Autostrada Powraca | MOTOFAKTOR

Autostrada Powraca

person Redakcja 11/09/2020

Promocja obowiązuje w dniach:

1.09.2020 – 31.07.2021

Zasady promocji:

Klien­ci zbie­ra­ją punk­ty:

  • PRE­MIUM – za za­ku­py pro­duk­tów part­ne­rów ak­cji, a każ­da wy­da­na na nie zło­tów­ka, to 1 punkt na Two­im au­to­stra­do­wym kon­cie
  • SU­PER – za udział w pro­mo­cjach spe­cjal­nych part­ne­rów ak­cji, o któ­rych organizator  bę­dzie Cię in­for­mo­wać na bie­żą­co
  • STAN­DARD – za wszyst­kie po­zo­sta­łe za­ku­py w Au­tos
    https://​www.​aut​ostr​ada.​autos.​com.​pl

Na­gro­dy:

Do­ła­do­wa­nie kar­ty przed­pła­co­nej lub do­wol­ne na­gro­dy z ka­ta­lo­gu po­nad 2000 pro­duk­tów.

Uwa­ga:

Da­ne do­stę­po­we uczest­ni­ków po­przed­nich edy­cji po­zo­sta­ją ak­tu­al­ne i nie wy­ma­ga­ją po­now­ne­go re­je­stro­wa­nia.

W przy­pad­ku pro­ble­mów z ha­słem moż­na sko­rzy­stać z opcji „Nie pa­mię­tam ha­sła”, któ­ra znaj­du­je się na stro­nie Pro­gra­mu.

No­wych uczest­ni­ków organizator za­pra­sza do za­ło­że­nia kon­ta na https://​www.​aut​ostr​ada.​autos.​com.​pl.

Dodatkowe pliki:Obowiązuje w dniach 01/09/2020 - 31/07/2021
Organizator Producent Asortyment
Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).