Ostrzejsze normy emisji CO2 na terenie UE zatwierdzone | MOTOFAKTOR

Ostrzejsze normy emisji CO2 na terenie UE zatwierdzone

person Adrian Januszkiewicz 17/01/2019

Rada Europejska zatwierdziła porozumienie zaostrzające normy emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych poruszających się na terenie Unii.

UE podejmuje działania w celu zmniejszenia emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych. Zgodnie ze zmienionymi zasadami będą obowiązywać surowsze normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Tymczasowe porozumienie osiągnięte przez przedstawicieli Prezydencji i Parlamentu w dniu 17 grudnia zostało wczoraj (16 stycznia 2019 r.) zatwierdzone przez państwa członkowskie.

 

Nowe przepisy zapewnią, że od 2030 r. nowe samochody osobowe będą emitować średnio 37,5% mniej CO2, a nowe samochody dostawcze średnio o 31% mniej CO2 w porównaniu z poziomami na 2021 r. Między 2025 a 2029 rokiem samochody osobowe i dostawcze będą musiały emitować o 15% mniej CO2.

Dzisiejsze porozumienie umożliwia zmniejszenie emisji i modernizację transportu drogowego w Europie. Stanowi zintegrowane podejście do przejścia na niskoemisyjną mobilność i wspiera długoterminową konkurencyjność tego sektora, w tym poprzez ułatwianie innowacji w zakresie czystych technologii, takich jak baterie i infrastruktura doładowująca. Zapewnia, że ​​samochody będą emitować średnio 37,5% mniej CO2 w 2030 r. w porównaniu z obecnymi limitami emisji i dlatego jest ważnym krokiem do osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Ponadto ulepszamy procedury testowe z surowszymi zasady zapewniające wiarygodną reprezentację emisji w świecie rzeczywistym. Graţiela Leocadia Gavrilescu wicepremier i minister środowiska Rumunii

Konkretne elementy umowy

Średnie emisje CO2 z nowych samochodów zarejestrowanych w UE będą musiały być o 15% niższe w 2025 r. i 37,5% niższe w 2030 r. w porównaniu z wartościami granicznymi emisji obowiązującymi w 2021 r. Emisje CO2 z nowych samochodów dostawczych będą musiały być o 15% niższe w 2025 r. i niższe o 31% w 2030 r. Są to ogólnounijne cele dla flot. Obniżenie emisji CO2 zostanie rozdzielone między producentów na podstawie średniej masy ich floty pojazdów.

 

Klauzula dokumentu przewiduje ewentualną rewizję celów na rok 2030 i wprowadzenie wiążących celów redukcji na 2035 i 2040 r.

 

Parlament i Rada uzgodniły mechanizm zachęcający do sprzedaży większej liczby pojazdów o zerowej i niskiej emisji, takich jak w pełni elektryczne samochody lub hybrydowe pojazdy typu plug-in, w oparciu o podejście zaproponowane przez Komisję w pierwotnym wniosku. Jeśli producent spełni określone kryteria, zostanie nagrodzony mniej ostrymi restrykcjami emisji CO2. Docelowe spadki poziomów emisji w 2025 r. będą wynosić 15% dla samochodów osobowych i dostawczych, a w 2030 35% dla samochodów osobowych i 30% dla samochodów dostawczych.

 

Dwie szczególne zachęty do samochodów o zerowej i niskiej emisji, uzgodnione w ogólnym podejściu Rady, zostały utrzymane z pewnymi dostosowaniami:

 

  • w odniesieniu do lepszej wagi pojazdów o niskiej emisji uzgodniono współczynnik 0,7;
  • jeżeli chodzi o motywację producentów do sprzedaży samochodów o zerowej i niskiej emisji na rynkach o niskiej penetracji rynku przez te pojazdy, uzgodniono mnożnik wynoszący 1,85. Kryteria dopuszczalności udziału w rynku samochodów o zerowej i niskiej emisji poniżej 60% średniej UE zostały utrzymane, ale w roku bazowym 2017 r. Wprowadzono drugie kryteria kwalifikowalności, a mianowicie próg maksymalnie 1000 nowo zarejestrowanych pojazdów w 2017 r. w zainteresowanym państwie członkowskim. Wreszcie, zastosowanie 5% będzie obowiązywało w przypadku korzystania z systemu, tak więc jeżeli udział pojazdów o zerowej i niskiej emisji w państwie członkowskim przekroczy 5% nowo zarejestrowanych samochodów, zachęta nie będzie już miała zastosowania do sprzedaży do tego państwa członkowskiego.

 

W przypadku samochodów dostawczych Parlament i Rada uzgodniły, że wniosek Komisji pozostanie niezmieniony w odniesieniu do zachęt dla pojazdów o zerowej i niskiej emisji.

 

Nieliczne odstępstwo od celów dla tych producentów pojazdów, którzy sprzedają stosunkowo niewiele pojazdów w Europie, będzie kontynuowane do 2028 r.

 

Parlament i Rada uzgodniły nowe zasady, których celem jest zapewnienie rzetelności i reprezentatywności zgłaszanych danych dotyczących emisji.

 

Po pierwsze, uzgodniono bardziej rygorystyczne zasady przechodzenia ze starej procedury testowej NEDC na bardziej dokładną procedurę testu WLTP jako podstawę do obliczania docelowych poziomów emisji dla producentów.

 

Po drugie, zwiększony nacisk zostanie położony na monitorowanie “emisji rzeczywistych”. Komisja będzie monitorować rzeczywistą reprezentatywność na świecie wartości emisji CO2 na podstawie danych z liczników zużycia paliwa zainstalowanych w nowych samochodach i furgonetkach. Aby zapobiec wzrostowi luki emisyjnej, Komisja ma ocenić wykonalność opracowania mechanizmu dostosowującego cele szczegółowe producentów na 2030 r., a w razie potrzeby przedłożyć wniosek legislacyjny w tym zakresie. Komisja musi również w ramach przeglądu w 2023 r. ocenić wykonalność opracowania rzeczywistych procedur badania emisji.

 

Po trzecie, istnieją również szczegółowe przepisy dotyczące testowania zgodności eksploatacyjnej i wykrywania działań, które mogą sztucznie poprawić osiągi CO2 samochodów osobowych i dostawczych.

 

Ponadto Komisja oceni możliwość opracowania wspólnej metodologii dla UE dotyczącej oceny i raportowania dotyczącej emisji w cyklu życia (tzw. analiza cyklu życia) pojazdów oraz, w stosownych przypadkach, przygotuje środki uzupełniające, w tym wnioski legislacyjne.

 

Komisja dokona przeglądu istniejącej dyrektywy europejskiej w sprawie etykietowania samochodów do 2020 r. w celu poprawy informacji dla konsumentów, w tym oceny możliwości wprowadzenia oznakowania zużycia paliwa i emisji CO2 dla samochodów dostawczych.

 

Źródło: Rada Europejska

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).