Ustawa o karach za cofanie liczników skierowana do drugiego czytania

person Adrian Januszkiewicz 22/02/2019

Sejm przyspiesza prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny.

Przypomnijmy, że rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny dotyczy wprowadzenia szeregu zmian mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego. Zakłada ona m.in. , że nieuprawniona zmiana wskazania licznika, nieuprawniona ingerencja w prawidłowość jego pomiaru oraz zlecenie tego typu czynności innej osobie będą kwalifikowane jako przestępstwa, za które będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nieuprawniona wymiana drogomierza oraz niewykonanie obowiązków związanych z procedurą wymiany drogomierza będą kwalifikowane jako wykroczenia, za co będą grozić kary od nagany po grzywnę w wysokości do 3 tys. zł.

 

Nowelizacja nadaje również nowe obowiązki administracyjnoprawne posiadaczom i właścicielom pojazdów, a także odpowiednim służbom państwa. Polegają one na tym, że:

 

  • właściciel lub posiadacz pojazdu, jeżeli dokona wymiany licznika na nowy, będzie zobowiązany przedstawić go w terminie 10 dni od jego wymiany w dowolnej stacji kontroli pojazdów – może być to stacja podstawowa lub okręgowa – w celu dokonania odczytu wskazania nowo wymienionego licznika wraz z jednostką miary przez uprawnionego diagnostę. Oprócz tego będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o wymianie drogomierza pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Kolejny obowiązek nałożony na właściciela lub posiadacza pojazdu będzie sprowadzał się do tego, że wymiana licznika będzie możliwa tylko w dwóch przypadkach: po pierwsze, gdy nie odmierza on właściwie przebiegu pojazdu w sytuacji, w której powinien, i po drugie, gdy konieczna jest wymiana elementu pojazdu, z którym licznik jest nierozerwalnie związany.
  • Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa oraz Służba Celno-Skarbowa otrzymają nowe uprawnienia do odczytu drogomierza w każdym kontrolowanym pojeździe i przekazania go do centralnej ewidencji pojazdów podczas każdej kontroli drogowej. Niezależnie od tego, czy pojazd jest zarejestrowany w Polsce, czy za granicą, czy jest niezarejestrowany, czy się porusza samodzielnie, czy też np. jest wieziony na lawecie lub holowany, również wtedy tego typu uprawnienia będą tym służbom przysługiwać.

 

Projekt w listopadzie ubiegłego roku został skierowany do Komisji Infrastruktury z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Na posiedzeniu 21.02.2019 r.) Komisja skierowała projekt do Sejmu do drugiego czytania.

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.