Rynek aftermarketowy nowej generacji wg ZF Aftermarket | MOTOFAKTOR

Rynek aftermarketowy nowej generacji wg ZF Aftermarket

person Joanna Piszcz 8/07/2022

Wszyscy na rynku aftermarketowym musimy odkryć nowe sposoby współpracy, zwłaszcza współpracy cyfrowej - mówi Philippe Colpron, dyrektor dywizji ZF Aftermarket.

Jaki wpływ mają pojazdy CASES na mobilność przyszłej generacji i jak widzi Pan jej rozwój?

Gdy mówimy o akronimie CASES (Connected, Autonomous, Shared, Electrified, Sustainable — Połączony, Autonomiczny, Współdzielony,Elektryczny, Zrównoważony), mamy na myśli transformację mobilności pod kątem technologii pojazdów oraz odpowiedzialności podczas podejmowania decyzji. Aby zrozumieć na czym rzecz polega, przyjrzyjmy się najpierw trzem głównym przełomowym zmianom, które mają wpływ na pojazdy:

 

• Pojazdy zelektryfikowane: Produkty ulegają zmianom. Dlatego pilnie trzeba zrozumieć, czym jest wysokie napięcie — także pod względem sposobu jego wykorzystania. Konieczne są też zmiany trybu pracy mechaników warsztatowych w tym zakresie. Ze względu na specyficzne wymagania, jakie należy spełnić oraz
środki ostrożności, które należy podjąć, korzystając z systemów wysokiego napięcia w środowisku serwisowym, kluczowe znaczenie mają odpowiednie specjalistyczne szkolenia w zakresie tych systemów.

 

• Pojazdy definiowane przez oprogramowanie: Aby mechanicy mogli wykonywać swoją pracę, potrzebne są im nie tylko informacje konieczne do diagnostyki. Ważne jest również to, w jaki sposób informacje te są wysyłane do chmury. By sprostać potrzebom rynku, zwiększą się możliwości funkcji Automotive Over-the-Air (Automotive OTA), dzięki której różne podmioty z branży będą mogły połączyć się z pojazdem w warsztacie i poprzez chmurę.

 

• Pojazdy autonomiczne: Autonomiczne systemy transportowe (ATS) firmy ZF pozwalają nam zrozumieć, jak będzie wyglądać przyszłość. Pojazdy autonomiczne wykorzystują gęstą sieć czujników i jednostek przetwarzających do obserwacji środowiska jazdy i przekazywania poleceń do swoich podsystemów.Dokładny serwis i profesjonalna naprawa na wczesnym etapie mają kluczowe znaczenie dla ich dalszej bezpiecznej i niezawodnej pracy.

 

Wraz ze złożonością aut rosną też oczekiwania klientów wobec obsługi w warsztacie. Jeśli chodzi o prowadzenie warsztatu, duże znaczenie ma cyfryzacja powtarzających się procesów, aby uczynić je szybszymi, skuteczniejszymi i bezpieczniejszymi, a następnie wykorzystać zaoszczędzony czas na inwestycje w rozwój nowych modeli biznesowych mających kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa w przyszłości.

 

Coraz częściej usługi zoptymalizowane w innych branżach w celu zapewnienia komfortu klientom powodują wzrost oczekiwań co do podobnego poziomu usług w warsztatach, np. tyczy się to całodobowej dostępności serwisu siedem dni w tygodniu. Dzięki konserwacji zapobiegawczej opartej na danych, warsztaty mogą
optymalnie planować dostępność personelu i części, aby szybko i skutecznie pomagać klientom — prawdopodobnie przez całą dobę.

 

W akronimie CASES terminy Connected (Połączony) i Shared (Współdzielony) są silnie związane ze zmianami w procesie podejmowania decyzji w całym łańcuchu wartości. Widoczna jest różnica między decyzjami podejmowanymi w przeszłości dotyczącymi prowadzenia warsztatu, a tymi, które należy podjąć, by stworzyć warsztat przyszłości. To, co jest szczególnie dotkliwe na rynku posprzedażowym, to szybkość wprowadzania tych zmian.

 

Nie będą one przebiegać w tym samym tempie, co na rynku pierwszomontażowym, gdzie mogą nastąpić bardzo nagłe zmiany niektórych technologii, np. w elektryfikacji. Na rynku posprzedażowym będą one zachodzić stopniowo, ponieważ dotyczą całej branży motoryzacyjnej.

Jak cyfryzacja wpłynie na przyszłe doświadczenia związane z usługami dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych, przyczep i pojazdów rolniczych?

Cyfryzacja jest widoczna w życiu mechaników i dystrybutorów. W naszych firmach nie chodzi tylko o oprogramowanie, które jest coraz częściej używane, ale także o zwiększenie liczby inteligentnych rozwiązań wykorzystywanych w różnych narzędziach i systemach, które pomagają nam osiągnąć wyższą produktywność i wydajność w pracy.

 

Jeśli chodzi o transformację mobilności, można zacząć od cyfryzacji samego pojazdu. Utrzymanie pojazdów będzie wymagało użycia oprogramowania i usług Over-the-Air, a także chmury. Wszystkie decyzje dotyczące mobilności zostaną zdigitalizowane — od kierowcy do połączonego, autonomicznego pojazdu, który podejmuje decyzje na podstawie zgromadzonych danych.

 

Wraz z gwałtownym wzrostem liczby korzystających z łączności samochodów na całym świecie i rosnącym uzależnieniem takich pojazdów od oprogramowania, znacząco rośnie zapotrzebowanie na aktualizacje OTA (Over-the-Air). Według raportu opracowanego przez P&S Intelligence, wartość globalnego rynku aktualizacji OTA dla branży motoryzacyjnej w 2020 r. wyniosła 2422,6 mln USD. Oczekuje się, że w prognozowanym okresie 2021–2030 rynek ten będzie rósł ze złożoną
roczną stopą wzrostu na poziomie 19,5% ze względu na rosnącą liczbę podłączonych do sieci samochodów i pojazdów elektrycznych.

 

Over-the-Air (OTA) zmienia branżę motoryzacyjną. Aplikacje obejmujące aktualizacje oprogramowania, diagnostykę na żywo i gromadzenie danych mają nie tylko szansę zapewnić ogromne oszczędności, ale także stwarzają wiele nowych możliwości pozwalających zdobyć większe zaufanie klientów. Aplikacje oferują zdalne wsparcie dzięki centrom pomocy technicznej oraz doradztwo klientom w czasie rzeczywistym na temat konieczności wizyty w warsztacie. Poza tym, aplikacje
diagnostyczne używane w warsztacie mogą poprawić wydajność testerów diagnostycznych.

 

W warsztatach niezbędne są spójność, prostota i współpraca. Era cyfryzacji to także era wymiany danych, która może również przynosić wartość dodaną. Branża potrzebuje rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które zaradzą niskiej wydajności i zaczną automatyzować proces decyzyjny. Tylko automatyzacja może przyczynić się do osiągnięcia odpowiednich wyników i zadowolenia użytkowników.

 

Rozwój technologii, dzięki którym możemy czerpać wiedzę z bardzo dużych zbiorów różnorodnych danych, zapewnił zupełnie nowe możliwości i pozwolił osiągnąć jeszcze wyższy poziom korzyści dla przewoźników i flot. Rozwój dotyczy dostępu do danych i ich przetwarzania, oraz możliwości generowania wiarygodnych prognoz w czasie rzeczywistym i wykorzystywania ich do automatyzacji procesu decyzyjnego dotyczącego floty lub kierowców.

 

Za przykład można podać paliwo. Od dłuższego czasu dostarczamy raporty i analizy, które pozwalają nam zmniejszyć całkowite zużycie paliwa. Obecnie możemy pójść znacznie dalej, zestawiając dane o pojazdach i kierowcach, informacje o transporcie, takie jak miejsce docelowe i zmiany cen paliwa, aby w czasie rzeczywistym doradzać kierowcy na temat tego, gdzie, kiedy i jaką ilość oleju napędowego musi zatankować. Wszystko to w celu zmniejszenia kwoty za rachunek za
paliwo na koniec miesiąca.

 

Powyższy przykład dotyczy paliwa, ale dane można wykorzystać podczas podejmowania innych decyzji, np. dotyczących czasu odpoczynku, zmiany trasy lub wybrania najlepszego miejsca parkingowego. Serwisowanie zapobiegawcze i połączone zarządzanie oponami to dwa inne źródła optymalizacji kosztów
operacyjnych powiązanych z pojazdem. Dodatkowe zwiększenie oszczędności możliwe jest przy zarządzaniu całą flotą pojazdów użytkowych. Przykładowo, można lepiej dysponować pojazdami, optymalizować wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i doprowadzić do automatyzacji procesów.

 

Są to kluczowe rozwiązania poszukiwane przez floty i przewoźników. Gdy przyjrzymy się przedsiębiorstwom sektora rolniczego, możemy zobaczyć duży wpływ tych działań. Zapobiegawcze serwisowanie pojazdów jest niezwykle cenne dla przedsiębiorstw, gdyż zapewnia ciągłość pracy. Dzięki niej można wykluczyć najgorszy scenariusz — awarię maszyn rolniczych w kluczowym momencie, np. w czasie zbiorów, co mogłoby spowodować ogromne straty finansowe.

 

Zapobiegające powyższej sytuacji rozwiązanie w zakresie łączności jest bardzo korzystne pod względem kosztów — nie tylko pomaga uniknąć wysokich kosztów napraw i długich wizyt w warsztatach, ale też uniknąć przestojów.

Jak wygląda rynek aftermarketowy nowej generacji, jeśli chodzi o jego uczestników i dostęp do danych?

Pierwszym etapem automatyzacji jest informacja. Dane, niezależnie od źródła (np. dane z pojazdów, od kierowców, na temat ładunków, od klientów, z chmury) i sposobu ich pozyskiwania (np. znaczniki/modemy telematyczne, urządzenia IoT/łączności, podłączone czujniki), mają kluczowe znaczenie dla ewolucji, pozwalając na przejście z analizy opisowej do predykcyjnej, a następnie automatyzacji informacji dyspozytorskich do zautomatyzowanej jazdy. Dlatego ważne jest, aby wykorzystywać rozwiązania telematyki szerzej niż ma to miejsce obecnie.

 

Ewolucja mobilności stanie się znacznie bardziej złożona. Każdy zacznie mieć swoje punkty kontaktu z różnymi odnogami branży. Każdy ma do odegrania swoją rolę i może zapewnić wartość dodaną. Komunikacja i relacje będą jednak mniej linearne, a bardziej sieciowe, co przyczyni się do zwiększenia ich złożoności. Niektóre firmy i osoby będą miały problem z zarządzaniem taką siecią.

 

Uważam jednak, że stwarza to wiele możliwości dla użytkowników pojazdu, dla których zawsze staramy się stworzyć wartość dodaną w ramach niezależnego rynku aftermarketowego (IAM). W ZF z przyjemnością współpracujemy z jednostkami i firmami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wzmocnić ten ekosystem oraz jakie nowe modele biznesowe możemy wspólnie stworzyć.

 

Wyposażenie pojazdów w funkcje telematyczne otwiera drogę do prawdziwej rewolucji w usługach posprzedażowych. Stała wymiana informacji z systemami centralnymi zapewnia jasne dane na temat stanu pojazdu, sposobu jego użytkowania oraz — za zgodą klienta — umożliwia wyciąganie wniosków na temat jego potrzeb. To właśnie umożliwia warsztatom personalizację ofert. Przykładowo, jeśli właściciel pojazdu często jeździ w regionach górskich — zaproponujmy mu łańcuchy śniegowe — lub jeśli jeszcze studiuje — zaproponujmy mu usługę taniej wymiany opon.

 

Wszyscy na rynku aftermarketowym musimy odkryć nowe sposoby współpracy, zwłaszcza współpracy cyfrowej. Partnerstwo cyfrowe jest czymś, do czego wiele z naszych firm nie jest przyzwyczajonych. Wierzę jednak, że w przyszłości będzie ono stanowiło istotną część naszej gospodarki i sposobu współpracy. Musimy dowiedzieć się, jak tworzyć modele biznesowe partnerstwa cyfrowego między firmami podobnymi do naszej. Przykładem może być nasza współpraca z firmą Goodyear, która oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie opon i zarządzania flotą.

 

Musimy współpracować — wymieniać się wiedzą i danymi w sposób, który zapewnia wartość dla użytkowników. Musimy także w dalszym ciągu angażować się w inicjatywy branżowe, takie jak CLEPA, Catena X czy Caruso, i opowiadać się za tym, aby właściciele pojazdów decydowali o tym, kto ma dostęp do ich danych i danych ich pojazdów. Pozwoli to świadczyć nowe, wartościowe usługi.

 

Nowe usługi, innowacyjne produkty i solidne przekazywanie know-how — oto jak ZF Aftermarket wspiera swoich klientów na drodze do cyfrowej transformacji. Wszystko to zaprezentujemy na tegorocznych targach Automechanika we Frankfurcie. Czekamy na wszystkich zainteresowanych na naszym stoisku.

 

Materiał dostarczony przez ZF Aftermarket

user photo

Autor

Joanna Piszcz

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).