Powstaje Polish Automotive Production Hub | MOTOFAKTOR

Powstaje Polish Automotive Production Hub

PGM uruchamia projekt Polish Automotive Production Hub skierowany do firm chcących przenieść swoją produkcję do Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska Grupa Motoryzacyjna, która działa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego obserwuje zmiany, jakie w ostatnim czasie zachodzą na rynku automotive w kraju i na świecie. Wychodząc im naprzeciw, w ramach swoich działań i wykorzystując posiadane kompetencje, organizacja uruchomiła projekt „Polish Automotive Production Hub” (w skrócie PAPH), mający na celu technologiczno–produkcyjne wsparcie nowych inwestycji na terenie Polski.

 

Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w wyniku sytuacji spowodowanej między innymi przez pandemię COVID-19. Wsparcie odbywać się będzie wielopoziomowo i elastycznie, w zależności od potrzeb inwestora. Wysokie kompetencje firm działających na polskim rynku, wykształcona kadra i nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz dostępne instrumenty wsparcia inwestorów są gwarantem dobrego biznesu na terenie Polski.

Rolą PGM jest łączenie biznesów, kojarzenie przedsiębiorców i kapitałów, poszukiwanie i wykorzystywanie synergii ze wskazaniem na potencjał rozwoju komponentów lub gotowych produktów.

członek zarządu PGM i dyrektor generalna firmy Sierosławski Group z Mielca - Barbara Sztyler

 

Istniejące w Polsce fabryki wraz z ich potencjałem produkcyjnym stwarzają dla zagranicznych inwestorów dogodne warunki do tego, by rozważyć możliwość nie budowania nowych zakładów od podstaw, ale przenoszenie tu samej produkcji. Moja firma uczestniczy już w takim projekcie, w którym globalny klient przesuwa do nas swoją linię wraz całą z technologią.

Polskie firmy są bardzo nowoczesne, doinwestowane i jednocześnie bardzo otwarte na podejmowanie współpracy z zagranicznymi partnerami, którzy nie tylko mogą zlecać im produkcję, czy korzystać z ich centrów badawczych, ale przede wszystkim mogą dostarczać nowe technologie. I z perspektywy polskiego przemysłu to właśnie transfer technologii wydaje się być największą korzyścią z takiej współpracy.

Dyrektor Zarządzający PGM - Bartosz Mielecki

 

To także znakomita okazja do wykorzystywania ogromnego potencjału, jaki jest w polskich inżynierach.

 

Formuła działania PGM jako klastra polskiego przemysłu motoryzacyjnego stwarza też wiele możliwości realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Dostępne w Polsce fundusze europejskie i krajowe często zachęcają do tworzenia partnerstw międzynarodowych. Dlatego w ramach PAPH będą prowadzone działania też i w tym kierunku. Współpracujący z PGM partnerzy zagraniczni będą mieli dostęp do informacji o centrach badawczych dostępnych w firmach zrzeszonych w klastrze i do ich zasobów.

Jesteśmy w stanie zapewnić pomoc w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, które mogą powstawać zarówno przy już istniejących, jak i przy nowych zakładach produkcyjnych, jesteśmy także otwarci na poszukiwanie partnerów do takich projektów.

Manager ds. projektów B+R w PGM, który tematyką działalności klastrowej w Polsce zajmuje się od 2003 roku i który w ramach PAPH będzie rozwijał Centrum Projektów B+R - Bogdan Kępka

 

PGM będzie zapewniał potencjalnym inwestorom wsparcie również w budowaniu relacji z kluczowymi interesariuszami na polskim rynku, obejmujące takie aspekty jak pomoc w nawiązaniu współpracy z polskimi instytucjami publicznymi oraz tworzenie aliansów strategicznych z podmiotami biznesowymi.

 

Struktura PAPH została oparta na kilku centrach zadaniowych, które będą obsługiwały poszczególne aspekty tej międzynarodowej współpracy i które zostały powierzone doświadczonym specjalistom z poszczególnych dziedzin. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej PGM w zakładce „PAPH”.

 

Polish Automotive Production Hub to tylko jeden z wielu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, które ma na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich producentów z branży automotive oraz przemysłu motoryzacyjnego Polsce. Stowarzyszenie PGM jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie i od roku 2019 posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko takim organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę.

 

Źródło: PGM

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).