PISKP: stacje kontroli pojazdów nie mają możliwości sprawdzenia eCall | MOTOFAKTOR

PISKP: stacje kontroli pojazdów nie mają możliwości sprawdzenia eCall

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) opublikowała uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury ws. badań technicznych pojazdów.

 

29 czerwca br. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. W jego uzasadnieniu czytamy, że konieczne jest dostosowanie nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas badań technicznych oraz zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia, który określa Wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek dokonywanej podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu w celu zgodności z unijną dyrektywą 2014/45.

 

Projekt ma na celu ujednolicone podejście do oceny wykrytych usterek w toku badań technicznych pojazdów z oceną usterek wykrytych podczas przeprowadzania kontroli drogowej.

 

Wczoraj swoje oficjalne stanowisko w jego sprawie przedstawiła Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) kierując list otwarty do Rafała Webera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym przedstawiła swoje korekty do projektu, a wśród nich m.in.:

 

  • umieszczenie w bazie CEP informacji o wykonaniu badania technicznego pojazdu zarejestrowanego za granicą, w przypadku którego zatrzymano dowód rejestracyjny;
  • usunięcie karty pojazdu z wyliczenia dokumentów niezbędnych do identyfikacji pojazdu w trakcie badania technicznego w związku z wejściem w życie we wrześniu ustawy o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), zgodnie z którym nalepki kontrolne oraz karty pojazdu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów stracą ważność;
  • usunięcie w załączniku do projektu w dziale I w Tabeli: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający m.in. punktu „System eCall (jeżeli jest zamontowany, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi homologacji typu)”. PISKP uzasadnia to tym, że stacje kontroli pojazdów nie dysponują urządzeniami do weryfikacji tej kwestii. W przypadku użycia interfejsu elektronicznego (nie określono jakiego), konieczne jest użycie oprogramowania, które obsługuje pojazdy danej marki, a które nie są dostępne dla stacji;
  • zmianę zapisu w Dziale II „Szczegółowy sposób badania skuteczności i równomierności działania hamulców podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu” Załącznika nr 1 do rozporządzenia tj. w § 4 ust. 7a, gdzie wprowadzono obowiązek archiwizacji wyników badań z opóźnieniomierza oraz urządzeń do pomiaru sił hamowania. Według PISKP wykonanie tego zapisu u nie jest realne w przypadku wielu urządzeń będących na wyposażeniu SKP, a jego usilne wprowadzenie wygeneruje dla nich dodatkowe koszty, które mogą skutkować zamknięciem wielu z nich.

 

Pełna treść listu PISKP jest dostępna TUTAJ.

 

Konsultacje społeczne projektu potrwają do 22 lipca br., a wejście rozporządzenia w życie przewidywane jest na 27 września br.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).