Węgierski MOL przejmuje ponad 400 stacji Lotos w Polsce | MOTOFAKTOR

Węgierski MOL przejmuje ponad 400 stacji Lotos w Polsce

W dniu dzisiejszym MOL podpisał zestaw umów z Grupą Lotos SA i PKN Orlen obejmujący sprzedaż i zakup kilku elementów portfolio.

Za sprawą podpisanych umów MOL przejmuje 417 stacji paliw w Polsce, co pozwala firmie osiągnąć 3. pozycję na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej paliw. Dodatkowa umowa długoterminowa zapewnia dostawy paliw silnikowych do przejętej sieci w Polsce. Umowy są zgodne ze zaktualizowaną długoterminową strategią Grupy MOL „SHAPE TOMORROW” 2030+.

 

Dzięki temu przejęciu Grupa MOL wkracza do dziesiątego kraju ze swoim segmentem usług konsumenckich. Liczba stacji w portfolio wyniesie 2390 z ostatnich 1943 jednostek obsługiwanych pod 5 różnymi markami. Obejmuje to niedawno nabyte 120 stacji paliw OMV Slovenia oraz 95 nowych stacji paliw na Słowacji i Węgrzech. Transakcje te podlegają zezwoleniu na fuzję.

 

Po zakończeniu transakcji MOL stanie się głównym graczem na polskim rynku detalicznym paliw, podczas gdy dzisiejsza transakcja zapewnia wyjątkową możliwość ekspansji nieorganicznej i wpisuje się w ambitną strategię rozwoju Consumer Services.

 

Dla MOL ta transakcja stanowi ważny krok na strategicznej podróży transformacyjnej, którą rozpoczęliśmy w 2016 roku i którą przyspieszyliśmy w zeszłym roku dzięki naszej zaktualizowanej strategii. Nabycie aktywów ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech oraz wejście do Polski to ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia naszych celów. Dzięki tej akwizycji uzyskamy dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotrzemy z naszymi produktami i usługami do prawie 40 milionów potencjalnych klientów. Węgrzy i Polacy dzielą te same historyczne doświadczenia, naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wierzę, że korytarz energetyczny Północ-Południe wzmocni się dzięki tej umowie – powiedział Zsolt Hernádi, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy MOL.

 

To przełomowy moment dla polskiego przemysłu paliwowego. Niedługo sfinalizujemy przejęcie Grupy LOTOS, transakcję z korzyścią dla całej polskiej gospodarki, obu zaangażowanych spółek, ich klientów, pracowników i akcjonariuszy. Od początku tego procesu podkreślaliśmy, że priorytetem jest czerpanie dodatkowych korzyści z rozwiązań połączeniowych i właśnie to osiągnęliśmy. W obszarze handlu detalicznego wynegocjowaliśmy z naszym węgierskim partnerem transakcję wymiany aktywów, która bezpośrednio zrealizuje nasze plany ekspansji geograficznej poprzez wzmocnienie sieci handlowej na Słowacji, ale także poprzez wejście na zupełnie nowy rynek Węgier – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

 

Zakupiony zestaw aktywów stanowiłby podstawę do przyszłego rozwoju w kraju, w którym dotychczas MOL był ograniczony. Polska ma dobre perspektywy gospodarcze i wysoki wskaźnik motoryzacji z ogromnym potencjałem rynkowym w regionie z 23 milionami ton rocznego zużycia paliwa i oczekiwaniami wzrostu 1-2% w średnim okresie. Przejęta sieć oferuje dla MOL szczególnie silną pozycję rynkową wśród stacji autostradowych z dalszymi możliwościami rozwoju organicznego i znaczącymi korzyściami dla rozwoju sprzedaży pozapaliwowej.

 

Nieco mniej niż 1 rok temu wprowadziliśmy strategię MOL 2030+, a naszym celem było rozszerzenie naszej sieci stacji paliw do 2200 jednostek w Europie Środkowo-Wschodniej do 2025 roku. Dopełniając tę transakcję chcielibyśmy nawet przewyższyć ten cel w związku z rozszerzeniem o Polskę naszego portfolio usług konsumenckich. Nie poprzestaniemy na tym, ponieważ uważamy, że usługi konsumenckie mają ogromny potencjał na drodze transformacji energetycznej. Naszym celem jest obsługa coraz większej liczby klientów i dostarczanie rozwiązań mobilnych zgodnych ze zmieniającymi się nawykami konsumentów, a także najwyższej jakości usług i towarów. Świetna sieć Lotosu będzie do tego doskonałą bazą – powiedział Péter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich Grupy MOL.

 

Pod warunkiem ostatecznej zgody na przejęcie polskich aktywów, MOL zbyłby 185 stacji paliw ze swojego portfela 144 zlokalizowane na Węgrzech i 41 na Słowacji na rzecz PKN Orlen za 259 mln USD.

 

Transakcja jest uzależniona od uzyskania przez PKN Orlen zielonego światła od Komisji Europejskiej na zamknięcie fuzji z Lotosem.

 

Źródło: MOL

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).