Sieć Autos organizuje targi online dla branży rolniczej | MOTOFAKTOR

Sieć Autos organizuje targi online dla branży rolniczej

person Adrian Januszkiewicz 27/10/2020

Pod­czas targów online Autos za­pre­zen­tu­je­ ga­mę pro­duk­tów AGRO do­stęp­nych w swojej sie­ci sprze­da­ży, li­czącej po­nad 80 od­dzia­łów w ca­łej Pol­sce.

Na uczestników wirtualnych targów będą cze­kać pre­zen­ta­cje nie­zbęd­nych pro­duk­tów dla bran­ży, atrak­cyj­ne pro­mo­cje ce­no­we i ga­dże­ty w pre­zen­cie.

 

Oświe­tle­nie, pro­fe­sjo­nal­ne na­rzę­dzia i elek­tro­na­rzę­dzia, ole­je, myj­ki czy fil­try to są to­wa­ry, któ­re łą­czą za­rów­no ma­szy­ny rol­ni­cze, bu­dow­la­ne, jak i pojaz­dy cię­ża­ro­we. Oprócz cie­kawych roz­mów oraz pre­zen­ta­cji, cze­kać bę­dą pro­duk­ty w wy­jąt­ko­wych ce­nach, któ­re bę­dzie moż­na ku­pić w de­dy­ko­wa­nym te­mu wy­da­rze­niu skle­pie onli­ne.

 

Targi odbędą się w środę, 28 października br. na profilu sieci na Facebooku.

 

Har­mo­no­gram wy­da­rze­nia po­ni­żej:

Źródło: Autos

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).