75 mln zł, co odpowiada wartości towaru i środków trwałych, zlokalizowanych w magazynie centralnym w Kijowie. Magazyn został zniszczony w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie. Zarząd szacuje iż aktywa netto spółki Inter Cars Ukraina, po dokonaniu odpisu aktualizującego, wynoszą około 75 mln zł. Jednak pozostały majątek, nie objęty odpisem, jest rozproszony w wielu lokalizacjach zachodniej i centralnej Ukrainy, stąd ryzyko kolejnych odpisów w ocenie zarządu jest znikome.

 

Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 41,7% przychodów (45% w pierwszym kwartale 2021) łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wzrósł z 47,8% w 1 kwartale 2021 do 48,6% w 1 kwartale 2022 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy.

 

Przychody wzrosły we wszystkich obszarach geograficznych. Grupa realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentowności netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży za 1 kwartał 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki zależne w następujących państwach: Serbia (233%), Grecja (78%), Niemcy (73%) i Mołdawia (61%). Przy czym również spółki zależne o największym wpływie na przychody Grupy, wzrosły odpowiednio: Rumunia (17%), Bułgaria (29%), Węgry (35%), Czechy (35%) i Słowacja (28%).

 

Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów jest o 0,9 p.p. wyższa niż w roku ubiegłym i wynosi 31,1%. W 1 kwartale 2022 roku wpływ różnic kursowych na marżę procentową nie był istotny, natomiast w analogicznym okresie 2021 wpływ różnic kursowych na zmianę marży wyniósł 0,2 p.p. Porównując poziom marży procentowej brutto po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża procentowa za 1 kwartał 2022 wyniosła 31,1% i była o 1,1 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 31 marca 2022 roku wyniosła 1 049 578 tys. zł (liczona jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) i wzrosła o prawie 42% w porównaniu do okresu 12 miesięcy kończącego się 31 marca 2021.

 

Zysk brutto ze sprzedaży w 1 kwartale 2022 roku wynosi 601 436 tys. zł i jest wyższy o 37,79%, niż zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w analogicznym okresie 2021 roku. Marża na sprzedaży (liczona jako zysk brutto ze sprzedaży do sprzedaży) za 1 kwartał 2022 roku wyniosła 27,4% (24,7% za 1 kwartał 2021 roku).

 

Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim koszty i przychody z tytułu odsetek od kredytów. W 1 kwartale 2022 roku Spółka poniosła koszty z tego tytułu w wysokości 11 129 tys. zł. (3 761 tys. zł. w analogicznym okresie 2021 roku).

 

Przychody ze sprzedaży w 1 kwartale 2022 roku były o 23,75% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2021 roku.

 

Źródło: Inter Cars

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).