O likwidacji szkód komunikacyjnych na Uczelni Łazarskiego

O likwidacji szkód komunikacyjnych na Uczelni Łazarskiego

25 października 2023 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego”.

 

Konferencja jest dedykowana dla sędziów, biegłych sądowych, rzeczoznawców samochodowych, ekspertów ustawodawcy, prawników, adwokatów i radców prawnych, pracowników naukowych z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i technologii napraw, likwidatorów szkód komunikacyjnych oraz przedstawicieli serwisów naprawczych, jak też towarzystw ubezpieczeń.

 

Wydarzenie zostało objęte szeregiem Patronatów Honorowych. Jednym z patronów medialnych konferencji jest Motofaktor.pl.

 

Podczas Konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

  • Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności spoczywającej na biegłych i rzeczoznawcach.
  • Procesowe, ustrojowe i etyczne aspekty dotyczące roli biegłego w toku postępowania sądowego oraz zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
  • Standardy, jakie spełniać powinny części zamienne na rynku polskim.
  • Problemy, jakie w toku postępowania sądowego napotykają sędziowie, biegli, rzeczoznawcy, prawnicy, a także poszkodowani i pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Omówienie aktualnych trendów linii orzeczniczej oraz ich wpływu na wysokość świadczeń w ramach ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Zrozumienie wzajemnych oczekiwań i wymagań osób biorących udział w procesie sądowym.
  • Podniesienie technicznej i prawnej wiedzy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Omówienie roli instytucji nadzorujących ochronę poszkodowanych oraz rynek finansowy.
  • Sformułowanie wniosków de lege ferenda i propozycji dla ustawodawcy.

 

Podczas konferencji zaplanowano krótkie, merytoryczne prelekcje w ramach trzech moderowanych paneli tematycznych, których czynnymi uczestnikami będą m.in. sędziowie, pracownicy naukowi, eksperci.

 

Na godzinę 9:00 przewidziany jest początek rejestracji uczestników, natomiast o godzinie 9:45 nastąpi przywitanie i uroczyste otwarcie konferencji. Planowane zakończenie konferencji wyznaczone jest na godzinę 16.45.

 

Koszt uczestnictwa w konferencji to 350 złotych. Rejestracja pod linkiem https://alumni.lazarski.pl/pl/bezpieczenstwo-w-ruchu.

 

Źródło: Uczelnia Łazarskiego

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).