Szykują się zmiany w systemie badań technicznych pojazdów | MOTOFAKTOR

Szykują się zmiany w systemie badań technicznych pojazdów

person Adrian Januszkiewicz 7/08/2020

Ministerstwo Infrastruktury wznawia prace nad ustawą, która wprowadzi zmiany w systemie badań technicznych pojazdów i spełni wymogi dyrektywy UE.

Po 2 latach przerwy Ministerstwo Infrastruktury wznawia prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/45/UE, która miała być do niego wdrożona w terminie do dnia 20 maja 2017 r., natomiast stosowana od dnia 20 maja 2018 r. Projekt zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, w tym w zakresie czynności kontrolnych wykonywanych w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, jak i zatrudnionymi w nich diagnostami.

 

Przy wymaganiach określonych w załączniku V dyrektywy 2014/45/UE i zadaniach, jakie wskazuje do realizacji w ramach nadzoru, wymagane są systemowe zmiany i powierzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów, kilku podmiotom.

 

Poprzedni projekt ustawy, który zakładał wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE został przyjęty 30 października 2018 r. przez Radę Ministrów i przekazany do rozpatrzenia przez Sejm. Jednak, ustawa w przedmiotowym zakresie nie została uchwalona przez Sejm. W związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych i nową kadencją Sejmu, Minister Infrastruktury ponownie podejmuje prace legislacyjne nad projektem.

 

Projekt ustawy pozostawia starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, w tym prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Powierza im też nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia, w tym wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wpisem bądź wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów.

 

Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu powierzono kompetencje organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i poprawę jakości systemu badań technicznych przez wskazanie w przepisach projektu, iż Dyrektor TDT jest organem właściwym do wydawania, zawieszania, przywracania i cofania świadectwa kompetencji diagnosty oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

 

Dyrektor TDT jako organ czuwający nad systemem zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów ma sprawować nadzór o „charakterze technicznym” nad badaniami technicznymi pojazdów, w ramach którego m.in. przeprowadzi kontrole doraźne badań technicznych na wybranej losowo stacji kontroli pojazdów, w trakcie których diagnosta zatrudniony na SKP pod nadzorem pracownika TDT przeprowadzi czynności odpowiadające zakresowi przeprowadzonego badania technicznego.

 

W projekcie ustawy zaproponowano wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego jako jednostki właściwej do organizowania i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na diagnostów. Prowadzenie seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów zostało powierzone Dyrektorowi ITS i Dyrektorowi TDT.

 

W zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów przez podmioty prywatne tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jako działalności regulowanej, stan prawny ma pozostać bez zmian.

 

Mając na uwadze przepisy dyrektywy 2014/45/UE, niezbędne jest dostosowanie wymogów nałożonych na kandydata na diagnostę w zakresie wymaganego wykształcenia i praktyki, do wymogów wynikających z pkt 1 załącznika IV do tej dyrektywy. Konieczne jest również stworzenie systemu przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów: wstępnych oraz cyklicznych przypominających i rozszerzających wiedzę z zakresu konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania badań technicznych (warsztaty doskonalenia zawodowego).

 

Projekt zakłada także wprowadzenie przepisów określających:

 

  1. instrumenty oddziaływania przez organy nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów, umożliwiające szybkie reagowania na ujawniane nieprawidłowości, a także wykonywanie działań prewencyjnych;
  2. wyznaczenie Dyrektora TDT jako organu prowadzącego punkt kontaktowy odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z badaniami technicznymi, z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską;
  3. wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres dwóch lat od dnia przeprowadzenia badania, co ma umożliwić identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu.

 

Przepisy zawarte w projekcie ustawy Ministerstwo Infrastruktury spodziewa się wprowadzić w III kwartale bieżącego roku.

 

Źródło: bip.kprm.gov.pl

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).