Wsparcie BGK zwiększa liczbę stacji ładowania EV i tankowania wodoru | MOTOFAKTOR

Wsparcie BGK zwiększa liczbę stacji ładowania EV i tankowania wodoru

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kontynuuje finansowanie projektów prowadzonych przez PKN Orlen przy udziale środków UE z instrumentu CEF 2 AFIF.

 

Jednym z kluczowych elementów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz smogu jest zwiększenie liczby pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym, m.in. elektrycznym czy wodorowym. Wynika to także z regulacji, które zakładają osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. Istotnym warunkiem, który pozwoli zwiększyć zainteresowanie kierowców pojazdami elektrycznymi czy wodorowymi, jest dostęp do infrastruktury ich ładowania i tankowania. To dlatego tak ważne jest, aby na mapie Polski pojawiały się kolejne punkty dające taką możliwość.

 

Współpraca w zakresie projektów CEF z obszaru paliw alternatywnych między BGK i PKN Orlen zaczęła się w 2020 roku. Pierwszy projekt objął budowę jednych z pierwszych w Polsce stacji tankowania samochodów napędzanych wodorem – w Poznaniu i Katowicach oraz stacji mobilnej we Włocławku (projekt pn. „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland. Phase I”).

Dwa nowe projekty

Teraz BGK dofinansuje dwa kolejne projekty PKN Orlen, które również przeszły pozytywną ocenę Komisji Europejskiej oraz będą wspierane ze środków UE z CEF 2 AFIF.

 

Druga faza „Clean cities…” przewiduje budowę pięciu ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru – w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Pile i Warszawie. Inwestycja obejmie także niezbędną infrastrukturę, w tym stacjonarne magazyny wodoru. Stacje tankowania będą zlokalizowane na sieci drogowej lub w węzłach miejskich TEN-T. Infrastruktura będzie przeznaczona dla samochodów osobowych, małych i dużych samochodów ciężarowych oraz transportu publicznego. Wszystkie stacje będą wyposażone w dystrybutory o ciśnieniu 350 bar i 700 bar. BGK udzieli na ten projekt wsparcia w wysokości 2,6 mln euro.

 

Drugi projekt zakłada budowę 13 ogólnodostępnych, wielopunktowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych LDV, o minimalnej mocy 150 kW na punkt ładowania (nazwa projektu to „Perun E-mobility”). Każda stacja będzie mieć osiem punktów ładowania dostępnych jednocześnie w trybie 24/7. Stacje znajdą się przy głównych szlakach komunikacyjnych, wzdłuż sieci drogowej TEN-T. Finansowanie BGK wyniesie ok. 1 mln euro.

 

Pełnimy wiodącą rolę w transformacji europejskiej motoryzacji, wykorzystując do tego najnowocześniejsze i przyjazne środowisku technologie. Stawiamy na zeroemisyjne paliwa alternatywne, w tym wodór. Szczególnie duży potencjał wodoru widzimy w transporcie publicznym. W naszej strategii do 2030 roku zadeklarowaliśmy budowę ponad 100 stacji tankowania wodoru w Europie Środkowej i konsekwentnie realizujemy ten cel. Przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego stacje wodorowe będą powstawać w kolejnych polskich miastach. Równolegle nawiązujemy współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi, które będą potencjalnymi odbiorcami naszego ekologicznego paliwa – mówi Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN ORLEN.

Inwestycje przyjazne środowisku

Finansowanie, które dostarcza BGK, jest elementem programu Komisji Europejskiej – The Connecting Europe Facility, Alternative Fuel Infrastructure Facility (CEF 2 AFIF). Instrument ten finansuje rozwój infrastruktury dla dostaw paliw alternatywnych poprzez połączenie dotacji ze środków UE z kredytem instytucji finansowych, takich jak BGK. Polski bank rozwoju BGK, jako Partner Wdrażający CEF, wspiera wnioskodawców, ocenia projekty oraz udziela kredytu (kredyt ze środków własnych BGK na minimum 10% wartości projektu).

 

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, tym bardziej jeśli mają one pozytywny wpływ na środowisko. Poprzez projekty z obszaru zrównoważonego transportu zmniejszamy lukę infrastrukturalną dla pojazdów z napędem wodorowym oraz elektrycznym. To przede wszystkim duże ułatwienie dla kierowców takich pojazdów, którzy dzięki rozwiniętej infrastrukturze ładowania i tankowania samochodów będą mogli efektywniej planować swoje podróże. Działając wspólnie z PKN Orlen przyczyniamy się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i promujemy czysty, zrównoważony transport – mówi Michał Kopeć, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło: BGK

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).