Transportowy Dozór Techniczny ma objąć nadzór nad SKP | MOTOFAKTOR

Transportowy Dozór Techniczny ma objąć nadzór nad SKP

person Adrian Januszkiewicz 30/10/2018

Rada Ministrów zajmie się dziś projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym będzie dzisiaj pracować Rada Ministrów, ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego regulacji wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep, która uchyli jednocześnie dyrektywę 2009/40/WE oraz 22 tez wypracowanych przez grupę roboczą ekspertów, powołaną przez resort transportu w celu wypracowania „Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości”.

 

Zasadniczą zmianą zaproponowaną w projekcie, która ma pomóc wdrożyć dyrektywę unijną jest stworzenie nadzoru nad systemem badań technicznych, co jednocześnie konsumuje większość postulatów przedstawionych przez grupę roboczą. Trzeba pamiętać, że obecnie nadzór ten sprawowany jest przez 380 starostów. Przy wymaganiach stawianych przez dyrektywę i zadaniach, jakie wskazuje do realizacji w ramach nadzoru, wymagane są systemowe zmiany i powierzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz procedurą badań technicznych jednej organizacji działającej w skali całego kraju, jak to ma miejsce np. w Holandii.

 

Projekt ustawy zakłada powierzenie ww. roli Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Pozostawia on też aktualny stan prawny w zakresie powierzenia wykonywania badań technicznych pojazdów podmiotom prywatnym, tj. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia SKP.

 

Jak określa unijna dyrektywa w załączniku V minimalne zadania, jakie państwo członkowskie powinno powierzyć organowi nadzoru, czyli Dyrektorowi TDT to:

 

  1.  przeprowadzanie sprawdzenia stacji przed jej zatwierdzeniem – Dyrektor TDT za pośrednictwem wykwalifikowanych inspektorów TDT, przed wydaniem poświadczenia oraz wpisaniem przedsiębiorcy do rejestru będzie dokonywał sprawdzenia stacji kontroli pojazdów pod kątem warunków lokalowych i wyposażenia kontrolno-pomiarowego odpowiedniego do zakresu wykonywanych badań
  2. monitorowanie działalności stacji kontroli pojazdów przez:
  • przeprowadzanie kontroli i zatwierdzenie wyników wybranych losowo badań technicznych pojazdów przeprowadzonych przez stację kontroli pojazdów w ostatnich 3 miesiącach,
  • przeprowadzanie doraźnych kontroli sprawdzających stacje kontroli pojazdów,
  • badanie skarg i analiz statystycznych, na podstawie których może również wszczynać doraźne kontrole stacji kontroli pojazdów.

 

Proponowane jest również wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) jako jednostkę właściwą do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów, wydawania poświadczeń dla ośrodków szkolenia kandydatów na diagnostów, prowadzenia rejestru takich ośrodków i nadzorowanie ich.

 

Przepisy dyrektywy nakładają też konieczność wprowadzenia zmian wymogów nałożonych na kandydata na diagnostę w zakresie wymaganego wykształcenia i praktyki do wymogów wynikających z dyrektywy. Po konsultacjach przeprowadzonych z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezbędne jest, dla spełnienia wymogów przewidywanych w dyrektywie , dostosowanie prawa polskiego w kwestii wykształcenia oraz praktyki kandydatów na diagnostów do wymogów unijnych.

 

Projektowana zmiana zakłada wprowadzenie warsztatów doskonalenia zawodowego dla diagnostów, co jest kompatybilne z wymaganiami określonymi w dyrektywie. Ponadto, przewiduje się również obowiązkowe seminaria dla wykładowców oraz wprowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów.

 

Dyrektywa powinna zostać wdrożona do prawa polskiego w terminie do dnia 20 maja 2017 r., natomiast stosowana od dnia 20 maja 2018 r. Uwagi do projektu zgłaszała na początku tego roku Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Projekt ustawy dostępny jest TUTAJ

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).